Utrzymanie ruchu

Bezawaryjny rozdział energii

16 listopada 2022

Ochrona przemysłu przed milionowymi stratami

Awaria urządzeń elektrycznych to najczęstsza przyczyna pożarów w obiektach przemysłowych i potencjalne straty liczone w milionach euro.
Ograniczenie do minimum ryzyka utraty zasilania w firmach o szczególnym znaczeniu dla gospodarki – z branż petrochemicznej, hutniczej, metalurgicznej czy automotive – powinno stanowić nadrzędny cel menedżerów. Schneider Electric oferuje rozdzielnice z serii MCset, gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa dla przemysłu ciężkiego. Ponad połowa pożarów urządzeń elektrycznych spowodowana jest brakiem odpowiedniej konserwacji. W wypadku rozdzielnic średniego napięcia najczęstsze przyczyny awarii to wadliwe połączenia, trudne warunki otoczenia oraz nadmierne zużycie styków lub mechanizmu napędowego. – Rozdzielnice Schneider Electric od przeszło pół wieku są projektowane i produkowane tak, by zagwarantować użytkownikowi najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa, m.in. odporność na skutki wewnętrznych zwarć łukowych. Urządzenia na co dzień pracują w najcięższych warunkach środowiskowych, zapewniając niezawodny rozdział energii elektrycznej – mówi Adam Lizończyk, wiceprezes Pionu Power System na klaster Europy Środkowo- -Wschodniej w Schneider Electric.

Rozdzielnica MCset

W przemyśle ciężkim najlepiej sprawdza się rozdzielnica SN typu MCset, dostępna z wyłącznikami w izolacji próżniowej lub z gazem SF6. Dzięki pakietowi funkcji cyfrowych zapewnia większą wydajność, efektywność oraz bezpieczeństwo przez dłuższy czas eksploatacji systemu elektrycznego. Urządzenie zaprojektowane zostało na nawet 30-letni okres żywotności w zależności od warunków eksploatacji. Rozdzielnica typu MCset jest w pełni zgodna z normami IEC/EN/PN dotyczącymi rozdzielnic SN w obudowach metalowych. Ma również klasę odporności na łuk wewnętrzny AFLR do 50 kA/1s i cechuje się wysokim poziomem ochrony przed ciałami stałymi i pyłem (IP3X, IP4X) oraz wodą (IPX1, IPX2). Wbudowane w MCset zabezpieczenia wychodzą poza standardową ochronę przed skutkami zwarć łukowych. Czujniki wykrywają błysk wywołany zwarciem łukowym i niezwłocznie przesyłają informację do przekaźnika Powerlogic P5, który otwiera wyłącznik od strony zasilania.

Blokady mechaniczne i elektryczne, intuicyjna obsługa oraz przejrzysty interfejs operatora minimalizują ryzyko pomyłki łączeniowej. Aparaty stanowiące wyposażenie pól rozdzielnic MCset charakteryzują się wysoką trwałością elektryczną, bezpieczną obsługą i neutralnością wobec środowiska. Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem daje oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych. Wyłączniki można obsługiwać od przodu pola, w pobliżu rozdzielnicy z urządzenia mobilnego lub z nastawni.

Finalny produkt od jednego producenta

Dodatkową „parę oczu” i technologiczne uzupełnienie rozdzielnicy MCset stanowi otwarta platforma EcoStruxure™, gwarantująca łączność z urządzeniem w trybie 24/7, zbierając dane w chmurze i poddając je analizie. Pozwala to podejmować trafne decyzje na podstawie aktualnych informacji i logiki biznesowej, eliminując przestoje i zmniejszając straty w sieci oraz ograniczając niemal do zera ryzyko awarii. Konstrukcja MCset pozwala na umieszczenie różnych funkcji w zoptymalizowanych wymiarowo celkach. Wszystkie elementy rozdzielnicy są projektowane i produkowane przez Schneider Electric. Klient otrzymuje więc finalny produkt od jednego producenta.

Urządzenie pracuje w szerokim zakresie parametrów:
• napięcie znamionowe od 7,2 do 24 kV,
• dopuszczalny prąd zwarciowy do 50 kA,
• prąd znamionowy od 630 do 4000 A.


 

Artykuł ukazał się w nr 5(41) październik-listopad 2022 czasopisma „Production Manager”.
Więcej interesujących treści w naszym najnowszym wydaniu. Dołącz do klubu naszych prenumeratorów ▶ https://www.production-manager.pl/prenumerata/