New Horizons’22

Konferencja odbywa się za 29 dni.
Warszawa, 18 listopada 2021 r.