Zarządzanie

Przyszłość maszyn sortujących

10 stycznia 2022

Jak prognozuje Grand View Research, wartość światowego rynku maszyn sortujących zwiększy się z prawie 4 mld dolarów w roku 2020 do ponad 6 mld dolarów w 2028, co oznaczać będzie umiarkowany średni coroczny wzrost o prawie 6%. Popularyzują się one ze względu na liczne zalety w porównaniu z sortowaniem ręcznym, czyli głównie: szybsze działanie, większą dokładność, poprawę bezpieczeństwa pracowników oraz obniżenie kosztów pracy.

Popyt na maszyny sortujące, poza postępem w zakresie automatyzacji, napędzać będą dodatkowo regulacje dotyczące standardów jakości żywności. Mimo to, branżę spożywczą – która miała największy udział w tytułowym rynku w 2020 roku – wyprzedzi przemysł farmaceutyczny, w którym popyt na maszyny sortujące będzie w przyszłości rósł najszybciej. Głównym czynnikiem hamującym rynek omawianych maszyn będzie ich wysoka cena.

W 2020 roku największą popularnością cieszyły się sortery optyczne, zwłaszcza w przemyśle spożywczym i recyklingu. W przyszłości najszybciej popyt ma rosnąć na maszyny wagowo-grawitacyjne, popularne w przemyśle farmaceutycznym.

Źródło: automatykab2b.pl