Utrzymanie ruchu

Rynek sieciowych czujników bezprzewodowych

17 grudnia 2021

Analitycy Fortune Business Insights przewidują, że wielkość globalnego rynku sieciowych czujników bezprzewodowych osiągnie wartość 148,67 miliardów dolarów do 2026 roku, wykazując w okresie prognozy średni wzrost rokroczny na poziomie 18,3%.

Wciąż kreowane inicjatywy rządowe na rzecz projektów inteligentnych miast i rozwoju infrastruktury pobudzą popyt na zaawansowane czujniki i sieci bezprzewodowe, co z kolei wpłynie na wzrost zapotrzebowania na sensory. Ponadto rosnący nacisk na budowę zielonej infrastruktury w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, jak również zrównoważony rozwój stworzą nowe możliwości dla generowania przychodów w nadchodzących latach.

Popyt na połączone pojazdy napędził zapotrzebowanie na bezprzewodowe czujniki sieciowe, wspomagając tym samym wzrost rynku. Rosnące obawy związane z zanieczyszczeniem powietrza każą z kolei śmielej spoglądać w stronę autonomicznych pojazdów. Rosnąca świadomość na temat korzyści płynących ze stosowania sieci bezprzewodowych w pojazdach autonomicznych, takich jak kontrola zanieczyszczeń samochodowych, kontrola kradzieży, kontrola natężenia światła reflektorów, wykrywanie lokalizacji i monitorowanie stanu pojazdów będą stymulować trendy na rynku sieci czujników bezprzewodowych w nadchodzących latach. Co więcej, czujniki bezprzewodowe poprawiają wzajemną łączność i zmniejszają ilość potrzeb serwisowych w pojazdach tego typu, a ten czynnik tworzy lukratywne możliwości biznesowe.

Rynek w Ameryce Północnej osiągnął wartość 11,27 miliarda dolarów i przewiduje się, że znacznie wzrośnie w okresie prognozy ze względu na rosnącą adopcję sieciowych czujników bezprzewodowych, szczególnie w sektorze wojskowym i obronnym. Ponadto lokalna obecność wiodących producentów będzie stymulować wzrost w tym regionie.

Przewiduje się, że Azja i Pacyfik będą z kolei świadkami wysokiego wzrostu w nadchodzących latach ze względu na szybką urbanizację i industrializację. Gwałtowny wzrost wymagań w zakresie bezpieczeństwa wraz z dynamicznie rozwijającym się przemysłem motoryzacyjnym będą stymulować dynamikę w regionie. Ponadto wdrożenie bezprzewodowych czujników w różnych gałęziach przemysłu, takich jak rolnictwo, motoryzacja i opieka zdrowotna w Indiach, Chinach i Japonii może być istotnym czynnikiem w zwiększaniu potencjału sektora w okresie prognozy.

Kluczowe firmy działające na rynku czujników bezprzewodowych to: Huawei Technologies, Texas Instruments, TE Connectivity, Advantech, ABB oraz Honeywell International.

Źródło: automatyka.pl