Zarządzanie

Grupa RAJA publikuje wyniki finansowe

31 maja 2023

Produkcja przemysłowa w kwietniu 2023 r. spadła o 6,4 proc. rdr. Spadek odnotowano w 25 działach gospodarki na 34 – podał w poniedziałek, 22 maja, Główny Urząd Statystyczny.

Mimo spowolnienia gospodarczego i wysokiej inflacji, Grupa RAJA – europejski lider w dystrybucji opakowań, materiałów biurowych i urządzeń przemysłowych – wypracowała w 2022 roku przychody o 43 proc. wyższe względem poprzedniego roku. To m.in. efekt przejęcia firmy Viking. W 2023 roku Raja ma w planach dalszy rozwój biznesowy, także na polskim rynku, m.in. dzięki realizacji projektu RAJA market oraz działaniom z zakresu zrównoważonego rozwoju. 

Grupa RAJA jest wielokanałowym dystrybutorem materiałów opakowaniowych i wyposażenia dla firm, działającym w 19 krajach w Europie. Dzięki przejęciu firmy Viking w 2021 roku, a także wcześniejszemu zakupowi JPG, Mondoffice i Kalamazoo w 2019 roku, Raja stała się głównym graczem na europejskim rynku dystrybucji online artykułów biurowych i mebli. Polski oddział firmy działa na rodzimym rynku od 2010 roku, oferując klientom ponad 3 tys. produktów, w tym przede wszystkim materiały opakowaniowe.


Pozytywne wyniki finansowe

Zgodnie z opublikowanymi właśnie wynikami finansowymi, Grupa RAJA odnotowała w 2022 roku przychody w wysokości 1,72 mld euro, co oznacza wzrost o 43 proc. w porównaniu do 2021 roku. Na wynik ten wpłynęło m.in. włączenie do grupy firmy Viking, internetowego dystrybutora materiałów i urządzeń biurowych przejętego w IV kwartale 2021 roku oraz wzrost organiczny na poziomie 9,2 proc.

Zysk operacyjny RAJA za rok 2022 wyniósł 95 mln euro w porównaniu do 103 mln euro w 2021 roku. Uwzględnia on oczekiwany, ujemny całościowy wynik operacyjny spółki Viking. Warto zaznaczyć, że po włączeniu do Grupy Raja, Viking odnotował – po raz pierwszy od dziesięciu lat – niewielki wzrost przychodów i marży ze sprzedaży. Dla porównania, zysk operacyjny Grupy Raja, bez wyników firmy Viking, wyniósł 101 mln euro, co stanowi poziom niemal identyczny do wyniku z 2021 roku.

Biorąc pod uwagę spowolnienie gospodarcze, trudności z zaopatrzeniem oraz niedobór niektórych surowców, uważamy że wzrost organiczny naszej grupy na poziomie niemal 10 proc. to solidny wynik. Potwierdza to trafność wdrażanej przez nas strategii dywersyfikacji. Staliśmy się głównym graczem na europejskim rynku materiałów i urządzeń biurowych, zachowując jednocześnie pozycję największego w Europie dystrybutora opakowań. Dzięki dobrej kontroli kosztów utrzymaliśmy nasz wynik operacyjny na podobnym poziomie do 2021 roku, przy jednoczesnym umiarkowanym wzroście cen, pozwalającym na zachowanie konkurencyjności – mówi Danièle Kapel-Marcovici, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy RAJA.

Na pozytywny wynik Grupy RAJA wpłynęły przede wszystkim dwa obszary jej działalności: dystrybucja materiałów i urządzeń do pakowania (szczególnie w sektorze przemysłowym, spożywczym, handlowym i internetowym) oraz dystrybucja materiałów i mebli biurowych. Ponadto Grupa odnotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży magazynowych i transportowych.


Priorytetowy projekt „RAJA Market”

W 2022 roku Grupa RAJA przyspieszyła realizację projektu RAJA Market, aby stać się kompleksowym dystrybutorem oferującym wszystkie urządzenia i materiały potrzebne firmom w ich biurach, magazynach, fabrykach lub sklepach. Projekt ten polega na rozszerzeniu i wdrożeniu istniejącej gamy produktów we wszystkich spółkach grupy, dzięki połączeniu zasobów informatycznych, logistycznych i cyfrowych.

Grupa RAJA kontynuuje też digitalizację swojej działalności. Sprzedaż online stanowiła w 2022 roku 65 proc. przychodów firmy, w porównaniu do 47 proc. w 2021 roku. Równolegle Raja kontynuowała rozwój swoich centrów dystrybucyjnych, m.in. w Belgii i we Francji.

Projekt Raja Market realizujemy także w naszym polskim oddziale, gdzie intensywnie pracujemy nad synergią oferty i logistyki we współpracy z całą Grupą. Stawiamy też mocno na rozwój digitalizacji, dzięki czemu stale rośnie poziom sprzedaży w naszych kanałach cyfrowych – mówi Jarosław Kamiński, Prezes Raja Polska.


Oferta przyjazna środowisku

Jednym z priorytetów Grupa RAJA jest stały rozwój alternatywnych rozwiązań dla opakowań z tworzyw sztucznych. Najnowsze przykłady to m.in. w 100% papierowe koperty bąbelkowe amortyzujące czy też papierowe wkładki izolacyjne zapewniające ochronę termiczną do 48h. Rozwijany jest również asortyment opakowań plastikowych pochodzących z recyklingu, nadających się do ponownego przetworzenia.

Grupa dąży do zmniejszenia wpływu swojej działalności na środowisko naturalne poprzez stopniową dekarbonizację swojej floty transportowej oraz wdrożenie planu efektywności energetycznej i zmniejszenia rocznego zużycia energii o 10 proc. we wszystkich swoich spółkach.


Perspektywy na 2023 rok

W 2023 roku Grupa RAJA spodziewa się, mimo spowolnienia gospodarczego, kontynuacji wzrostu przychodów na wszystkich swoich rynkach. Priorytetem jest poprawa zysku operacyjnego, przywrócenie rentowności firmie Viking oraz dalsza realizacja projektu RAJA Market poprzez wzmocnienie synergii między spółkami.

Źródło: Newseria Business