0
Dni
0
Godzin
0
Minut
0
Sekund

Jun Nakamuro i Collin McLoughlin znowu w Polce!

Dwa praktyczne warsztaty Kaizen In-House!
Daty:
27.05.2020 – Gemba Walk po zakładzie produkcyjnym ALUPROF w Opolu
29.05.2020 – Gemba Walk po zakładzie produkcyjnym POLARIS Poland w Opolu

Warsztaty odbędą się w języku angielskim. Osoby chętne będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza.

Prelegenci

Jun Nakamuro

Executive Leadership Mentor & Partner
Enna Capital Partners

Czytaj więcej
Collin McLoughlin

Partner
Enna

Czytaj więcej

Video z poprzednich warsztatów
& video od naszych partnerów

Partnerzy

Program warsztatów

9:00 - 10:30

Wprowadzenie teoretyczne

Harmonia między technologią, procesem i przywództwem
Sekret zrównoważonej transformacji kulturowej i wydajności

- Jak kaskadować cele organizacyjne do indywidualnych celów?
- Jak zidentyfikować problem i jego źródło?
- Jak zaprojektować cykle PDCA i standardową pracę lidera?
- Jak wydobyć maksymalną zdolność produkcyjną (capacity) w kontekście przyszłych potrzeb biznesowych i kolejnych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwem?

10:30 - 10:45

PRZERWA NA KAWĘ

10:45 - 12:45

Gemba Walk

Fabryka ALUPROF lub POLARIS Poland

- Jak ocenić potencjał biznesu w oparciu o metodę Ohno?
- Jak wizualizować cele i zaangażowanie?
- Jak zachęcić kierownictwo do eskalacji swoich problemów w kierunku zarządu?
- Jak rozkładać silosy między działami pośrednimi, aby przez cały czas wspierać produkcję?

12:45 - 13:00

PRZERWA NA KAWĘ

13:00 - 15:00

Wspólne formułowanie planu działania na podstawie Gemba Walk na rzecz poprawy funkcjonowania fabryki

Omówienie ewaluacji na podstawie Gemba Walk

Ocena działalności biznesowej, wskazanie szans oraz wyjaśnienie kwestii problemowych z silnym naciskiem na stworzenie przepływów biznesowych poprzez silniejszą synchronizację przywództwa i przeprojektowanie sposobów korzystania z technologii.

Diagnostyka dotychczasowej jakości przepływu informacji, materiałów i decyzji strategicznych

Umożliwiająca pomiar i wskazanie tych linii produktów i usług, których znaczenie dla firmy jest największe, a towarzyszące im ryzyko – najmniejsze.

Wizualizacja przepływu informacji, materiałów i decyzji strategicznych

W celu wypracowania porozumienia na temat wizji i oczekiwanych rezultatów, określenia pożądanego stanu działalności operacyjnej, obejmującej wszystkie aspekty od sprzedaży, poprzez produkcję, aż po obsługę klienta, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów wynikających z polityk i priorytetów strategicznych.

Sformułowanie planu działania (Action Plan)

Służącego stworzeniu Roadmapy i ram czasowych zaangażowania, przywództwa, doradztwa i coachingu w trosce o skuteczne przeprowadzenie transformacji całego przedsiębiorstwa. Punkt ten obejmuje stworzenie planów działania na potrzeby trwałej i efektywnej kosztowo cyfryzacji nowotworzonych procesów zarządzania.

15:00 - 15:30

PRZERWA NA LUNCH

15:30 - 17:00

Podsumowanie i wyjaśnienia teoretyczne opisujące kolejne kroki w kierunku wprowadzanych zmian

Poruszane tematy będą zależały od oczekiwań uczestników. Proponowane tematy:

- Jak stworzyć samozarządzającą się (self-management) firmę?
- Jak utrzymać zaangażowanie przez przywództwo i ustalać osobiste cele dostosowane do potrzeb organizacji?
- Jak skutecznie zastosować technologię do zarządzania i zautomatyzować cykle PDCA?
- Jak utrzymać w pracownikach poczucie chęci sprostania nowym wyzwaniom, szkoląc wewnętrznych trenerów i wdrażając strategie opierające się na przywództwie?
- Pytania i odpowiedzi

Korzyści z udziału

Udział w całodniowej interaktywnej sesji szkoleniowej

z dwoma światowymi autorytetami filozofii Kaizen

Maksimum narzędzi implementacyjnych

pozwalających na skonstruowanie strategii odnowy organizacji zgodnie z filozofią Kaizen zdefiniowaną przez Taiichiego Ohno - twórcę TPS

Prestiżowy certyfikat

uczestnictwa w ekskluzywnych warsztatach, potwierdzających udział w Production Manager: Kaizen In-House 2020

Roczna prenumerata

czasopisma "Production Manager" w wersji mobilnej.

Warsztat w liczbach

0

światowych specjalistów Kaizen

0

fabryki do wyboru

0

godzin pełnych wiedzy i inspiracji

0

osób w grupie podczas Gemba Walk

Kup bilet na dzień: 27 maja 2020

Kup bilet na dzień: 29 maja 2020

Relacja foto z poprzednich warsztatów