Inteligentne technologie

Integracja 5G z TSN

3 lutego 2021

Technologie komunikacji bezprzewodowej piątej generacji (5G) i sieci TSN mają kluczowe znaczenie dla przyszłości komunikacji przemysłowej.

Obie technologie zostały zaprojektowane w celu zapewnienia konwergentnej komunikacji dla szerokiego zakresu usług we wspólnej infrastrukturze sieciowej, w tym dla aplikacji wrażliwych na czas, które wymagają deterministycznej, niezawodnej komunikacji o małych opóźnieniach. Wprowadzając do danej aplikacji zarówno komunikację TSN, jak i 5G można odnieść znaczące korzyści, zapewniając przy tym elastyczność procesu.

5G Alliance for Connected Industries and Automation (ACIA) wydało białą księgę, która identyfikuje wymagania tego typu aplikacji i opisuje możliwości funkcjonalne potrzebne do osiągnięcia integracji 5G z TSN. Dokument zawiera również krótkie omówienie funkcji 5G i TSN potrzebnych do obsługi aplikacji wrażliwych na czas. Organizacja normalizacyjna 3GPP opisała obsługę 5G przez TSN, aby zapewnić bezproblemową integrację systemów. W zintegrowanych sieciach tego typu system 5G będzie postrzegany jako wirtualne mosty Ethernet-TSN zgodne ze standardem IEEE.

dokumencie opisano i przeanalizowano integrację 5G z TSN dla typowych zastosowań przemysłowych, a mianowicie realizacji komunikacji kontroler-kontroler, kontroler-urządzenie oraz urządzenie-komputer. Biała księga pokazuje, że 5G zapewnia wszystkie funkcje potrzebne do integracji z TSN w ramach automatyki przemysłowej.

Źródło: automatyka.pl