Lean czy Six Sigma

W 1974 roku menedżerowie Motoroli rozwiązali problem telewizorów Quasar. Nie wiedząc jak poradzić …

1 34 35 36 37 38 42