Inteligentne technologie

IPOsystem – cyfrowy robot sprawdził się w Mennicy Polskiej

22 września 2021

Mennica Polska jest jedną z trzech najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Jej pozycja wynika z nie tylko z inwestycji w najnowocześniejsze technologie produkcji, ale też z odwagi we wdrażaniu innowacyjnych systemów informatycznych. Przykładem jest cyfrowy robot IPOsystem, który zrewolucjonizował planowanie i zarządzanie produkcją.

Mennica Polska to przykład zakładu o bardzo zróżnicowanej produkcji. Jednocześnie realizuje się tam od kilkudziesięciu do kilkuset różnych projektów, które wymagają wykonania setek operacji każdego dnia. Produkcja obydwa się na kilku wydziałach: narzędziowym, monet obiegowych i kolekcjonerskich oraz emalierskim. Na wydziale narzędziowym przygotowywane są stemple, za pomocą których wybijane są polskie monety obiegowe, jak i monety dla innych krajów, tj.: Kolumbii, Kostaryki, Paragwaju, Nepalu czy Tajlandii. Mennica tłoczy również monety kolekcjonerskie z metali szlachetnych, do których niezbędne są zaawansowane technologie, np. nakładanie druku utwardzanego światłem ultrafioletowym czy zabezpieczanie przed korozją przez użycie nanotechnologii. Na wydziale emalierskim natomiast tworzone są ordery, odznaki i medale, które poza zastosowaniem zaawansowanych technologii i maszyn, wymagają też kunsztu pracy ręcznej.

 

Produkcja przed I PO cyfrowym robocie

Przed wprowadzeniem IPOsystem zarządzanie produkcją oparte było o tradycyjne planowanie produkcji. Wdrożenie autonomicznego systemu zarządzania produkcją zautomatyzowało i zintegrowało dotychczasowe procesy planowania i zarządzania pracownikami na halach produkcyjnych, eliminując konieczność tworzenia planów i bezpośredniego zarządzania pracownikami. Przed implementacją systemu, technologia, która powstawała w biurze technologicznym, po wydrukowaniu i jej emisji na wydział produkcyjny, musiała być rozplanowywana przez kierowników i mistrzów wydziałów produkcyjnych. To na ich barkach spoczywał ciężar decydowania o setkach operacji każdego dnia.

Dzisiaj robi to IPOsystem – autonomicznie i optymalnie. Po zasileniu systemu operacjami, określeniu terminów ich realizacji, w kolejnym kroku, poprzez terminale, wydaje poszczególnym pracownikom prace do realizacji. Dzięki temu zespół, który wcześniej musiał zajmować się ciągłym planowaniem, może zająć się innymi projektami, takimi jak monitorowanie i usprawnianie procesów technologicznych, analizą danych, wskaźników, a także wyciąganiem wniosków, które pomagają poprawić procesy w firmie – podkreśla Łukasz Karda, dyrektor działu przygotowania produkcji Mennicy Polskiej.

Przy takiej mnogości zamówień produkcyjnych, wystarczy wprowadzić zlecenia wraz z terminami ich realizacji, by system samodzielnie, bez konieczności harmonogramowania, wydawał kolejne polecenia pracy i bezpośrednio zarządzał wszystkimi zasobami w czasie rzeczywistym.

 

Efektywność i elastyczność produkcji

Głównym celem IPOsystem jest terminowa realizacja zleceń przy jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów produkcyjnych. Dzięki cyfrowemu robotowi, sercu systemu, fabryki osiągają wzrost efektywności produkcji od 15 do 30 proc. po pierwszym roku od wdrożenia, nawet do 50 proc. w kolejnych latach, ograniczają też koszty planowania i zarządzania.

IPOsystem funkcjonuje już w ponad 50 zakładach, w których pracuje ponad 12 tysięcy osób, co oznacza, że każdego dnia wydaje 50 tysięcy decyzji operacyjnych. Dodatkowo klienci, dzięki autonomicznemu zarządzaniu procesami produkcyjnymi, lepiej funkcjonują w dobie pandemii koronawirusa i unikają zagrożeń z nią związanych. IPOsystem jest wdrażany w kolejnych firmach i jednocześnie rozwijany, by zbierać informacje bezpośrednio z maszyn, które będą wykorzystywane w mechanizmach decyzyjnych systemu. Jest to więc kolejny etap, który pozwoli bezpośrednio sterować robotami, zautomatyzowanymi maszynami, magazynami i środkami transportu i w efekcie stać się pierwszym na świecie systemem cyberfizycznym, stosowanym do samodzielnego sterowania maszynami.

By dowiedzieć się więcej o IPOsystem, warto skontaktować z Grzegorzem Skowronkiem, dyrektorem handlowym pisząc na adres g.skowronek@iposystem.com.

 

Źródło: IPOsystem