O nas

Kim jesteśmy i co robimy?

Czasopismo

„Production Manager” to pierwsze w Polsce czasopismo dedykowane kadrom zarządzającym produkcją oraz procesami okołoprodukcyjnymi. Misją periodyku jest kreowanie konkurencyjnego, ergonomicznego, nowoczesnego, bezpiecznego oraz zintegrowanego środowiska produkcyjnego, w oparciu o nowoczesne zarządzanie oraz ideę czwartej rewolucji przemysłowej – Przemysł 4.0. Ponadto czasopismo pełni rolę platformy wymiany najlepszych praktyk co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności firm produkcyjnych oraz standardów zarządzania w zakładach produkcyjnych działających na terenie Polski.

Konferencje

"Production Manager" jest organizatorem jednodniowych ogólnopolskich konferencji branżowych z cyklu "Production Manager Meetings", skierowanych do osób decyzyjnych z managementu polskich firm produkcyjnych. Prestiż wydarzeń, skupiających każdorazowo blisko 250 menedżerów, gwarantowany jest przez połączenie silnego programu merytorycznego z możliwością prezentacji oferty dostawców usług i rozwiązań.

Media4Business sp z o.o.
Heleny Szafran 6
60-693 Poznań
NIP: 972-124-23-01
REGON: 302312600

Zespół

Przemysław Ozga

Redaktor naczelny

 • Kreowanie wizji oraz strategii rozwoju pionu „Production Manager”
 • Zapewnienie merytorycznej siły ognia flagowym oraz satelickim produktom i usługom czasopisma „Production Manager”
 • Budowanie relacji z globalnymi autorytetami oraz podmiotami w materii różnorakich kultur zarządczych oraz najnowszych technologii
 • Inicjowanie oraz prowadzenie konferencji, debat, paneli dyskusyjnych, artykułów z zakresu przywództwa, zarządzania zmianą, fabryk jutra, cyfrowej transformacji, etc.
Alicja Szymańska

Project Manager

 • organizacja konferencji z cyklu “Production Manager Meetings” oraz warsztatów
 • obsługa prenumerat czasopisma „Production Manager”
 • planowanie i realizacja akcji promocyjnych
 • zarządzanie treścią na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych
Kamil Matlak

Brand Manager

 • prezentacja produktów i usług oferowanych przez czasopismo oraz cykl konferencji “Production Manager”
 • doradztwo w zakresie oferowanych produktów
 • negocjowanie warunków transakcji, ustalanie warunków współpracy i nadzorowanie jej prawidłowego przebiegu
 • przygotowanie i prezentacja oferty handlowej oraz umów dla klientów