Production Manager – Ekspert, którego szukasz.

„Zarządzanie przez modernizację - droga do fabryki jutra” 

Warszawa, 7 grudnia, Hotel Novotel.

PMM Warszawa 2016

Czwarta rewolucja przemysłowa stała się wyznacznikiem rozwoju na najbliższe dwie dekady dla najbardziej rozwiniętych gospodarek przemysłowych świata. Rządy Korei Południowej, Niemiec, Chin czy USA intensywnie wspierają rozwój centrów badawczo-rozwojowych oraz inicjatyw pozwalających rewolucji dotrzeć również w dół „łańcucha pokarmowego”, do małych i średnich przedsiębiorstw. Borykająca się z coraz większym deficytem pracowników a, rozwijająca najwolniej od trzech lat (2,5% PKB) Polska gospodarka potrzebuje powyższej rewolucji jak żadna inna.

Jak więc powinna wyglądać modernizacja zakładu produkcyjnego nad Wisłą? Gdzie podłożyć ogień, aby rewolucja wybuchła również w Państwa zakładzie? Czy jest ona domeną jedynie wielkich, międzynarodowych firm? Jak, wobec jej następstw, motywować pracowników, odczuwających naturalny strach przed gwałtownymi zmianami? Co różni Polaków i Japończyków w kwestii wprowadzania zmiany? Jak wyglądają dojrzałe filary World Class Manufacturing u światowego producenta samochodów (Fiat)? Jak zarządzać elastycznością (źródłem naszej narodowej, strategicznej przewagi konkurencyjnej) i co jest wobec tego naszym wąskim gardłem? Odpowiedzi m.in. na powyższe pytania padną podczas najbliższej konferencji Production Manager Meeting pt.: „Zarządzanie przez Modernizację - Droga do Fabryki Jutra”.


HARMONOGRAM KONFERENCJI
8:00 – 9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9:00 – 9:05 OTWARCIE KONFERENCJI – PRZEMYSŁAW OZGA, REDAKTOR NACZELNY, „PRODUCTION MANAGER”
9:05 – 9:45 Przemysł 4.0 to już rzeczywistość - Inteligentne Fabryki w praktyce.
Grzegorz Kucia, prezes, GetMore Management
9:50 – 10:10 Rewolucja informacyjna, czy jesteś na nią przygotowany?
Paweł Szczęsny, Business Development Manager, IBM Polska
10:10 – 10:40 Skrzydła na plecach, czyli Lean po polsku.
Tomasz Król, dyrektor zarządzający, Instytut Doskonalenia Produkcji
10:45 – 11:10 PRZERWA NA KAWĘ
11:10 – 11:50 Lean Management w warunkach inwestycji w automatykę – dwie drogi usprawnienia zakładu.
Tomasz Kuźniarski, dyrektor produkcji, Gino Rossi
11:50 – 12:10 Droga do Przemysłu 4.0, czyli jak podnieść produktywność firmy SMB w cyfrowych czasach.
Jarosław Jaśkiewicz, Business Development Manager, Monitor ERP System
12:10 – 12:50 Pokolenie „Y” – jak z nim współpracować? Jak nim zarządzać?
Krzysztof Sarnecki, prezes zarządu, Quest Change Managers
12:50 – 13:40 LUNCH
13:40 – 14:20 Jak zarządzać strategiczną przewagą konkurencyjną według TOC.
Paweł Schmidt, dyrektor, Goldratt Consulting Polska
14:20 – 15:10 World Class Manufacturing – idealny system w nieidealnym środowisku.
Damian Uchyła, Konsultant, specjalista WCM, specjalista HR, Marek Stolorz, HR Business Partner, konsultant WCM, FCA Poland
15:10 – 15:35 PRZERWA NA KAWĘ
15:40 – 16:20 Przebudowa fabryki, czyli re-inżyniering layoutu zakładu Hilding Anders Polska.
Dawid Majchrzak, Project Manager, Hilding Anders Polska
16:20 – 17:00 Wizualne Zarządzanie Wynikami jako skuteczna metoda motywowania i angażowania pracowników w działania doskonalące.
Andrzej Biziuk, trener i konsultant, dyrektor zarządzający LeanQ Team
17:00 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI – WRĘCZENIE UPOMINKÓW

PROGRAM PRODUCTION MANAGER MEETING

 • 1. Przemysł 4.0 to już rzeczywistość - Inteligentne Fabryki w praktyce.
   Grzegorz Kucia, prezes GetMore Management

Rewolucja przemysłowa 4.0 stała się faktem. To nie melodia przyszłości ale dzisiejsza rzeczywistość. Inteligentne fabryki już działają. Nie tylko za granicą ale również w Polsce. Przemysł 4.0 to nie tylko domena wielkich grup przemysłowych to już rzeczywistość małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki takiemu podejściu przekształcają się z warsztatów w inteligentnych światowych producentów high-tech i zyskują niebywała przewagę konkurencyjną. Jak działają inteligentne fabryki w praktyce na przykładzie wdrożeń IPOsystem w Polsce.

 • 2. Lean Management w warunkach inwestycji w automatykę – dwie drogi usprawnienia zakładu
   Tomasz Kuźniarski, dyrektor produkcji Gino Rossi

...

 • 3. Elastyczność - Jak zarządzać strategiczną przewagą konkurencyjną według TOC
   Paweł Schmidt, Dyrektor Goldratt Consulting Polska

Elastyczność jest źródłem naszej narodowej, strategicznej przewagi konkurencyjnej. Dzięki niej sprzedajemy i wygrywamy rynkową walkę z firmami z zachodu. Ale jednocześnie elastyczność kosztuje coraz więcej i coraz bardziej nam jej brakuje. Zazwyczaj to właśnie staje się źródłem nieustającego konfliktu działu sprzedaży oraz działu produkcji. Zatem jak zarządzać Elastycznością? I co jest wobec tego naszym wąskim gardłem?

 • 4. Przebudowa fabryki, czyli re-inżyniering layoutu zakładu Hilding Anders Polska
   Dawid Majchrzak, Project Manager, Hilding Anders Polska


 • 5. World Class Manufacturing – idealny system w nieidealnym środowisku
   Damian Uchyła, Konsultant, specjalista WCM, specjalista HR, Marek Stolorz, HR Business Partner, Konsultant WCM, FCA Poland S.A

Pokażemy na przykładzie piramidy zarządzania jednego z filarów WCM, jak osiągnąć zaangażowanie wszystkich poziomów organizacji. Przedstawimy sposób zarządzania Best Practise na podstawie poszczególnych filary WCM wewnątrz grupy FCA. Wyjaśnimy przykłady prawidłowej pracy na dostępnych danych na bazie FCA Poland. Zaczynając od diagramu Ishikawy, omówimy każdy z M z przykładowymi narzędziami do identyfikacji przyczyny źródłowej występującego w procesie problemu. Pokażemy nasz zakładowy tryb ciągłej poprawy w optyce projektów kaizen (działanie systemu + przykłady).Pokażemy pareta strat zakładów o różnych profilach produkcyjnych, omówimy najważniejsze i powtarzające się straty między innymi Mudę, Breakdowns, scrap czy energia. Dodatkowo pokażemy pracę naszego zakładu nie na stratach ale na czynnościach o wartości dodanej.

 • 6. Wizualne Zarządzanie Wynikami jako skuteczna metoda motywowania i angażowania pracowników w działania doskonalące
   Andrzej Biziuk, Trener i Konsultant, Dyrektor Zarządzający LeanQ Team Sp. z o.o.

Wizualne Zarządzanie Wynikami zdobywa w Polsce coraz więcej entuzjastów, którzy widzą w nim skuteczną metodę szybkiego reagowania na pojawiające się problemy na każdym szczeblu firmy. Nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwa zaczynają zauważać, że Wizualne Zarządzanie Wynikami to na pewno nie kolejna technika raportowania i nie tylko sposób efektywnego rozwiązywania problemów, ale też bezinwestycyjna metoda angażowania i motywowania pracowników do ciągłego doskonalenia.

 • 7. Skrzydła na plecach, czyli Lean po polsku
   Tomasz Król, dyrektor zarządzający, Instytut Doskonalenia Produkcji

Podczas wystąpienia postaram się odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania dotyczące metodologii:
Co różni Polaków i Japończyków w kwestii wprowadzania zmiany? Dlaczego rozwiązania leanowe nie działają ? Czy firma jest gotowa na wdrożenie Lean? Czy wdrażać filozofię czy efekty? Co daje Lean i dla kogo on jest?

 • 8. Pokolenie „Y” – jak z nim współpracować? Jak nim zarządzać?
   Krzysztof Sarnecki, prezes zarządu, Quest Change Managers

Igreki (urodzeni między 1980 i 1995 r.) dobrze czują się w chaosie – sami go z pasją tworzą! W jednej ręce smartfon a w drugiej tablet, Google na śniadanie i Facebook na kolację – nawet zasypiają z słuchawkami na uszach. Ograniczanie Igrekowi dostępu do sieci ma mniej więcej taki sam skutek jak wylanie rybkom wody z akwarium. Jeżeli chcesz z Igreka zrobić wydajnego podopiecznego, musi on poczuć się częścią zespołu i musi mieć poczucie wpływu na to, co się dzieje.

 • 9. Rewolucja informacyjna, czy jesteś na nią przygotowany?
   Paweł Szczęsny, Busienss Development Manager, IBM Polska

W trakcie prezentacji przedstawię wizję wykorzystania rozwiązań IBM z obszaru Internet of Things w zakresie przygotowania organizacji do funkcjonowania Fabryki Jutra. Najważniejsze aspekty to oczywiście zbieranie informacji (dane podstawowe oraz dodatkowe źródła), analiza i wyniki oraz możliwe do uzyskania korzyści biznesowe.

 • 10. Droga do Przemysłu 4.0, czyli jak podnieść produktywność firmy SMB w cyfrowych czasach.
   Jarosław Jaśkiewicz, Business Development Manager, Monitor ERP System

Nowa era wytwarzania to czas ogromnej konkurencji, która rozgrywa się w skali globalnej, międzynarodowej i lokalnej. Polskie firmy muszą sprostać tym wyzwaniom, przede wszystkim poprzez podniesienie produktywności działania, lepszej reakcji na sygnały z rynku, sprawnej komunikacji w łańcuchach dostaw. Droga do Przemysłu 4.0 wymaga przeprowadzenia cyfrowej transformacji na hali produkcyjnej, gdzie dane, maszyny i ludzie będą efektywnie współpracowały ze sobą w celu podniesienia produktywności działania i uzyskania lepszych wyników.

PARTNERZY

  

 

 

 

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY MEDIALNI