New Horizons’23

Konferencja odbywa się za 25 dni.
Warszawa, 27 października 2022 r.