Inteligentne technologie

Za sterami produkcji

7 października 2021

abas ERP – przejrzyste planowanie produkcji

W planowaniu i sterowaniu produkcją należy brać pod uwagę olbrzymią ilość danych oraz zależności między nimi. Mimo natłoku najróżniejszych informacji dobra orientacja w obecnej sytuacji w dziale produkcji jest istotna, aby na każdym etapie realizacji planu podjąć przemyślaną i trafną decyzję.

Dla menedżerów zakładów produkcyjnych złożone procesy wytwarzania, awarie maszyn, wąskie gardła w dostępności personelu, krótkie terminy dostaw i konieczność szybkiego podejmowania decyzji są na porządku dziennym. Brak odpowiednich narzędzi pozwalających kontrolować postępy i natychmiast reagować na odchylenia od planu produkcji oraz trudność w rejestracji kluczowych etapów produkcji w systemie obniżają szansę, a w niektórych wypadkach wręcz uniemożliwiają osiągnięcie głównego celu biznesowego, m.in. w postaci zwiększenia wydajności produkcji. Wymagający rynek i cyfryzacja wprowadzają tu dodatkową dynamikę. Jak zatem spełnić wymagania związane z przepływem danych dotyczących np. realizacji zamówień klientów, eksploatacji i konserwacji maszyn, usprawniając przy tym procesy i dążąc do osiągnięcia założonego celu?

Must-have efektywnych procesów

W niemal każdej organizacji ważnym elementem poszczególnych procesów jest informacja zwrotna (feedback), która pozwala ocenić, czy dane działania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Jej brak uniemożliwia sterowanie procesem przez wprowadzanie działań korygujących, co z kolei skutecznie utrudnia jego doskonalenie. Ma to zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w planowaniu procesów produkcji. Za pomocą oprogramowania abas ERP można odwzorować i połączyć ze sobą wszystkie powszechnie stosowane typy produkcji, takie jak produkcja na zamówienie, produkcja seryjna lub masowa, produkcja potokowa. W razie potrzeby, za pomocą specjalnego edytora, można dopasować dany plan do obecnej sytuacji w hali produkcyjnej, np. by elastycznie zareagować na awarie maszyn albo zmiany konstrukcyjne. Bez informacji zwrotnych napływających z produkcji w czasie rzeczywistym nawet najlepsze plany szybko stają się makulaturą. Dlatego w systemie abas ERP standardem jest rejestrowanie danych produkcyjnych, w tym wyprodukowanej ilości oraz czasu obróbki. Informacje zwrotne (stanowiące must-have efektywnych procesów) na temat rzeczywistego czasu obróbki, liczby dobrze wykonanych elementów, braków oraz elementów wymagających dodatkowej obróbki w połączeniu z danymi o przyczynach popełnianych błędów są rejestrowane online na etapie wytwarzania – na terminalu lub za pomocą urządzeń mobilnych. Dzięki temu firma ma do dyspozycji optymalne informacje umożliwiające nie tylko efektywne planowanie i sterowanie produkcją, ale także bieżące kalkulacje poszczególnych zleceń.

Dobry plan to połowa sukcesu

Aby jednak z powodzeniem osiągnąć cel, jakim jest poprawa wydajności produkcji, potrzebna jest kontrola wykonywanego planu, analiza wyników i stałe doskonalenie. Celowo zatem, mówiąc o efektywnym zarządzaniu produkcją, dąży się do wdrożenia tzw. cyklu poprawy. Kartkowe, manualne systemy czy wprowadzanie wyników do arkuszy kalkulacyjnych nawet z jednodniowym opóźnieniem stwarza trudność w dostępie do informacji w czasie rzeczywistym. To z kolei generuje wiele negatywnych konsekwencji, jak trudność w natychmiastowym reagowaniu na odchylenia (nieplanowane przestoje, obciążenia maszyn, dostępność zasobów). Do tego dochodzi problem z utrzymaniem kontroli nad kluczowymi wskaźnikami obrazującymi wydajność produkcji i ich analizy (m.in. zużycie materiału, koszty obróbki, czas przestojów czy liczba braków). By uzyskać rzeczywisty obraz realizowanych procesów, potrzebna jest automatyzacja produkcji przy użyciu narzędzi, które dopasują się do specyfiki danego zakładu produkcyjnego.

abas ERP umożliwia m.in. monitoring żywotności oraz bieżącego zużycia narzędzi, sugerując np. wykonanie zlecenia regeneracyjnego lub wyprodukowanie nowego oprzyrządowania. Przekazuje na bieżąco informacje o stanie produkowanych elementów, pozwalając na szybsze wprowadzanie zmian w planie produkcji. Ponadto wspiera menedżerów w realistycznym mapowaniu procesów produkcyjnych, rozpoznawaniu wąskich gardeł materiałowych i wydajnościowych, planowaniu z wyprzedzeniem i sprawdzaniu różnych scenariuszy w ramach symulacji. Łączy wszystkie istotne dane planistyczne: zamówienia klientów z uzupełnianiem zapasów minimalnych, zapasy z zakupami, obłożenie maszyn z czasem cykli, a terminy dostawy z terminami zaopatrzenia. System automatycznie generuje przy tym propozycje zleceń produkcyjnych i obłożenia maszyn z uwzględnieniem terminów i zasobów.

Firma abas od początku swojej działalności specjalizuje się w branży produkcyjnej. Dlatego planowanie i sterowanie procesów wytwórczych, zapewniające osiąganie celów biznesowych naszych klientów, należy do najmocniejszych stron naszego rozwiązania – mówi dr Paweł Kużdowicz, członek zarządu abas Business Solutions Poland.

Dopasowany do organizacji

Nie wszystkie firmy produkcyjne z sektora małych i średnich przedsiębiorstw potrzebują tego samego. Muszą mieć jednak możliwość płynnego włączenia każdego potrzebnego im komponentu w zintegrowany system. Niezależnie od rodzajów i typów procesów wytwórczych stosowanych w danym przedsiębiorstwie abas ERP dysponuje narzędziami planowania i monitorowania procesów produkcyjnych, dzięki którym możliwe jest m.in. automatyczne obłożenie zdolności produkcyjnych zgodnie z ilością i terminami, planowanie obróbki/montażu za pomocą graficznego planera produkcji, tworzenie dowolnych list produkcyjnych, jak również odwzorowanie tzw. rosnących struktur produktów wraz z ich wersjonowaniem, odróżnianie serii od prototypów dzięki produkcji opartej na projektach, wyeliminowanie przemieszania serii wstępnych i docelowych, zarządzanie numerami serii i partii produkcyjnych, a także tworzenie dokumentacji związanej z partiami, utrzymanie stałej kontroli nad cyklem życia produktów oraz integrowanie i planowanie procesów kooperacji zlecanych podwykonawcom.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Grupy abas, wiedzy eksperckiej i know-how wyniesionemu z realizacji 4 tysięcy projektów wdrożeniowych w różnych firmach produkcyjnych firma abas opracowała specjalne rozszerzenia funkcjonalne dostosowane do potrzeb swoich klientów. Elastyczność systemu, nagrodzona Symbolem Innowacji, w praktyce oznacza nowoczesny system, który dopasowuje się do danej firmy – nie na odwrót. Oprogramowanie z powodzeniem wykorzystywane jest m.in. w wielu przedsiębiorstwach odlewniczych, słynących ze szczególnie złożonych procesów, gdzie sam proces odlewania jest znany jako jeden z najbardziej energochłonnych w gospodarce. Nagradzane moduły abas ERP firma abas Business Solutions Poland będzie prezentować podczas XXIII Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL w Kielcach w dniach 19–21 października 2021 r.


Artykuł ukazał się w nr 4(34) sierpień-wrzesień 2021 czasopisma „Production Manager”.
Więcej interesujących treści w naszym najnowszym wydaniu. Dołącz do klubu naszych prenumeratorów ▶ http://www.production-manager.pl/prenumerata/