Inteligentne technologie

O zarządzaniu cyklem życia produktu

22 listopada 2022

Postaw na prawdziwą zwinność

Elastyczność produkcji, która zwiększy odporność na zakłócenia i dostosowanie się do zmiennych rynków i potrzeb klientów, jest kluczowym celem przemysłu.

Ostatnie lata pokazały, że osiągnięcie efektywności operacyjnej jest kluczem do sprostania współczesnym wyzwaniom, ale 72 proc. nowych produktów nie osiąga założonych celów związanych z zyskiem, a 45 proc. nie dotrzymuje terminu wprowadzenia na rynek. Światowe tendencje, wyzwania, pościg za innowacją i kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem stanowią inspirację do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań technologicznych. Jeżeli polski biznes chce uniknąć pułapki, zwiększać konkurencyjność na globalnym rynku, powinien skupić się na wzroście wydajności pracowników umysłowych. Musimy również pamiętać o problemach związanych z wyczerpywaniem się zasobów, zakłóceniami w łańcuchach dostaw, a także o palącej konieczności ochrony środowiska naturalnego. Jak zatem firmy przemysłowe mogą bronić się przed negatywnymi skutkami spowolnienia bądź braku dostępności materiałów?

Odpowiedzią może być właściwe zarządzanie cyklem życia produktu. Łącząc wszystko – od zespołów ds. rozwoju produktu po halę produkcyjną, dostawców i infrastrukturę – za pomocą jednego cyfrowego wątku, możemy automatyzować procesy, przewidywać problemy i wymagania oraz zwiększać  wydajność dzięki analizie danych. Zarządzanie cyklem życia produktu obejmuje bardzo dużo zmiennych, a wprowadzenie nowego produktu na rynek bez napotkania żadnych problemów graniczy z cudem. Nieustannie pojawiają się przy tym wyzwania związane z czasem, jakością i kosztami. Często wymagają one recyklingu produktów zużytych oraz ograniczenia strat surowców i energii, w tym także czasu pracy, poświęconych na wytworzenie i utylizację produktów o niskiej jakości, które nie zaspokajają potrzeb użytkowników. Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) obejmuje cały ten cykl i pomaga zwiększyć efektywność prac na każdym etapie.

Zarządzanie cyklem życia produktów od A do Z

Zarządzanie cyklem życia produktów pozwala już od momentu pomysłu, koncepcji i planowania projektu aż po obsługę czy wycofanie produktu poradzić sobie z wąskimi gardłami procesów, pracą w odizolowanych zespołach czy niewystarczającym przepływem danych. Czym zatem jest PLM? To zespół procesów mających usprawnić projektowanie, produkcję, sprzedaż i usługi posprzedażowe dzięki scentralizowanemu gromadzeniu cyfrowych danych i ich przetwarzaniu oraz udostępnianiu informacji związanych z danym  produktem na każdym etapie jego życia. To centralne repozytorium, aktualizowane na bieżąco przez programy wykorzystywane do realizacji poszczególnych zadań lub np. przez systemy pomiarowe. Na każdym etapie realizacji projektu wszyscy jego uczestnicy dysponują spójnymi i aktualnymi danymi. Taki centralny system może też informować o konieczności wykonania pewnych zadań, sygnalizować ich zakończenie i pilnować poprawnej oraz terminowej realizacji każdego procesu – zarówno w firmie, jak i z kontrahentami. A to pozwala firmom realizować zadania sprawniej, efektywniej, taniej i na wysokim poziomie.

PLM – co daje firmom przemysłowym?

Badanie przeprowadzone przez Forrester Consulting na zlecenie Autodesk w 2021 r. pokazuje, że innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw to przyszłość funkcjonowania gospodarki – 80 proc. globalnych dostawców maszyn przemysłowych uznało, że tworzenie i wprowadzanie infrastruktury cyfrowej jest opłacalne. Ponad 70 proc. polskich firm przemysłowych zaobserwowało wzrost przychodów w wyniku inwestycji w digitalizację, a blisko co trzeci ankietowany stwierdził, że wzrost ten był znaczny. Wśród największych korzyści z wdrożenia rozwiązań z zakresu czwartej rewolucji przemysłowej najczęściej wymieniano poprawę ogólnej efektywności procesu (88 proc.) i wydajności pracy (84 proc.), a także czasu wprowadzania produktu na rynek (83 proc.)1. Wykorzystywanie kompleksowego systemu do zarządzania cyklem życia produktu przynosi firmie korzyści na różnych płaszczyznach, np. skraca cykl rozwoju produktów, pozwala na skuteczne zarządzanie, obniża koszty i poprawia jakość dostarczanych produktów. Pojęcie „cykl życia produktu” zazwyczaj wiąże się z całym ekosystemem firmy, ponieważ wiele procesów realizują, częściowo lub w całości, niezależne podmioty. Jeżeli potrzebny jest podzespół, którego akurat nie ma w magazynie, musi on być zamówiony u dostawcy. Rozwiązanie Autodesk PLM obejmuje portal dostawców, który umożliwia identyfikowanie i wybór projektów, ułatwiając proces tworzenia wycen czy ofert. Dostawcy otrzymują specjalne linki do kompletnych plików 2D i 3D, dzięki czemu mogą się upewnić co do szczegółów złożonych zamówień. W ten sposób komunikacja staje się łatwiejsza i szybsza, projekty przejrzystsze, a opinie od zewnętrznych uczestników projektów docierają na czas.

Edukacja kluczem do sukcesu

Ciekawym wnioskiem ze wspomnianego badania Autodesk są wskazane przez respondentów bariery w rozwijaniu innowacji. Brak wystarczających środków finansowych oraz ograniczony dostęp do wykształconych pracowników stanowią kluczowe czynniki blokujące cyfryzację przedsiębiorstw przemysłowych. Odpowiadając na te bariery, Autodesk organizuje warsztaty, na których właściciele i kadra zarządzająca polskich firm produkcyjnych i przemysłowych zapoznają się z praktycznym zastosowaniem nowoczesnych procesów i technologii, aby mogli tworzyć lepsze produkty, zwiększać sprzedaż i generować większe zyski. Kolejne warsztaty, „Digital Transformation”, organizowane w listopadzie w trzech miastach w Polsce, będą doskonałą okazją, by porozmawiać i zobaczyć, jak w praktyce można zastosować najnowsze technologie cyfrowe, aby lepiej projektować i osiągać większe zyski. Odpowiednie połączenie rozwiązań typu PLM i PDM pozwala na bieżąco kontrolować, zmieniać i optymalizować pracę i procesy, zapewniając firmom niesłychaną swobodę. Takie holistyczne podejście do działalności daje również szansę na zwiększanie przewag konkurencyjnych, wspiera w osiąganiu dużych zysków i ograniczeniu strat.


Artykuł ukazał się w nr 5(41) październik-listopad 2022 czasopisma „Production Manager”.
Więcej interesujących treści w naszym najnowszym wydaniu. Dołącz do klubu naszych prenumeratorów ▶ https://www.production-manager.pl/prenumerata/