Automatyka i robotyka | Inteligentne technologie

Bosch Rexroth rozszerza zakres usług ctrlX AUTOMATION

26 listopada 2021

Firma Bosch Rexroth rozszerza swoją platformę ctrlX AUTOMATION o dodatkowe usługi dla użytkowników: App Store, Device Portal oraz Community. Bazująca na aplikacjach platforma ctrlX AUTOMATION wyróżnia się swoją otwartą, modułową strukturą i dostarcza całkowicie nowe możliwości w zakresie automatyki przemysłowej. ctrlX SERVICES jest jej rozszerzeniem, które znacznie ułatwia pracę programistów.

Platforma ctrlX AUTOMATION działa jak smartfon, ale w obszarze automatyki przemysłowej – korzysta z systemu operacyjnego i obsługuje aplikacje. Nasi klienci mogą dostosowywać swoje systemy za pomocą aplikacji, tak jak dostosowujemy do indywidualnych potrzeb nasze smartfony. Chcemy w jak największym stopniu ułatwić życie „cyfrowym tubylcom”. Dzięki łatwej integracji, rozwiązaniom plug & produce, możliwości współtworzenia i otwartym standardom nasza platforma jest prosta w użyciu, szybka i elastyczna – powiedział Steffen Winkler, wiceprezes ds. sprzedaży w dziale rozwiązań z zakresu automatyki i elektryfikacji.

Poprzedni pakiet usług dostępnych na platformie ctrlX AUTOMATION, obejmujący usługi tradycyjne i cyfrowe, a także usługi w zakresie relacji z klientem, takie jak ctrlX Configurator, został teraz rozszerzony.

Nowe usługi określające przyszłość automatyki

Użytkownicy ctrlX AUTOMATION mogą korzystać z aplikacji firmy Bosch Rexroth, aplikacji innych firm lub stworzonych we własnym zakresie. W ten sposób można szybko i łatwo wprowadzać własne rozwiązania, wykorzystując nowe możliwości biznesowe. ctrlX App Store zapewnia dostęp internetowy do wszystkich aplikacji i bibliotek pozwalających tworzyć dostosowane rozwiązania. Klienci mogą szybko dotrzeć do szczegółowych informacji i dokumentacji. Pobierając dodatkowe aplikacje można łatwo rozszerzyć funkcje systemu. Licencje są dostępne w sklepie.

ctrlX Device Portal to kolejna nowość w pakiecie usług. Zapewnia znaczne oszczędności w zakresie utrzymania i aktualizacji oprogramowania urządzeń. Wszystkie dostępne aplikacje mogą być przypisane do ctrlX CORE i aktualizowane. Portal i technologia chmurowa umożliwia centralne zarządzanie systemami sterowania w wielu lokalizacjach oraz bezpieczny zdalny dostęp do systemów sterowania użytkownika. Można aktualizować zabezpieczenia, instalować nowe funkcje, przywracać kopie zapasowe oraz odzyskiwać informacje o dostępnych aktualizacjach i rozszerzeniach – niezależnie od lokalizacji. To rozwiązanie wyróżnia się bezpieczną komunikacją, do której potrzebne jest tylko połączenie z Internetem.

Kolejną nową usługą jest ctrlX AUTOMATION Community. Użytkownicy serwisu otrzymują informacje o platformie i jej aplikacjach w formie aktualności, filmów instruktażowych i przykładów zastosowań. Mogą także prezentować własne rozwiązania i korzystać z innych. Na forum można dzielić się wiedzą zadając pytania i uczestnicząc w dyskusjach. W tym miejscu można również pobrać pakiet Software Development Kit z biblioteką NRT/RT do komunikacji z ctrlX Data Layer (dostępny dla języka programowania C/C++).

Platforma bazuje na doświadczeniach użytkowników, umożliwiających wymianę wiedzy i ciągły rozwój specjalistów. Właśnie dlatego umożliwiliśmy komunikację w sieci w ramach społeczności. Nasze nowe usługi w sposób logiczny uzupełniają poprzednią ofertę – powiedział Steffen Winkler.

Źródło: boschrexroth.com