Utrzymanie ruchu | Zarządzanie

Strategia goTOzero na rzecz środowiska

21 stycznia 2020

Volkswagen Poznań w ślad za misją koncernu Volkswagen konsekwentnie realizuje ambitne cele na rzecz środowiska strategii goTOzero. Do 2050 roku Volkswagen Poznań zamierza stać się przedsiębiorstwem neutralnym z punktu widzenia bilansu dwutlenku węgla. Oznacza to, że Volkswagen Poznań przyjmuje wyzwanie dla osiągnięcia światowego kompromisu ograniczenia zmian klimatu i globalnego ocieplenia do poziomu nieprzekraczającego 2 stopni Celsjusza, ogłoszonego podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych.  

Dodatkowo spółka stawia sobie cele pośrednie takie jak zmniejszenie zużycia energii i wody, emisji dwutlenku węgla i lotnych związków organicznych oraz redukcję ilości wytworzonych odpadów o 50 procent w przeliczeniu na każdy wyprodukowany samochód do 2025 roku.

– O tym, że mamy obecnie do czynienia z niezwykle szybko postępującymi zmianami klimatycznymi nie trzeba nikogo przekonywać. Chcąc zapewnić naszym dzieciom i wnukom możliwość życia na tej planecie, już dziś musimy działać, gdyż z konsekwencjami naszych decyzji przyjdzie mierzyć się następnym pokoleniom. Volkswagen Poznań jako przedsiębiorstwo produkcyjne przykłada bardzo dużą wagę do polityki zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska – wiemy, że by móc w 2050 r. osiągnąć całkowitą neutralność pod względem CO2 musimy co roku podejmować szereg inicjatyw przybliżających nas w tym kierunku i konsekwentnie to robimy – mówi Jens Ocksen, prezes zarządu Volkswagen Poznań.

Zero CO

Troska i poczucie odpowiedzialności spółki za wpływ na środowisko naturalne przekłada się na konkretne działania. Począwszy od 2018 roku energia elektryczna niezbędna do produkcji samochodów, a od 2019 r. także komponentów, wytwarzana jest w elektrowniach wodnych i wiatrowych znajdujących się na terenie Polski, co potwierdzają posiadane i rejestrowane przez Urząd Regulacji Energetyki certyfikaty.

Sam zakład w Poznaniu zużywa rocznie blisko 120 tys. MWh energii elektrycznej. Tylko dzięki zakupowi 100 proc. energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych zmniejszamy emisje CO₂ do powietrza o ponad 80 proc. Ta decyzja to ważny i odpowiedzialny krok w kierunku przedsiębiorstwa neutralnego z punktu widzenia bilansu dwutlenku węgla – komentuje Dietmar Mnich, dyrektor zakładu w Poznaniu.

Spółka inwestuje także w nowoczesne technologie i optymalizuje istniejące procesy produkcyjne.

Każdego roku realizujemy dziesiątki inwestycji i optymalizacji, dzięki którym konsekwentnie  poprawiamy nasz bilans środowiskowy i zwiększamy efektywność energetyczną. Odzyskiwanie ciepła z procesów produkcyjnych, przebudowa centrali wentylacyjnych tak, by ich pracą dało się elastycznie sterować w okresach przestojów i przerw to tylko niektóre z już wdrożonych rozwiązań. Tylko dzięki wykorzystaniu innowacyjnego modułu rekuperacji ciepła na odlewni odzyskujemy energię, którą dalej ogrzewanych jest 30 budynków mieszkalnych oraz szpital im. H. Cegielskiego na poznańskiej Wildzie – dodaje Katarzyna Nowojewska, pełnomocnik zarządu ds. ochrony środowiska.

Volkswagen Poznań w swoich działaniach nie ogranicza się jednak tylko do terenu zakładów produkcyjnych. W ciągu minionych dwóch lat pracownicy Volkswagen Poznań posadzili w pobliżu fabryk w Poznaniu i we Wrześni blisko 50 000 drzew. Tylko w tym roku 150 wolontariuszy, pracowników Volkswagen Poznań, posadziło 15 tysięcy sadzonek w sąsiadującym z fabryką Craftera we Wrześni nadleśnictwie Czerniejewo. W 2017 roku, obszar Wrześni i nadleśnictwa Czerniejewo dotknęła nawałnica, która zniszczyła całkowicie blisko 650 ha lasów. Zalesiony teren ma powierzchnię 2 ha. Wśród posadzonych drzew są dęby szypułkowe, lipy, graby, czereśnie ptasie oraz szybko rosnące sosny. 

– W wyniku nawałnicy w 2017 r. krajobraz wokół Wrześni zmienił się nie do poznania. Od blisko pięciu lat jesteśmy we Wrześni i nie wyobrażamy sobie, aby tak ważne akcje miały się odbyć bez naszego udziału. Z nadleśnictwem kreślimy już plany na kolejne lata. Nasadzenia kontynuowane są również w okolicach fabryki w Poznaniu we współpracy z Lasami Państwowymi – wyjaśnia Monika Hajbowicz, kierownik Działu Ochrony Środowiska w Volkswagen Poznań.

Zero Plastic Factory

Firma sukcesywnie eliminuje także plastik z użycia w swoich zakładach. To samo dotyczy jednorazowych opakowań wykorzystywanych w transporcie części. Wprowadzone w ostatnim czasie działania pozwoliły zredukować ich użycie o blisko 15 proc. na każdy wyprodukowany samochód. To odpowiada w skali roku powierzchni 124 boisk piłkarskich.

– To zadanie na wiele lat, zaczynamy już dzisiaj od wyeliminowania jednorazowych opakowań plastikowych z zakładowych kantyn oraz ograniczenia możliwości zamawiania napojów w plastikowych butelkach. Ten prosty ruch – zastąpienie plastiku szkłem – pozwoli na zredukowanie o ok. 5000 butelek plastikowych miesięcznie, co daje 60 000 butelek rocznie – dodaje Monika Hajbowicz Kierownik Działu Ochrony Środowiska.

Circular economy

Dzięki nowoczesnym metodom odzyskiwania wody w fabryce w Poznaniu udało się obniżyć zużycie na każde wyprodukowane auto o 700 litrów (w porównaniu do roku 2010). Zrealizowaliśmy to dzięki zastosowaniu zamkniętych obiegów wody w kabinie zraszania na montażu i w obszarze lakierni, wykorzystaniu technologii osmozy, a także dzięki innym usprawnieniom, jak na przykład montażowi baterii czasowych w umywalkach w toaletach i pomieszczeniach socjalnych.

Bioróżnorodność 

W ramach realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Volkswagen Poznań już od 2018 r. wspiera bioróżnorodność poprzez opiekę nad 25 rodzinami pszczół. Ule znajdują się na terenie fabryki we Wrześni, a pozyskany w ten sposób miód dostępny jest w zakładowej kantynie. Dla zapewnienia pszczołom dobrych warunków, część terenów zielonych obsadzono krzewami lawendy.

źródło: Volkswagen Poznań