Zarządzanie

Kryzys katalizatorem zmian: przyspieszenie transformacji [RAPORT]

31 sierpnia 2021

Liderzy firm prywatnych wskazują, że mijający kryzys wywołany pandemią miał największy wpływ na przyspieszenie transformacji cyfrowej w ich organizacjach.

W badaniu przeprowadzonym przez firmę doradczą Deloitte „Kryzys katalizatorem zmian: przyspieszenie transformacji” odpowiedziało tak aż 69 proc. ankietowanych. Ponad jedna trzecia respondentów przyznała, że w ich przedsiębiorstwach transformacja cyfrowa była reakcją na kryzys, a zaledwie jedna czwarta badanych organizacji rozpoczęła ją przed wybuchem pandemii.

Transformacja cyfrowa jest drugą, tuż za wzrostem produktywności, strategią rozwoju dla badanych firm na najbliższy rok – odpowiedziało tak 43 proc. respondentów – i trzecią na najbliższe trzy lata (42 proc.).

COVID-19 w ciągu kilku tygodni wymusił radykalne zmiany w zachowaniach i potrzebach klientów, przeniósł znaczną część gospodarki do Internetu, a w obliczu zagrożenia konsumenci zaczęli częściej i chętniej korzystać z możliwości cyfrowych. Jedna czwarta ankietowanych przewiduje, że jednym z trzech największych zagrożeń dla rozwoju firmy w ciągu najbliższego roku będą potencjalne ataki cybernetyczne. Te obawy nieco wzrastają w perspektywie trzech najbliższych lat. Stąd też specjaliści z Deloitte przewidują, że bezpieczeństwo informacji będzie największym obszarem wydatków na technologie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Takie inwestycje w najbliższym roku planuje 39 proc. badanych. Na drugim miejscu jest chmura obliczeniowa (38 proc.), a za nią analityka danych (37 proc.). Znaczna część respondentów przewiduje również, że ich firmy będą inwestować w technologie wschodzące, takie jak robotyka (20 proc.), autonomiczne pojazdy (13 proc.) i drony (11 proc.).

Przejdź na stronę raportu:  RAPORT

Źródło: Deloitte, zrobotyzowany.pl