STRONA

Lista zaufanych partnerów Smart Factory World

Poniżej prezentujemy listę zaufanych partnerów reklamowo-marketingowych:

  1. BUSINESS CENTRE Sp. z o.o. | Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa | NIP: 526 021 29 60 |
  2. Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o. | ul. Aleja Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice | NIP: 6340134346 | REGON: 003469134 |
  3. FANUC Polska Sp. z o.o. | ul. Tadeusza Wendy 2, 52-407 Wrocław | NIP: 894-29-23-341 |
  4. IFS Industrial And Financial Systems Poland Sp. Z O.O. | ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa |NIP 5270000739 |
  5. IFS Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z o.o. | ul. Marcina Flisa 4, 02-247 – Warszawa | NIP 5262506111 |
  6. Mindbox S.A. | ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa | NIP: 522-286-38-27 | REGON: 141068075 |
  7. Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. | ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa | NIP: 522-23-57-343 | REGON: 013055815 |
  8. CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | ul. Piotra Trębacza 18B, 31-436 Kraków | NIP: 6762260642 | REGON: 356770529 |