Zarządzanie

Outsourcing – wsparcie w turbulentnych czasach

27 września 2021

Jesteśmy świadkami dużych wahań wskaźników gospodarczych. Rynek jest trudny do przewidzenia. Jeszcze kilka miesięcy temu z niepokojem patrzyliśmy w przyszłość, bojąc się o miejsca pracy i sytuację gospodarczą. Tymczasem po okresie zaciskania pasa i ograniczenia wydatków nadszedł czas poprawy koniunktury. Według GUS w czerwcu sprzedaż detaliczna była wyższa o 8,6 proc. niż rok temu i 3,5 proc. wyższa niż w maju 2021 r.

Obserwujemy wzrost produkcji przemysłowej, bo zwiększają się wydatki na konsumpcję. Nabierająca tempa produkcja potrzebuje pracowników, co przekłada się na spadek bezrobocia i wpływa na wyższe PKB, niż przewidywali analitycy. Polacy posiadają wolne środki finansowe, które najchętniej lokują w zakup nieruchomości: mieszkań, działek budowlanych, ziemi rolnej i domów. Do ich zagospodarowania potrzebują wyposażenia, co rozwija produkcję. Przemysł będzie napędzać polską gospodarkę przez resztę 2021 r. Rosnący optymizm studzą nieco pojawiające się problemy. Przedsiębiorcy odczuwają niedostatki wykwalifikowanych pracowników i trudność z dostosowaniem się do nagłego wzrostu zamówień. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest outsourcing procesów. Pomaga on przy nagłym wzroście i wahaniach produkcji. W ramach współpracy dostawca zapewnia nie tylko zrealizowanie przejętych procesów lub ich części, ale także udostępnia bez ponoszenia kosztów inwestycji: miejsca magazynowania, obszary produkcyjne, narzędzia wykonywania prostych czynności i wykwalifikowaną, wysokowydajną kadrę. Outsourcing umożliwia także płynne zarządzanie nieplanowanymi wzrostami. Usługa może być wykonywana u klienta lub w miejscu zapewnionym przez dostawcę.

Dobry przykład przekazania procesu na zewnątrz

Producenci często obawiają się korzystać z tego typu rozwiązań. Głównie boją się ryzyka wynikającego z niepewności dotyczącej jakości, terminowości czy efektywności samego procesu. Dlatego na starcie powstaje raport audytowy opracowywany przez interdyscyplinarny zespół: inżynierów procesu, doradców technicznych, rekruterów i specjalistów bhp. Na tej podstawie wyceniana jest usługa. Wynik audytu jest dostępny dla klienta, nawet jeśli współpraca nie dojdzie do skutku. Transparentne i metodyczne podejście do współpracy najczęściej niweluje wcześniejsze i kolejne obawy klienta.

Jaki zakres współpracy obejmuje outsourcing procesów?

Przede wszystkim przejmujemy realizację procesu lub jego części. Na start audytujemy i mierzymy poszczególne elementy procesu. Rekomendujemy szereg zmian i usprawnień w ramach przejmowanego procesu. W wypadku problemów z jakością czy spadkiem efektywności pracowników podejmujemy dodatkowe kroki: szkolimy, wprowadzamy lub zmieniamy system motywacyjny.

Jak outsourcing procesów sprawdza się w praktyce?

Klienci decydują się na nowe rozwiązania w sytuacji nagłej potrzeby. Oczekują natychmiastowego działania i szybkich rezultatów. Dokładnie tak było w wypadku naszego klienta z branży automotive, który zderzył się z nagłym wzrostem zamówień. Celem było zlokalizowanie części produkcji na zewnątrz, by zyskać miejsce na realizację strategicznych projektów. Zapewniliśmy lokal odpowiedni do prowadzenia produkcji, który spełniał standardy i oczekiwania klienta. Zagwarantowaliśmy utrzymanie norm wydajności i odpowiedni poziom jakości dzięki wdrożeniu należytej kontroli produktu – od początku współpracy i przy zachowaniu poziomu kosztu akceptowanego przez klienta.

Co zyskał klient?

Stanowimy ogniwo procesu produkcyjnego klienta, więc aspekt wydajności i utrzymania jakości jest niezwykle istotny – przekłada się bezpośrednio na proces i jego działania operacyjne. My wykonujemy montaż wstępny, którego rezultat jest elementem dalszej produkcji. W krótkim czasie klient zyskał większą elastyczność, dodatkową powierzchnię i rozbudował produkcję – bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Produkcja nabrała dynamiki, osiągając ponad 20 proc. wzrost efektywności. Obecnie klient chce podwoić wielkość produkcji, bo jest zadowolony z efektów współpracy.

Po pierwsze: odpowiedzialność

Przejęcie od klienta procesu lub jego części wiąże się z gwarancją dostarczenia określonej liczby produktów w określonym czasie i przy zachowaniu parametrów jakościowych. Klient płaci za sztukę.

Po drugie: kompetencje

Dobre wykonanie usługi nie ogranicza się jedynie do dostarczenia pracowników i wyprodukowania materiałów. Mimo rosnących problemów ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy kadra jest tylko jednym z ogniw gwarantujących satysfakcję klienta i sukces współpracy. Kluczowe są kompetencje umożliwiające przejęcie części produkcji zgodnie ze standardami klientami, a to oznacza znajomość technologii, procesu, wdrażanie usprawnień i możliwość zorganizowania każdej części produkcji dzięki posiadaniu szeroko pojętego zaplecza. Stoją za tym powierzchnie produkcyjne i magazynowe, a także narzędzia wykonania produkcji oraz obsługa back office i zarządzanie pracownikami. W ramach budowania know-how możemy realizować stałe kontrole jakości w specjalnie przeznaczonym do tego celu laboratorium, zapewniając utrzymanie odpowiednich KPI lub realizować te działania wyrywkowo. Dodatkową korzyścią klienta jest przejęcie odpowiedzialności za sprzęt, w tym również doposażenie produkcji w potrzebne narzędzia.

Po trzecie: elastyczne dostosowanie do klienta i rynku

Outsourcing procesów zawiera kilka aspektów współpracy. Jest to outsourcing procesów produkcyjnych, outsourcing kontroli jakości – usługa wysokospecjalistyczna i rozliczana według indywidualnie dobranych parametrów, a także outsourcing spółek zależnych, jeśli taka jest potrzeba klienta. W wypadku nagłego wzrostu produkcji, czyli zjawiska, z którym boryka się wiele przedsiębiorstw, outsourcing procesów pomaga klientom zrealizować większy wolumen produkcji bez ponoszenia kosztów inwestycji w miejsca magazynowania, obszary produkcyjne, narzędzia wykonywania prostych czynności. Umożliwia klientom płynne zarządzanie nieplanowanymi wzrostami.

Wzrost efektywności o 20 proc. – czy to zadowala klienta?

Wzrost efektywności to nie koniec benefitów. Klient może nam zlecać kolejne procesy lub ich część bez ponoszenia dodatkowych inwestycji. Tym samym zwiększa wolumen produkcji i zwielokrotnia zysk bez dodatkowych zabiegów operacyjnych. Firma outsourcingowa stanowi bufor inwestycyjny dla klienta. Oznacza to, że oprócz samej realizacji procesu dostawca musi z wyprzedzeniem zabezpieczyć zasoby do realizacji kolejnych projektów, co w praktyce oznacza np. posiadanie dodatkowej powierzchni produkcyjnej i magazynowej oraz niezbędne narzędzia czy kadry. Dzięki temu możemy zapewnić bardzo elastyczne podejście do pojawiających się potrzeb klienta, np. przez przejmowanie i realizowanie nowych projektów. Wymaga to planowania ze sporym wyprzedzeniem i przewidywania kolejnych potrzeb klienta.

 


Artykuł ukazał się w nr 4(34) sierpień-wrzesień 2021 czasopisma „Production Manager”.
Więcej interesujących treści w naszym najnowszym wydaniu. Dołącz do klubu naszych prenumeratorów ▶ http://www.production-manager.pl/prenumerata/