Inteligentne technologie

Od licznika prądu po system ERP

23 listopada 2022

Zintegrowane zarządzanie energią

W czasach, gdy ceny energii osiągają rekordowy poziom, efektywne zarządzanie energią staje się decydującym czynnikiem gospodarczym. Warunkiem jest dostosowany do tego celu system ERP. Rozwiązania oferowane przez firmę ENIT będą częścią portfolio ERP+ proALPHA, umożliwiając całościowe zarządzanie energią we wszystkich obszarach działalności małych i średnich firm.

Przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe w Niemczech odpowiadają za 40 proc. zużycia energii w skali całego kraju. – Temat zarządzania energią coraz silniej zaznacza swoją obecność wśród projektów inicjowanych przez dyrektorów zarządzających. Jeżeli własny system zarządzania energią nie jest traktowany z należytą uwagą, na problemy nie trzeba długo czekać – mówi Kai Klapdor, współzałożyciel firmy ENIT.

Przedsiębiorstwa mogą poprawić swoją efektywność energetyczną, wdrażając standardy i certyfikaty ISO 50001, ISO 14001 lub EMAS. Identyfikacja i oznaczenie ilościowe wszystkich istotnych przepływów energii w przedsiębiorstwie przez ENIT pozwala na dokładne określenie zużycia energii we wszystkich obszarach. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie strategicznych i operacyjnych decyzji w zakresie efektywności energetycznej z uwzględnieniem wyznaczonych celów i kosztów.

Zanim ERP – właściwe liczniki

Analogowe liczniki są niedostosowane do długofalowego zarządzania energią. Najlepszym rozwiązaniem są wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe z interfejsem komunikacyjnym, rejestrujące wszystkie istotne dane, co umożliwia odczyt stanów licznika oraz wartości chwilowych. Dzięki wyposażeniu w odpowiednie interfejsy są one kompatybilne z innymi systemami rejestracji danych. Power Quality Analyzer z wyższej półki nie przyniesie w tym wypadku większych korzyści.

Zbędne lub nieprawidłowe liczniki niepotrzebnie zwiększają koszty systemu zarządzania energią. W pierwszej linii istotne są wartości mierzone przy użyciu licznika dwukierunkowego i głównego rozdzielacza. W zależności od wyników analizy zebranych danych może zaistnieć konieczność przeprowadzania pomiaru także na instalacjach i maszynach. Z ekonomicznego punktu widzenia licznik dwukierunkowy odgrywa najważniejszą rolę, ponieważ dokonuje pomiaru energii czerpanej z sieci. W celu zintegrowania z aktualną architekturą IT, szczególnie z systemem ERP, liczniki muszą obsługiwać standardowy protokół komunikacyjny. Należy unikać protokołów nieznanych producentów, niekompatybilnych z innymi rozwiązaniami. Sprawdzonym na rynku protokołem jest Modbus TCP, ułatwiający implementację systemu zarządzania energią.

Zgodność z prawem o miarach

W pewnych okolicznościach, np. w wypadku możliwości repartycji kosztów za energię przekazywaną osobom trzecim, władze publiczne wymagają zgodności pomiarów z prawem o miarach. Niestety, odpowiedź na pytanie o to, kiedy urządzenie pomiarowe jest zgodne z prawem o miarach, różni się (np. w Niemczech w poszczególnych krajach związkowych). Firmy, które muszą dokonywać pomiarów według tych kryteriów, powinny więc zasięgnąć informacji w odpowiednim urzędzie. Nie należy lekceważyć tej kwestii, ponieważ jakiekolwiek nieprawidłowości są uznawane za wykroczenie i podlegają surowym karom.

Zarządzanie energią za pomocą ERP

Jako jeden z czołowych dostawców oprogramowania ERP+ dla produkcji z sektora średniej wielkości proALPHA rozszerzyła portfolio o zintegrowane rozwiązanie przedsiębiorstwa Grupy ENIT. Firma oferuje teraz wsparcie klientom przy podejmowaniu środków zapobiegawczych wobec rosnących cen energii oraz przy wdrażaniu dyrektyw unijnych i krajowych regulacji prawnych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Przejęcie ENIT stanowi kontynuację strategii akwizycji firmy proALPHA i wzmacnia kompetencje przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania środowiskiem i zrównoważonym rozwojem – obszarami o kluczowym znaczeniu dla klientów z branży  produkcyjnej. Dzięki integracji rozwiązań w zakresie zarządzania energią, w wypadku przedsiębiorstwa grupy proALPHA ENIT, system ERP służy jako centrum danych do monitorowania i sterowania przepływami energii oraz przejrzyście przedstawia jej zużycie i emisje. System ERP jako jedyne źródło informacji, tzw. Single Source of Truth, wzbogacone o komponenty do zarządzania energią i śledzenia emisji CO2, stwarza firmom optymalne warunki osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zawiera on wszystkie dane dotyczące CCF i PCF, o ile zostały one zarejestrowane, a ponadto umożliwia opracowanie strategii redukcji emisji, wdrożenie odpowiednich środków zaradczych i monitorowanie tendencji w zakresie emisji.

Zielono i opłacalnie

Energia i emisje muszą stać się czynnikiem ekonomicznym procesów gospodarczych. W perspektywie średnioterminowej czynnik ten będzie zyskiwał na znaczeniu, ponieważ aby zachować środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń, proces dekarbonizacji przemysłu musi nabrać tempa – mówi Pascal Benoit, założyciel ENIT Systems, i dodaje: – Warunkiem utrzymania dobrze funkcjonującej gospodarki jest dopasowanie procesów produkcyjnych do dostępności energii wiatrowej i słonecznej. W tym celu konieczne jest zestawienie danych energetycznych z danymi ERP lub MES. – Dzięki platformie produktów w chmurze ENIT hub nasi użytkownicy są w stanie określić swoje cele środowiskowe i osiągać je za pomocą odpowiednich środków – wyjaśnia Gunnar Schug, Head of Advanced Analytics w Grupie proALPHA. – ENIT hub jest bazą np. dla ENIT carbon i ENIT solar, czyli aplikacji do obliczania emisji dwutlenku węgla i kontroli instalacji fotowoltaicznych. W połączeniu z naszym rozwiązaniem predykcyjnym NEMO, wykorzystującym technologię chmury i sztuczną inteligencję, można zidentyfikować nieoczekiwane wzrosty zużycia i modele wykorzystana energii lub wykryć i przeanalizować zwracające uwagę powiązania między produkcją konkretnych artykułów a zużyciem energii. Dzięki tej perspektywie przemysł może znaleźć niewyobrażalne dotąd źródła oszczędności.


FIRMA ENIT

ENIT Systems z siedzibą we Fryburgu, czołowy dostawca rozwiązań do zarządzania energią i śledzenia emisji dwutlenku węgla, wspiera m.in. przedsiębiorstwa z branży produkcji przemysłowej przy zapewnianiu przejrzystości przepływów energii i optymalizacji jej zużycia. Powstała w 2014 r. firma, wywodząca się z Instytutu Fraunhofera ds. Systemów Energetyki Słonecznej (ISE), może poszczycić się rozległą wiedzą specjalistyczną w zakresie energii odnawialnej i zarządzania energią. Ponad dwieście przedsiębiorstw, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, korzysta z usług i produktów ENIT.


GRUPA proALPHA

To cyfrowy partner dla średniej wielkości przedsiębiorstw produkcyjnych. Ponad 7 700 klientów na całym świecie korzysta z cyfrowego łańcucha wartości, który zapewnia  inteligentne połącznie i efektywną kontrolę wszystkich procesów biznesowych. Cyfrowe procesy opierają się w całości na systemie ERP uzupełnionym narzędziami od partnerów proALPHA. Rozwiązania biznesowe Grupy proALPHA i jej 181 partnerów wspierają klientów dokładnie w tych obszarach, które mają kluczowe znaczenie dla ich działalności. Od analizy danych i sztucznej inteligencji do zaopatrzenia, bezpieczeństwa, jakości, produkcji lub zarządzania czasem pracy. Ponad 1 700 osób pracujących w proALPHA ma bardzo jasną misję i zobowiązanie: rozwijać platformę rozwiązań cyfrowych, która daje średniej wielkości przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną i przyspiesza proces transformacji i zmian ich organizacji.Artykuł ukazał się w nr 5(41) październik-listopad 2022 czasopisma „Production Manager”.
Więcej interesujących treści w naszym najnowszym wydaniu. Dołącz do klubu naszych prenumeratorów ▶ https://www.production-manager.pl/prenumerata/