Przemysław Ozga

Redaktor naczelny

  • Kreowanie wizji oraz strategii rozwoju pionu „Production Manager”
  • Zapewnienie merytorycznej siły ognia flagowym oraz satelickim produktom i usługom czasopisma „Production Manager”
  • Budowanie relacji z globalnymi autorytetami oraz podmiotami w materii różnorakich kultur zarządczych oraz najnowszych technologii
  • Inicjowanie oraz prowadzenie konferencji, debat, paneli dyskusyjnych, artykułów z zakresu przywództwa, zarządzania zmianą, fabryk jutra, cyfrowej transformacji, etc.