Inteligentne technologie

Kompleksowy system

6 października 2021

Nowoczesne zarządzanie firmą wymaga analizy rynku, konkurencji i przygotowania strategii działania. Równie ważni są wykwalifikowani członkowie kadry zarządzającej, specjaliści i szeregowi pracownicy. Aby jednak przygotować skuteczną strategię, potrzebne są dokładne dane na temat bieżącej sytuacji i problemów.

Decydując się na inwestycję w kompleksowy system zarządzania produkcją, warto wybrać jedno narzędzie, które rozwiąże wiele kluczowych problemów produkcji. System OptiMES służy monitorowaniu, planowaniu i koordynowaniu produkcji i wpisuje się w systemy SCADA i ERP.

Przede wszystkim system służy do zbierania danych z hali produkcyjnej, z konkretnych gniazd produkcyjnych i maszyn, na których realizowane są zlecenia produkcyjne składające się z poszczególnych operacji. OptiMES pełni więc funkcję systemów SCADA, ale nie tylko. Bardzo dokładnie monitoruje bowiem dane z produkcji, archiwizuje je, tworzy z nich szczegółowe raporty i udostępnia zarządzającym w dowolnym momencie. Można powiedzieć, że funkcje systemu SCADA to jedynie początek, który daje podstawy racjonalnego i kompleksowego zarządzania produkcją. Dlatego właśnie w zastosowaniu kolejnych funkcji OptiMES przekracza ramy działania tradycyjnego systemu SCADA. Inteligentne algorytmy potrafią porównać bieżące dane pochodzące z produkcji z informacjami o oczekujących zamówieniach wraz ze stanem magazynowym produktów i półproduktów oraz z dostępnością pracowników produkcyjnych, a nawet z harmonogramem ich zmian i serwisów maszyn. To tylko wybrane i nie wszystkie dostępne zmienne w programie. Na ich podstawie zaawansowany system klasy APS zajmuje się m.in. harmonogramowaniem produkcji, kontrolą stanu surowców i alarmuje o konieczności ich uzupełnienia, ale także wspiera tworzenie harmonogramu pracy, i to z uwzględnieniem nieobecności i urlopów. Program przypomina o serwisach na linii produkcyjnej, zawiadamia o awariach, a w razie ich wystąpienia wskazuje konkretną przyczynę. Przykładowe sytuacje zdecydowanie nie wyczerpują wszystkich rozwiązań i możliwości, jakie zapewnia aplikacja. Wszystkie one realnie wpływają na to, co dzieje się nie tylko na liniach produkcyjnych, ale także w części magazynowej, w działach marketingu, obsługi klienta, zasobów ludzkich, w biurach zarządu i kierowników.

Skrócenie czasu zamówień produkcyjnych o 80 procent?

Jednym z przykładów zastosowania programu zarządzania produkcją, który realizuje część zadań systemu ERP, jest optymalizacja procesu zamówień od klientów i (lub) dostawców. Dzięki uproszczeniu procesów i ich ustandaryzowaniu system OptiMES u klienta zaoszczędził 80 proc. czasu potrzebnego na przygotowywanie zamówień. Przed wdrożeniem systemu wszelkie dotychczasowe zamówienia były przygotowywane oraz generowane ręcznie. Cały proces wymagał drukowania poszczególnych dokumentów zamówienia i weryfikowania surowców dostępnych na magazynie. Prowadzone tradycyjnie przyjęcie zamówienia generowało około 20–25 minut czasu pracownika. Zautomatyzowanie procesów w dopasowanym narzędziu (generowanie szablonów, analiza przepływu surowców) spowodowało, że klient oszczędza konkretne pieniądze i generuje wyższe obroty, dzięki czemu firma może się rozwijać i osiągać ambitne cele.

Dlaczego warto wdrożyć system zarządzania magazynem?

Porządek dokumentacji na półkach magazynowych, możliwość bezproblemowego odnalezienia się w materiałach i generowanie bieżących danych o stanach surowców to idealne rozwiązanie i ułatwienie w codziennej pracy. Niestety, rzeczywistość w polskich firmach wygląda całkowicie inaczej. W jaki sposób poradzić sobie z dezorganizacją i małą efektywnością na magazynie? Moduł WMS (system zarządzania magazynem) stał się niezwykle skuteczną odpowiedzią na codzienne wyzwania pracowników magazynu. Ułatwia zarządzanie magazynem, pracownikami i surowcami. Nie jest tajemnicą, że ustawienia narzędzia bezpośrednio przekładają się na wzrost korzyści w następstwie odpowiednio zarządzanego magazynu.

Systemy zarządzania magazynem – pozytywne zmiany

Rezultaty zależą od zorganizowania pracy w momencie implementowania narzędzia. Wiele firm, w których z sukcesem wdrożono WMS, może pochwalić się oszczędnością kosztów i czasu pracy w kilku obszarach:

• przepływ informacji o bieżących stanach magazynowych i lokalizacji materiałów magazynowanych,
• organizacja produktów, czyli baza zawierająca informacje o potrzebnych parametrach, wymiarach, normach,
• zarządzanie informacjami magazynowymi, czyli ich aktualizacja, synchronizacja i możliwość integracji np. z używanym systemem księgowym,
• integracja systemu WMS z mobilnymi terminalami (kolektory danych lub czytniki kodów kreskowych),
• automatyzacja i cyfryzacja wszelkich dokumentów magazynowych,
• alerty i powiadomienia sygnalizujące nieprawidłowości.

Optymalny program WMS to usystematyzowane lokalizacje surowców, ale także cyfryzacja i dokładność dokumentacji czy harmonogramu zamówień do dostawców i wysyłek do odbiorców. Korzyścią jest wyraźny podział zadań i obowiązków między pracownikami magazynu. System zarządzania magazynem to bezpieczeństwo materiałów, produktów i przede wszystkim pracowników firmy. Jednym trafnie dobranym narzędziem można wpłynąć właściwie na wszystko, co decyduje o jakości działania magazynu, a także produkcji. Oczywiście dobrze jest działać całościowo. Jako praktycy wdrożeń systemów magazynowych dla firm o różnym zakresie działalności, a nawet wyspecjalizowanych centrów logistycznych, polecamy dobieranie funkcjonalności WMS dokładnie wpisujących się w bieżące problemy magazynu. To najskuteczniejsze podejście i właśnie takie najczęściej stosujemy w trakcie wdrażania systemu OptiMES.

Zwiększona adaptowalność

Połączenie modułów MES, APS i WMS w jednym produkcie pozwala firmie i osobom decyzyjnym efektywnie zarządzać produkcją i związanymi z nimi obszarami utrzymania ruchu czy logistyki. Mając wszystkie dane w jednym systemie, kontrolujemy produkcję w toku, uzupełniamy stany magazynowe surowców i podejmujemy wiele innych decyzji, które powodują, że naszą produkcję możemy odpowiednio skalować i dopasowywać do zmiennych czynników zewnętrznych, których w ostatnim czasie jest coraz więcej.


Artykuł ukazał się w nr 4(34) sierpień-wrzesień 2021 czasopisma „Production Manager”.
Więcej interesujących treści w naszym najnowszym wydaniu. Dołącz do klubu naszych prenumeratorów ▶ http://www.production-manager.pl/prenumerata/