Inteligentne technologie | Zarządzanie

Innowacje sposobem na obronę przed kryzysowymi sytuacjami [RAPORT]

25 marca 2021

Raport „Digitalizacja polskich przedsiębiorstw przemysłowych w dobie pandemii”

Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych postrzegane jest przede wszystkim jako sposób na wzrost efektywności i elastyczności produkcji (89,1%), możliwość zwiększenia konkurencyjności (87,7%), a także konieczność, by utrzymać dobrą pozycję na rynku (79,1%). Najnowsze badanie Digitalizacja polskich przedsiębiorstw przemysłowych w dobie pandemii, przeprowadzone na zlecenie Inicjatywy Przyszłość Polskiego Przemysłu Autodesk, pokazuje, jak wygląda stopień cyfryzacji polskich firm z branży, a także jak zmieniło się postrzeganie technologii Przemysłu 4.0 w ciągu ostatniego roku.

 

Digitalizacja w dobie pandemii

To, jaką rolę pełnią innowacje w polskich firmach przemysłowych, podkreśla fakt, że prawie 56% z nich utrzymało albo przyspieszyło swoje inwestycje w cyfryzację, mimo niepewności związanej z pandemią COVID-19. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 9% firm zainwestowało w rozwiązania Przemysłu 4.0, które przed pandemią nie były planowane.

Wnioski płynące z badania utwierdzają nas w słuszności powołania Inicjatywy Przyszłość Polskiego Przemysłu. Jej nadrzędnym celem jest wymiana wiedzy, pomoc w zrozumieniu i wdrożeniu w polskich przedsiębiorstwach innowacyjnych technologii cyfrowych, które pozwolą kreować lepsze produkty, ograniczając zużycie materiałów, czasu czy innych kluczowych zasobów. Autodesk chce wspierać polskie firmy przemysłowe w cyfryzacji, bo to dzięki niej biznes staje się odporniejszy na ryzyka w stale zmieniającym się krajobrazie gospodarczym – powiedziała Joanna Kontkiewicz – Studzińska, Account Based Marketing Manager, Autodesk.


Inwestycje w cyfryzację nabierają tempa

Wśród polskich firm przemysłowych największą popularnością spośród technologii czwartej rewolucji przemysłowej cieszą się takie rozwiązania, jak system do zarządzania dokumentacją (PDM) (68,1%), oprogramowanie służące do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) (68,1 %), automatyzacja linii produkcyjnej (57,4%) oraz system zarządzania cyklem życia produktu PLM (57,1%).

Wedle badania w najbliższym czasie wiele firm planuje inwestycje w cyfryzację. Respondenci wskazują, że w ich przedsiębiorstwach najczęściej wykorzystywanych jest od 1 do 2 rozwiązań Przemysłu 4.0 – 46,9% ogółu. W porównaniu do 2020 r. odsetek ten wzrósł o 15%. Na podstawie ich deklaracji można wnioskować, że w znaczącym stopniu zwiększy się liczba firm, w których wykorzystywanych będzie od 3 do 5 rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej. Przewiduje się, iż w znaczącym stopniu spadnie odsetek podmiotów gospodarczych, w których w ogóle nie korzysta się z innowacyjnych technologii tego typu.


Rośnie zainteresowanie cyfrowym bliźniakiem

Cyfrowy bliźniak jest wymieniany jako najczęstsza planowana inwestycja z zakresu Przemysłu 4.0 wśród firm przemysłowych (48,7%).

Bardzo cieszy mnie fakt, że polskie firmy produkcyjne dostrzegają ogromny potencjał technologii Przemysłu 4.0. Co więcej, porównanie dwóch edycji badania pokazuje znaczący wzrost w tym zakresie w ciągu zaledwie roku. To, że cyfrowy bliźniak jest rozwiązaniem, którego wykorzystanie może w najbliższej perspektywie najbardziej wzrosnąć, potwierdza, że firmy w cyfryzacji dostrzegają realną przewagę konkurencyjną – dodaje dr inż. Radosław Cieślak, Executive Industry Manager, Autodesk


Bariery w cyfryzacji

Największe bariery wprowadzania rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej to wciąż brak wystarczających środków finansowych, utrudniony dostęp do kapitału oraz brak odpowiednio wykształconych pracowników w firmie. W porównaniu do wyników ubiegłorocznego badania, jeszcze większy odsetek firm wskazał problemy z uzyskaniem dotacji czy kredytów (wzrost o 20%), a także brak wystarczających środków finansowych (wzrost o 16,2%) za najpowszechniejsze przeszkody w dążeniu do cyfryzacji.

Więcej nt. badania

Szczegółowe wyniki raportu dostępne są na stronie: https://www.autodesk.pl/campaigns/raport-przemysl2021

Więcej szczegółowych informacji na temat Inicjatywy Przyszłość Polskiego Przemysłu znajduje się pod adresem: www.autodesk.pl/3p

Badanie zrealizowane zostało zrealizowano w styczniu 2021 r.  przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat na zlecenie Autodesk, wśród przedstawicieli 211 przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze przemysłowym na terenie całej Polski. Badanie zrealizowano wykorzystując dwie ilościowe techniki badawcze: CATI oraz CAWI.


Informacje o Autodesk

Autodesk pomaga wymyślać, projektować i tworzyć lepszy świat. Zarówno projektanci, inżynierowie architekci, jak również graficy, studenci oraz pasjonaci wykorzystują oprogramowanie Autodesk w celu wyzwalania kreatywności i rozwiązywania wyzwań projektowych. Więcej informacji można znaleźć na www.autodesk.pl, www.facebook.com/Autodesk.Poland

Źródło: Autodesk