Przemysław Ozga

Zarządzanie projektem
Współpraca merytoryczna

tel: 536 204 060 mail: przemyslaw.ozga@production-manager.pl