Inteligentne technologie

Cyfrowy Flow – od konstruktora do produkcji

9 maja 2022

W obliczu rosnących wymagań klientów oraz dynamicznie zmieniających się tendencji rynkowych przedsiębiorcy prowadzący firmy produkcyjne stoją przed koniecznością optymalizacji procesów, aby zachować konkurencyjną pozycję na rynku. Rosnące ceny materiałów powodują, że błędy produkcyjne mocno obniżają rentowność projektów.

Próby optymalizacji procesów i organizacji danych powodują, że zarządzanie produkcją, zleceniami i zakupami odbywa się w systemie klasy ERP. Z drugiej strony w dziale konstrukcyjnym projektowanie odbywa się pod kontrolą systemu do zarządzania plikami inżynierskimi klasy PDM. Część danych w obu systemach jest wspólna, jednak nie są one synchronizowane. Dochodzi więc do sytuacji, że mimo używania zaawansowanych systemów część operacji związanych z przygotowaniem danych na produkcję wciąż jest realizowana ręcznie, niezautomatyzowanie.

Błędy spowodowane brakiem spójności danych

Brak komunikacji między systemami utrudnia identyfikację wyrobu, a wykorzystanie nieaktualnych danych powoduje często poważne błędy produkcyjne. Brak dwukierunkowej wymiany danych wymaga czasochłonnego, podwójnego wprowadzania tych samych informacji do dwóch systemów, generując ryzyko popełnienia błędu przy ręcznym przepisywaniu oraz dodatkowy koszt w postaci czasu pracy inżyniera.

Rozwiązanie problemu – Arkance Business Connect

Arkance Business Connect to autorska aplikacja firmy Arkance Systems, zapewniająca dwukierunkową łączność między CAD/PDM i ERP. Rozwiązanie umożliwia użytkownikom systemu CAD/PDM dzielenie się niezbędnymi danymi o produktach, takimi jak BOM czy rysunki PDF i DXF z użytkownikami systemu ERP. Oprogramowanie automatycznie synchronizuje dane, co pozwala konstruktorom bez konieczności opuszczania zaufanej aplikacji CAD opisywać modele atrybutami. Do tego celu mogą być użyte istniejące indeksy lub założone ich nowe wystąpienia, które również można wyeksportować jako listy materiałowe do ERP.

Tworzenie cyfrowego bliźniaka

Jak wygląda rozwiązanie z perspektywy konstruktora? Inżynier cały czas pracuje w przyjaznym i znanym interfejsie. Nie wychodząc z aplikacji CAD, łączy się w czasie rzeczywistym z bazą danych ERP, przeglądając strukturę wyrobów. Ponieważ konstruktor pracuje wyłącznie w środowisku inżynierskim, interfejs nie wymaga dodatkowej licencji ERP. Opisując model 3D w CAD, wykorzystuje istniejący indeks wyrobu, przeglądając listę podobnych produktów lub tworzy nowy na podstawie schematu i przypisanych właściwości. Planując wytwarzanie, sprawdza czy materiał
jest w magazynie, a w wypadku braku dobiera inny o podobnych parametrach fizycznych. Opisuje komponenty metadanymi, budując zestawienie komponentów zawierające kluczowe informacje. Tworzy w ten sposób nie tyle trójwymiarowy model wyrobu, ile jego cyfrowy odpowiednik opisany wszelkimi właściwościami, które są niezbędne w kolejnych etapach procesu wytwarzania.

Automatyczny transfer danych do ERP

Po zakończeniu projektowania konstruktor eksportuje
listę materiałową zatwierdzonego projektu bezpośrednio do systemu ERP, bez konieczności tworzenia pośrednich arkuszy Excel. Ponieważ każda część projektowanego wyrobu została wcześniej wyposażona w niezbędne właściwości, lista materiałowa zawiera wszystkie niezbędne dane do utworzenia technologii i nie wymaga ręcznych edycji. Co więcej, wraz z listą materiałową do systemu ERP przekazywane są łącza do dokumentacji produkcyjnej i modelu 3D każdego elementu. Pojawiają się one na produkcji wraz ze zleceniem produkcyjnym i są dostępne w postaci cyfrowej 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Niezależnie, czy jest to popularny system ERP, czy dostosowany specjalnie do potrzeb przedsiębiorstwa, indywidualne podejście projektowe gwarantuje sukces wdrożenia mechanizmu integracji. Wymierną oceną sukcesu każdego wdrożenia jest wzrost wydajności produkcji spowodowany poprawą przepływu danych w przedsiębiorstwie.

Aplikacje Arkance Systems przyspieszające proces

Publikację dokumentacji technicznej i modeli automatyzuje autorska aplikacja Arkance Vault Publisher. Ścieżka zatwierdzania projektu w systemie PDM Autodesk Vault połączona jest z automatycznym eksportem plików (PDF, DWF, DXF, BMP, PNG, JPG, TIFF, GIF oraz SAT i IGES) niezbędnych do uruchomienia produkcji. Dla firm mających dodatkowe wymagania w zakresie automatyzacji przygotowania danych do produkcji Arkance Systems oferuje autorski zestaw aplikacji Toolbox 4 Inventor. Jedną z aplikacji w zestawie jest zaawansowany eksporter plików DXF dla części blaszanych. Umożliwia on wykonanie automatycznych rozwinięć wszystkich części blaszanych w modelu wyrobu, a następnie eksport plików DXF według wcześniej zdefiniowanych parametrów, zawierających odpowiednio ustrukturyzowane linie cięć, gięć oraz grawer wybranych atrybutów części. Aplikacja oferuje również funkcjonalność zliczania długości cięć elementów oraz liczby gięć dla całego modelu wyrobu. Ciekawą funkcjonalnością zestawu Toolbox 4 Inventor jest możliwość automatycznego obliczania powierzchni wszelkich powierzchni malarskich.

Ponadto Arkance Systems oferuje klientom tworzenie dedykowanych aplikacji automatyzujących procesy według specyficznych wymagań.

Korzyści automatyzacji i integracji systemów

Spójność danych w systemach zarządzania dokumentacją projektową i ERP znacznie skraca czas realizacji projektów, eliminując zbędne operacje. Brak konieczności ręcznego przepisywania danych minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów w trakcie produkcji. Pełna identyfikowalność wyrobu wraz z kontrolą dostępnych materiałów na każdym etapie procesu produkcyjnego pozwala sprawnie planować proces wytwarzania. Automatyzacja żmudnych czynności redukuje obciążenia inżyniera, zaoszczędzony czas może przeznaczyć na projektowanie innowacyjnych produktów. Lista materiałowa dostępna w ERP umożliwia szybkie uruchomienie produkcji. Podgląd wydanej dokumentacji w formie elektronicznej bezpośrednio w ERP pozwala na cyfryzację obiegu dokumentacji.

Kompleksowe wsparcie

Zespół inżynierów Arkance Systems składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów certyfikowanych przez AUTODESK i innych producentów oprogramowania. Organizacja skupia ponad 600 pracowników w 13 krajach, zapewniając kompleksowe wsparcie w pomyślnej transformacji cyfrowej. Doradztwo, szkolenia, oprogramowanie i sprzęt – wszystko, co niezbędne do przeprowadzenia transformacji cyfrowej zakładu przemysłowego zgodnie z tendencjami przemysłu 4.0. Firma jest platynowym partnerem Autodesk.


Link do strony Arkance: Arkance Systems Poland – arkance-systems.pl

Artykuł ukazał się w nr 2(38) kwiecień – maj 2022 czasopisma „Production Manager”.
Więcej interesujących treści w naszym najnowszym wydaniu. Dołącz do klubu naszych prenumeratorów ▶ https://www.production-manager.pl/prenumerata/