Production Manager Meeting: Zarządzanie Organizacją Jutra

Konferencja odbywa się za 29 dni.
Warszawa, 19 listopada