Inteligentne technologie

ASTOR I INTERMARIUM wspólnie dla rozwoju inteligentnej intralogistyki

19 maja 2023

11 maja br. w ASTOR Innovation Room w Krakowie, firmy ASTOR oraz FlexSim InterMarium podpisały list intencyjny o wzajemnej współpracy w zakresie przygotowania modeli symulacyjnych na etapie projektowania usprawnień procesów produkcji dyskretnej i intralogistyki w najnowszej linii biznesowej ASTOR – intralogistyka. Miejsce nieprzypadkowe, ponieważ oprogramowanie FlexSim do symulacji procesów pozwoliło na testowe przygotowanie cyfrowego modelu showroomu AIR 4.0.

Zarówno ASTOR, jak i InterMarium to firmy, które nieustannie poszukują innowacyjnych rozwiązań w  zakresie technologii do usprawniania procesów. W zakresie przygotowania inwestycji w transporcie wewnątrzzakładowym w fabrykach i  zakładach produkcyjnych, firmy połączyło oprogramowanie do modelowania symulacyjnego FlexSim, którego InterMarium jest oficjalnym dystrybutorem w Polsce i w  tej części Europy.

Podpisanie listu intencyjnego ma dla nas przynajmniej dwa wymiary. Pierwszy i  fundamentalny, to wymiar ludzki. W tym kontekście nasze organizacje mają bardzo wiele wspólnych cech – mam tu na myśli podejście do rozwoju pracowników i ich kreatywności; bardzo dużą wagę przykładamy do obsługi klienta i widzę, że ASTOR ma bardzo podobną filozofię – tym wygrywa na rynku. U nas również „chodzi o ludzi”– mówił dr Witold A. Cempel, prezes zarządu InterMarium. Jeśli chodzi o kwestie technologiczne, to mówimy dzisiaj o przełomowym momencie dla naszej firmy-dwóch liderów rynku łączy siły, by dostarczać klientom jeszcze więcej wartości. W zakresie modelowania symulacyjnego produkcji dyskretnej, firmy które sięgają po tę technologię, gwarantują minimalizację ryzyk inwestycyjnych, oszczędność czasu i dają możliwość zobaczenia przyszłej fabryki w wirtualnej rzeczywistości. To podejście na miarę Przemysłu 4.0 – dodaje dr Witold A. Cempel.

Kulminacyjnym punktem spotkania była prezentacja cyfrowego modelu ASTOR Innovation Room 4.0, przygotowanego przez inżynierów InterMarium w środowisku FlexSim. Uczestnicy wydarzenia za pomocą gogli VR eksplorowali showroom i w wirtualnej przestrzeni uruchamiali zainstalowane tam aplikacje.

Jarosław Gracel – prezes ASTOR cieszy się, że showroom zyskał cyfrowego brata. Podkreśla, że pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne.

Od samego początku, od kiedy komunikujemy idęę Przemysłu 4.0, staramy się, żeby nie był on jak Yeti: Wszyscy o nim mówią, a nikt go nie widział. Ważne dla nas jest to, żeby każda technologia z koła technologii 4.0 i transformacja były namacalne i aby możliwe było zobaczyć je w praktyce – mówił Jarosław Gracel i dodał, że podpisany z InterMarium list intencyjny sprawia, że z jednej strony nasze działania w  obszarze Przemysłu 4.0 zostają istotnie wzmocnione, a z drugiej, nasza nowa linia biznesowa intralogistyka, która chce być wiodącym dostawcą w Polsce w Europie Środkowo-Wschodniej. dostaje nowe narzędzia do symulowania procesów intralogistycznych. To pomoże w rozwiązywaniu nawet najbardziej złożonych zagadnień. Prostsze będzie także przykładowo przeliczenie ,jak wprowadzenie pięciu, siedmiu czy dziesięciu robotów mobilnych wpłynie na pracę fabryki i całego systemu logistycznego na liniach produkcyjnych. Dzięki narzędziom FlexSim, a także wiedzy inżynierów InterMarium będziemy w stanie jako zespół dużo lepiej symulować procesy dyskretne już na etapie koncepcji.

Oprogramowanie FlexSim pozwala nie tylko na stworzenie wirtualnego modelu symulacyjnego, ale przede wszystkim na nieograniczone testowanie i sprawdzanie, czy proponowane rozwiązanie jest bliskie optymalnemu. Tym samym wspiera ono wyłonienie najlepszego układu operatorów maszyn i układów logistycznych w fabryce. Jest to tańsze i  bezpieczniejsze oraz kluczowe na etapie projektowania usprawnień: dzięki algorytmom optymalizacyjnym pozwala komputerowo wyłonić najlepszą opcję.

Na mocy podpisanego listu intencyjnego obie firmy będą m.in. edukować rynek poprzez współorganizację wspólnych seminariów i webinarów, prowadzić wspólne działania marketingowo-wizerunkowe, a przede wszystkim działać na etapie przygotowania koncepcji z  zastosowaniem oprogramowania FlexSim do analizy i symulacji przepływu produktów w  ramach danego projektu.

 

Źródło: ASTOR


O InterMarium FlexSim

InterMarium – firma, której misją jest projektowanie efektywnych i etycznych rozwiązań biznesowych w oparciu o nowoczesne, innowacyjne rozwiązania. Zajmuje się optymalizacją i  projektowaniem procesów (produkcyjnych, logistycznych itp.) w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem rewolucyjnej metody inżynierii symulacyjnej 3D w oparciu o oprogramowanie FlexSim, którego jest wyłącznym dystrybutorem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Oprogramowanie FlexSim pozwala na intuicyjne odwzorowanie oraz optymalizację zaawansowanych procesów zachodzących w analizowanej branży. Obszar produkcji, logistyki oraz usług to pola najczęściej wspierane przez rozwiązanie do symulacji FlexSim.

O ASTOR

ASTOR to marka technologiczna z  polskim kapitałem, konsekwentnie budowana od 35 lat w obszarze czterech strategicznych linii biznesowych: automatyzacji, robotyzacji, oprogramowania przemysłowego oraz intralogistyki, z silnie rozwiniętą działalnością doradczą w ramach ASTOR Consulting i edukacyjną wspieraną przez Akademię ASTOR.W Polsce reprezentuje globalne marki, m.in.: Emerson, Kawasaki Robotics, AVEVA, Epson, MiR, Agilox. Jest liderem w zakresie propagowania idei Przemysł 4.0 w Polsce. Poprzez liczne warsztaty pomaga Klientom w budowaniu map drogowych do Przemysłu 4.0. W 2017 roku ASTOR opublikował autorską koncepcję w zakresie rozwoju kompetencji inżynierów Inżynier 4.0TM. Działalność firmy nie ogranicza się do rynku krajowego, ale wykracza również poza granice Polski – produkty ASTOR obecne są, m.in.: w Australii,  Stanach Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej, Francji, Hiszpanii czy Niemczech, gdzie spotykają się z dużym uznaniem. Kierunek rozwoju firmy i jej klientów wyznacza Przemysł 4.0, którego technologie prezentowane są w dwóch krakowskich centrach pokazowych: Cyfrowa Fabryka Przyszłości w ASTOR Innovation Room 4.0 oraz inteligentna robotyzacja w ASTOR Robotics Center. Od 2020 r. ASTOR w ramach Kawasaki Robotics CEE HUB – jest dystrybutorem Kawasaki Robotics na 12 krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Jest właścicielem marki własnej Astraada oraz producentem rewolucyjnych robotów edukacyjnych ASTORINO.