Utrzymanie ruchu

Wzrost na rynku pirometrów

18 października 2022

Według Emergen Research, w 2021 roku wartość globalnego rynku pirometrów wyniosła 351 mln dolarów. Prognozy pokazują, że w 2030 roku rynek ten osiągnie 664 mln dolarów. W tym okresie średni coroczny wzrost będzie utrzymywał się powyżej 7%.

Za wzrost rynku odpowiadać będzie głównie rosnąca popularność bezkontaktowych pomiarów temperatury, coraz większy popyt na pirometry w różnych gałęziach przemysłu, postęp w zakresie technologii tych przyrządów pomiarowych, a także rosnące zapotrzebowanie na pirometry przenośne. Hamować go będą natomiast wysokie koszty operacyjne i inwestycyjne producentów pirometrów.

Klientów mogą powstrzymywać przed ich zakupem trudności z uzyskaniem wiarygodnych odczytów, na które wpływa szereg czynników, w tym dymy, pyły i źródła ciepła w otoczeniu. Najszybciej będzie rósł popyt na pirometry jednofalowe. Głównym odbiorcą tytułowych przyrządów będzie sektor obróbki metali. Najszybciej popyt na pirometry będzie rósł w regionie Azji i Pacyfiku.

Źródło: automatykab2b.pl