Zarządzanie

Chiny liderem rankingu najlepszych lokalizacji produkcyjnych świata

14 maja 2019

Z raportu „Manufacturing Risk Index” firmy Cushman & Wakefield wynika, że dawne lokalizacje niskokosztowe takie jak Chiny i Indie awansują w łańcuchu tworzenia wartości dzięki wspieraniu przez państwo wdrażania nowych technologii. Ze względu na obawy związane z ochroną własności intelektualnej i dostępnością wykwalifikowanej siły roboczej Stany Zjednoczone są liderem rankingu uwzględniającego ryzyko geopolityczne. Lokalizacje niskokosztowe w Azji Południowo-Wschodniej są nadal bardzo atrakcyjne dla przemysłu potrzebującego dużej siły roboczej. Twardy brexit stanowi potencjalne zagrożenie dla linii produkcyjnych i swobodnego przepływu towarów w Europie.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield opublikowała dziś nowy raport prezentujący 48 najlepszych lokalizacji do ekspansji lub relokacji działalności produkcyjnej w obu Amerykach, w regionie EMEA oraz Azji i Pacyfiku. Pomimo różnych potrzeb poszczególnych firm produkcyjnych, Chiny uzyskały wysoką notę w rankingu dzięki rosnącym inwestycjom rządowym we wdrażanie technologii, natomiast Stany Zjednoczone są najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla firm, które są zainteresowane minimalizowaniem ekspozycji na ryzyko ekonomiczne i polityczne.

Opracowany przez firmę Cushman & Wakefield raport „Manufacturing Risk Index” prezentuje zestawienie poszczególnych krajów uwzględniające 20 zmiennych, w oparciu o które powstały trzy rankingi ważone obejmujące warunki prowadzenia działalności, koszty i ryzyko. Przedstawione dane pochodzą z różnych wiarygodnych źródeł, w tym Banku Światowego, Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) oraz Oxford Economics.

Z raportu wynika, że Chiny są wiodącą lokalizacją według rankingu bazowego, w którym warunki prowadzenia działalności i konkurencyjność kosztowa mają jednakową wagę. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, a pierwszą piątkę zamykają Tajwan, Indie i Kanada. Spośród krajów europejskich najwyższe (6.) miejsce zajęły Czechy. Polska, Litwa i Węgry również zostały wysoko sklasyfikowane.

Według analizy danych z perspektywy kosztów, w której wyższy wynik otrzymują kraje oferujące niższe koszty prowadzenia działalności (w tym koszty pracy), Chiny są liderem rankingu, a w pierwszej dziesiątce dominują kraje azjatyckie. Jako jedyne lokalizacje w tym gronie spoza Azji znalazły się także Litwa i Rumunia – odpowiednio na 8. i 9. miejscu.

Trzeci ranking lokalizacji według ryzyka uwzględnia rosnące ryzyko geopolityczne – preferowane są kraje charakteryzujące się niższym poziomem zagrożeń ekonomicznych i politycznych. Pierwsze dwa miejsca tego zestawienia zajęły Stany Zjednoczone i Kanada, a Chiny spadły na 5. pozycję. Połowę pierwszej dziesiątki stanowią kraje europejskie, w tym Czechy, które znalazły się na 4. miejscu, a także Niemcy, Dania, Finlandia i Austria.

Lisa Graham, dyrektor działu badań i analiz rynku nieruchomości logistyczno-przemysłowych w regionie EMEA, Cushman & Wakefield, autorka raportu, powiedziała:

„Rankingi te są cennym źródłem informacji o szybko zmieniających się warunkach prowadzenia działalności produkcyjnej i czynnikach wpływających na decyzję o wyborze lokalizacji. Sektor przemysłowy wkroczył w nową erę, która charakteryzuje się rosnącym wpływem technologii w sferze wydajności, niedoboru pracowników oraz bezpieczeństwa w produkcji i logistyce. Dawne lokalizacje niskokosztowe takie jak Chiny i Indie awansują w łańcuchu tworzenia wartości dzięki wspieraniu przez państwo wdrażania nowych technologii. To dlatego kraje azjatyckie zajęły tak wysokie miejsca w naszych rankingach. Obawy związane z przestrzeganiem praw własności intelektualnej w regionie oznaczają, że pomimo wyższych kosztów kraje w Ameryce Północnej i Europie nadal będą ważnymi lokalizacjami przemysłowymi”.

Cushman & Wakefield Manufacturing Risk Index 2019

Robert Hall, dyrektor działu nieruchomości logistycznych i przemysłowych w regionie EMEA, Cushman & Wakefield, powiedział:

„Protekcjonizm i nacjonalizm stanowią zagrożenie dla globalnych i regionalnych łańcuchów dostaw. W Europie wynik prowadzonych negocjacji w sprawie brexitu zdefiniuje na nowo regionalne linie produkcyjne oraz krajowe i międzynarodowe przepływy towarów. Sukcesy będą odnosiły kraje, które inwestują w platformy ułatwiające dostawy towarów do linii produkcyjnych i ich odbiór. W Chinach efektywne łańcuchy dostaw to efekt znacznych inwestycji w rozwój infrastruktury i transportu multimodalnego, w tym projekty budowy infrastruktury kolejowej i morskiej w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, oraz innych zachęt. Czynniki te kompensują obawy związane z ochroną własności intelektualnej”.

Joanna Sinkiewicz, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Cushman & Wakefield, powiedziała:

„Z tegorocznego raportu Manufacturing Risk Index, prezentującego najlepsze lokalizacje produkcyjne na świecie, płynie kilka ciekawych nowych obserwacji. Przede wszystkim, na czele listy pozostają lokalizacje dalekowschodnie jak Chiny, Taiwan czy Indie. Do najważniejszych atutów tych lokalizacji należą dogodne lokalne warunki do rozwoju biznesu oraz bardzo konkurencyjny poziom kosztów prowadzenia działalności produkcyjnej. Warto podkreślić, że wpływ na atrakcyjność tych lokalizacji ma także aktywna polityka państwa, wspierająca rozwój nowych technologii, w tym również ekologicznych. I tak Chiny są dziś światowym liderem inwestycji w odnawialne źródła energii.

Wysoko skwalifikowane są również USA oraz Kanada, szczególnie atrakcyjne dla produkcji, wymagającej odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej oraz przedsiębiorców, który szczególnie cenią sobie bezpieczeństwo ekonomiczne i polityczne.

Polska utrzymuje się w czołówce światowej (7. lokata), jeśli chodzi o ocenę ogólnych warunków prowadzenia działalności produkcyjnej (z europejskich krajów, ocenione wyżej zostały jedynie Czechy – 6. miejsce). Nadal stosunkowo wysoko oceniane jest ryzyko prowadzenia działalności w Polsce. Poprawa percepcji inwestorów pozwoliłaby nam na uzyskanie jeszcze lepszych ocen i przyciągniecie nowych inwestycji,”.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.cushmanwakefield.pl