Utrzymanie ruchu

Europa dąży do poprawy efektywności energetycznej

22 stycznia 2020

Ponad 80 procent firm z europejskiego sektora przemysłowego oczekuje wzrostu inwestycji w poprawę efektywności energetycznej w perspektywie najbliższych trzech lat. Zachętą do realizacji takich projektów są potencjalne oszczędności kosztów i wzrost zysków – wynika z ankiety przeprowadzonej w lipcu-październiku 2019 r. przez firmę DB Energy oraz we.conect, organizatora ener.CON Europe – największej europejskiej konferencji o efektywności energetycznej w branży przemysłowej. Barierą dla inwestycji w efektywność energetyczną są ograniczone środki finansowe i wyzwania związane z oceną korzyści biznesowych z projektów.

Europejski przemysł chce inwestować w projekty poprawy efektywności energetycznej

41 proc. firm z sektora przemysłowego w Europie oczekuje ponad 20 proc. wzrostu inwestycji w poprawę efektywności energetycznej w perspektywie najbliższych trzech lat. Prawie jedna trzecia firm spodziewa się 20-50 proc. wzrostu nakładów inwestycyjnych na projekty z zakresu efektywności energetycznej, a 12 proc. firm zakłada wzrost wydatków inwestycyjnych o więcej niż 50 proc. 41 proc. ankietowanych wskazuje, że nakłady inwestycyjne wzrosną, jednak o mniej niż 20 proc. Zaledwie 6 proc. firm mówi o zmniejszeniu inwestycji w efektywność energetyczną.

Podobny trend obserwujemy od co najmniej czterech lat w Polsce, gdzie inwestycje w sektorze efektywności energetycznej wzrosły w tym okresie o kilkadziesiąt procent rok do roku, wskazuje DB Energy. Obecnie coraz większą popularność zyskują również nowe, bardziej efektywne formy zarządzania i finansowania projektów, takie jak EPC czy ESCO, gdzie notujemy podobne tempo wzrostów.

– Apetyt inwestycyjny polskich przedsiębiorstw rośnie już po pierwszym okresie rozliczania projektów z obszaru efektywności energetycznej. Jeśli, na przykład, zakład mleczarski widzi ponad 20 proc. oszczędności energii, a prosty okres zwrotu z inwestycji jest krótszy niż trzy lata, to nie ma potrzeby uzasadniania kolejnych inwestycji – mówi Piotr Danielski, wiceprezes DB Energy.

59 proc. firm wskazuje, że planuje wdrożyć projekty w zakresie systemów oświetleniowych, a 53 proc. redukcji CO₂ jako główne kierunki inwestycyjne. W ciągu najbliższych trzech lat, 47 proc. firm planuje audyty energetyczne, a 41 proc. skupi się na rozwoju bardziej efektywnego energetycznie produktu lub usługi.

W Polsce przemysł stawia w pierwszej kolejności na modernizacje sprężarkowni i instalacji sprężonego powietrza, odzyski ciepła, modernizacje instalacji chłodu, stosowanie sprężarek absorpcyjnych, inwestycje w kogenerację i trigenerację, modernizacje kotłowni, modernizacje napędów, oświetlenia, systemów odpylania i wentylacji oraz odzyski ciepła. Projekty w Polsce są chętnie realizowane jeśli generują zwrot z inwestycji w perspektywie krótszej niż trzy lata.

Zachętą do realizacji projektów efektywności energetycznej są potencjalne oszczędności kosztów i wzrost zysków

Zachętą do realizacji projektów z obszaru efektywności energetycznej w Europie są potencjalne oszczędności kosztów energii i wzrost zysków – wynika z ankiety. 35 proc. ankietowanych firm wskazywało również rosnącą świadomość potrzeby zrównoważonego rozwoju jako zachętę do inwestycji. Odpowiednio 29 proc. i 24 proc. firm podkreślało presję regulacyjną lub zaostrzające się przepisy dotyczące zużycia energii i emisji CO₂ jako czynniki motywujące do inwestycji w energooszczędność. Jedynie 12 proc. wskazywało zmienność cen energii jako zachętę do inwestycji w efektywność energetyczną.

W Polsce potencjał redukcji kosztów to główny czynnik motywujący inwestycje energetyczne w przemyśle.

– Jeśli weźmiemy pod uwagę, że inwestycja w efektywność energetyczną, zwykle kosztowna, zwraca się w trzy lata, to rachunek jest prosty. Roczne oszczędności pokrywają 33 proc. kosztów inwestycyjnych, po trzech latach firma wychodzi na zero, zaś w kolejnych latach korzysta już ze znaczących rocznych oszczędności. Przy inwestycjach w modelu ESCO firma nie musi inwestować środków własnych i z reguły już od pierwszego roku ma udział w oszczędnościach – komentuje Danielski. – Dodatkowo w przemyśle energochłonnym wydatki na energię stanowią nawet do 40 proc. kosztów ogółem, jeśli więc potrafimy zredukować zużycie energii o np. 15 proc. to zmniejszamy koszty ogółem o 6 proc. podnosząc o tyle samo zysk – dodaje Danielski.

Barierą dla inwestycji w efektywność energetyczną ograniczone środki finansowe

Barierą dla inwestycji w efektywność energetyczną dla europejskiego przemysłu są ograniczone środki finansowe oraz wyzwania z oceną korzyści biznesowych wynikających z projektów energooszczędnych. 18 proc. ankietowanych nie widzi barier dla inwestycji z obszaru efektywności energetycznej.

Za najlepsze międzynarodowe i krajowe wytyczne prawne dla rozwoju strategii inwestycyjnej w obszarze efektywności energetycznej ankietowani (42 proc.) wskazywali Porozumienie Paryskie. Krajowe cele redukcji dwutlenku węgla to kolejny miernik ważny dla planowania takich strategii inwestycyjnych – tak uważa prawie 30 proc. przedstawicieli przemysłu. W Polsce zaostrzająca się presja regulacyjna jest jednym z ważnych czynników wpływających na decyzje o inwestycjach, jednak przeważają czynniki finansowe, uważa DB Energy.

Więcej o wydarzeniu: https://www.energyefficiencyeurope.com/

źródło: DB Energy


ENER.CON EUROPE

Najważniejsze wydarzenie w europejskiej branży przemysłowej – #enerCONeurope w Berlinie!

Chcesz wiedzieć wszystko o rewolucji energetycznej w przemyśle? 16-17 marca 2020 r. w Berlinie odbędzie się IX ener.CON Europe, największe wydarzenie konferencyjne poświęcone efektywności energetycznej oraz wydajnemu zarządzaniu procesami produkcyjnymi i zużyciu energii w przemyśle.

ener.CON Europe to dwa dni prezentacji, dyskusji panelowych, warsztatów i spotkań networkingowych. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będą między innymi, optymalne rozwiązania dla poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji CO₂ w produkcji przemysłowej. Eksperci z całej Europy podzielą się wiedzą na temat:

  • efektywności energetycznej w przemyśle,
  • projektów dekarbonizacji,
  • monitorowania zużycia i kosztów energii w przedsiębiorstwach, a także jej zakupów i magazynowania,
  • zmian prawnych w sektorze – czyli wszystkiego, co jest kluczowe, żeby rewolucja energetyczna w przemyśle stała się rzeczywistością.

Ankieta przeprowadzona w lipcu-październiku 2019 r. DB Energy we współpracy z @we.conect @Siemens, @nedap, @vpinstruments i @EDF w ramach konferencji #enerCONeurope.