Anna Zięba

z-ca redaktora naczelnego

  • pełnienie roli redaktor naczelnej portalu www.production-manager.pl
  • współredagowanie artykułów na potrzeby czasopisma „Production Manager”
  • reprezentowanie wydawnictwa na kluczowych targach oraz konferencjach z sektora produkcji
  • współtworzenie linii merytorycznej czasopisma, kontakt z autorami, etc.
  • kreowanie i wdrażanie kampanii marketingowych w celu tzw. „Transferu wiedzy” w sektorze produkcyjnym