Inteligentne technologie

CosmoEye usprawnia zarządzanie produkcją

26 września 2022

W każdej organizacji występują krytyczne zdarzenia, które wpływają na jej główne wskaźniki sukcesu. Na przykład dla centrum logistycznego będą to reklamacje lub kradzieże. Z kolei dla firm produkcyjnych – wypadki oraz stabilność i powtarzalność procesów wytwarzania. Bez wsparcia nowoczesnych technologii zapewnienie stałej skuteczniej kontroli jest praktycznie niemożliwe lub nieekonomiczne.

W nowoczesnym przemyśle dominują rozwiązania związane z filozofią przemysłu 4.0, opartą na cyfrowej integracji wielu niezależnych do tej pory firm, centrów produkcyjnych, logistycznych, dostawców i odbiorców związanych zależnymi łańcuchami dostaw. Wsparciem dla uczestników tego systemu jest Internet rzeczy (IoT) oraz fakt, że wszystkie informacje są zbierane i dostarczane na bieżąco. Cyfryzacja i automatyzacja obejmują pełny proces realizacji wyrobu – od konfiguracji i klienta końcowego, przez ofertowanie, planowanie produkcji, potwierdzanie terminów dostaw, po magazynowanie i dostawę. W proces ten wchodzi również obsługa posprzedażowa, czyli naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne, serwisy i reklamacje. Takie holistyczne podejście do zbierania informacji wspiera menedżerów w obrębie przekrojowej i inteligentnej analityki biznesowej, obejmującej analizę Pareto, drill-down, prognozowanie czy predykcję zjawisk negatywnych.


Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe kluczem do optymalizacji pracy

Każda firma produkcyjna ma zidentyfikowane różne potrzeby. Począwszy od najprostszych, ale nie mniej istotnych, jak zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie norm narzuconych przez HACCP, pracę zgodnie z zasadami 5S lub metodykami zgodnymi z Lean, przez odpowiedni poziom procesu kontroli jakości, optymalizację wskaźników reklamacji i braków, po dokumentowanie procesów obrazem wideo. Każdy z tych obszarów jest niezwykle rozbudowany i wymaga stałego monitorowania przebiegu i analizy zachodzących w nim zmian.

Według raportu Zyro z lutego 2022 r. ponad 35 proc. firm wykorzystuje sztuczną inteligencję w jakiejś formie, a niemal 85 proc. firm klasyfikuje inwestycje w sztuczną inteligencję jako swój priorytet strategiczny. Można bez trudu zauważyć, że branża produkcyjna patrzy przychylnym okiem na nowoczesne technologie i dostrzega oraz rozumie drzemiący w nich potencjał. Szerokie możliwości zastosowania sztucznej inteligencji widzą również Kosma Kindlik i Kamil Dudek, założyciele CosmoEye. Stworzony przez nich system, wykorzystując sztuczną inteligencję, analizuje nagrania z kamer w czasie rzeczywistym oraz podejmuje stosowne akcje, jak wysłanie alertu online. Dzięki wykorzystanej technologii uczenia maszynowego system doskonali się wraz z przyrostem analizowanych danych. Przekłada się to na możliwość stałego dostosowywania się do, niekiedy specyficznego dla niektórych branż, środowiska produkcyjnego.

Narzędzie można traktować jako niezbędne do codziennej pracy dla inspektorów BHP, inspektorów HACCP, kontrolerów jakości, szefów produkcji i menedżerów odpowiedzialnych za logistykę i magazynowanie. CosmoEye wyposażony jest w dodatkowe interfejsy komunikacyjne, które pozwalają łatwo używać rozwiązania także w bardziej złożonej rzeczywistości systemów MES czy ERP i integrować obiekty biznesowe dostępne w tych systemach z rzeczywistym obrazem z kamer wideo.


Wysokie standardy bezpieczeństwa to większe oszczędności dla firmy

Główną bolączką firm produkcyjnych jest nieprzestrzeganie zasad BHP i HACCAP. Niezwykle trudno jest skontrolować kilkudziesięcio- lub nawet kilkusetosobową załogę pracującą na hali produkcyjnej. Bez wsparcia nowoczesnych technologii jest to praktycznie niemożliwe.

Zgodnie z danymi GUS-u w 2019 r. poszkodowanych w wypadkach przy pracy było ponad 83 tysiące osób, a wypadki spowodowały szkody materialne i czasu pracy w wysokości 85 816 400 złotych. Zatrudniając powyżej 250 osób, pracodawca musi liczyć się z tym, że średni koszt wypadku przy pracy w 2020 r. to ponad 87,5 tysiąca złotych. Są to rzeczywiste koszty wynikające z zaistniałego ryzyka. System CosmoEye obniża te koszty oraz poprawia kulturę pracy.

Według raportu GUS-u z 2020 r. główną przyczyną wypadków są „nieprawidłowe zachowanie pracownika oraz brak sprzętu ochronnego”. Wykorzystanie sztucznej inteligencji połączonej z systemem kamer umożliwia wychwycenie tego typu nieprawidłowości oraz przekazanie informacji o zdarzeniu osobie kierowniczej. Proces ten daje możliwość natychmiastowej reakcji, co z kolei przekłada się na znaczne obniżenia ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy w przyszłości.


Jedno narzędzie – wiele rozwiązań

CosmoEye to nowoczesny system wykorzystujący sztuczną inteligencję do usprawniania i automatyzacji zarządzania produkcją przez wykrywanie, raportowanie i analizowanie procesów zachodzących podczas pracy. W przeciętnym centrum logistycznym jest od 50 do 200 kamer. CosmoEye zapisuje obraz z nich wszystkich i w czasie rzeczywistym poddaje go szczegółowej analizie przez moduł sztucznej inteligencji. W procesie tym zdefiniowane zostają określone zdarzenia lub wzorce pozytywnych bądź negatywnych zachowań. Jeżeli tylko istnieje możliwość określenia obrazowej, graficznej reprezentacji takich wzorców, CosmoEye wykryje je i poinformuje odpowiednie osoby, wysyłając powiadomienie online na aplikację mobilną. Zbiór identyfikowanych zdarzeń może być dowolnie redefiniowany i poszerzany. Jest to działanie podstawowej funkcji systemu, czyli trybu alertów.

CosmoEye System jest również wyposażony w tryb archiwizujący, który zapisuje obraz dla danego procesu np. pakowania paczek. W wypadku reklamacji serwer zwraca obraz odpowiadający kamerze monitorującej dane zdarzenie czy dany proces.

Dostępny jest także tryb współpracy aktywnej z ERP. Wyobraźmy sobie, że w firmie produkcyjnej jest wydział cięcia. System ERP „widzi” ten wydział przez pryzmat listy cięć, technologii czy konkretnych zleceń produkcyjnych, realizowanych na wybranych maszynach przez znanych z imienia i nazwiska pracowników. Oczywiście procesy te umieszczone są na osi czasu – mają stemple czasowe ich początku i końca. Równolegle na wydział i konkretne maszyny „patrzą” kamery będące częścią CosmoEye System. W tym trybie można wyróżnić dwa sposoby pracy. W pierwszym ERP prosi CosmoEye o obraz procesu, który odchyla się od założonej normy, np. czasowej. W drugim trybie sztuczna inteligencja wykrywa anomalie (zdarzenia) i informuje o tym system ERP, który wiąże je z określonym procesem i jego parametrami.


Podsumowanie

CosmoEye System wspomaga zarządzanie organizacją wszędzie, gdzie można zdefiniować i później rozpoznać za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wideo. Idea rozwiązania wykracza poza proste schematy użycia sztucznej inteligencji, monitoringu wideo, systemów klasy ERP lub WMS – w swojej istocie czerpie z ich współpracy i integracji. Aby poznać bliżej rozwiązania oferowane przez CosmoEye, odwiedź naszą stronę: https://www.cosmoeye.ai.


Artykuł ukazał się w nr 4(40) sierpień – wrzesień 2022 czasopisma „Production Manager”.
Więcej interesujących treści w naszym najnowszym wydaniu. Dołącz do klubu naszych prenumeratorów ▶ https://www.production-manager.pl/prenumerata/