Lean czy Six Sigma

W 1974 roku menedżerowie Motoroli rozwiązali problem telewizorów Quasar. Nie wiedząc jak poradzić …
1 27 28 29 30 31 35