Daniel Sztyk: publikacje

Daniel Sztyk

Dyrektor zakładu, Zasław W związku z decyzją o optymalizacji procesów produkcyjnych poprzez robotyzację stanowisk spawalniczych, wybraliśmy robota firmy Comau. Stanowisko integrowała firma ABC Control, w pełni realizując poczynione założenia. Naszą ideą jest optymalizacja procesów m.in. poprzez ich dalszą automatyzację i robotyzację tak, aby osiągnięcie celu odbywało się przy możliwie jak najmniejszych kosztach. W związku z powyższym firma Zasław kontynuuje rozpoczęty proces robotyzacji po to, aby stać się bardziej konkurencyjną na rynku, w szczególności w aspekcie funkcjonalności i jakości swoich wyrobów.