Inteligentne technologie

Zwinność operacyjna w dobie kryzysu

Ireneusz Borowski 15 stycznia 2021

Pandemia właściwie z dnia na dzień rzuciła wyzwanie producentom, doprowadzając do zamknięcia fabryk, załamania globalnych łańcuchów dostaw i zniweczenia skrupulatnie tworzonych planów produkcji. Mimo to zwinne przedsiębiorstwa szybko przystosowały się do sytuacji, wykorzystując nowe możliwości i jeszcze bardziej zwiększając dystans w stosunku do konkurencji.

Według Lisy Anderson, autorki publikacji „Future-proofing manufacturing & the supply chain post COVID-19” (Przygotowanie produkcji i łańcucha dostaw na przyszłość w następstwie pandemii COVID-19), więcej nabywców będzie wybierać dostawców, którzy pokazali, że skutecznie wykorzystują technologie cyfrowe i są gotowi stawić czoła trudnościom. A problemów nie brakuje: działalność producentów stale narażona jest na ryzyko opóźnień w dostawach i harmonogramach produkcji.

Aby uniknąć ograniczania działalności lub czasowego zamykania zakładów produkcyjnych w wypadku poważnych zakłóceń, producenci muszą wzmocnić relacje w ramach swoich globalnych sieci strategicznych dostawców. Dobrze zarządzana relacja producenta z dostawcą będzie skutkowała lepszą jakością i obsługą zamówienia, ograniczonym ryzykiem i niższymi kosztami. Wdrażając ten model, producenci muszą widzieć strukturalne ryzyka i szanse w sieciach dostawców, jednocześnie monitorując ich kondycję i czas realizacji zleceń.

Osiągnięcie tego poziomu transparentności wymaga komunikacji i współpracy wszystkich interesariuszy – i to na każdym poziomie. Ważne jest udostępnianie prognoz, harmonogramów produkcji, stanu zapasów, planów dotyczących transportu oraz innych ważnych informacji. Nie chodzi jedynie o przekazanie ogólnej informacji. Ostatecznym celem jest podejmowanie lepszych decyzji dotyczących całego przedsiębiorstwa.

 

B&R Enclosures

Przykładem sprawnych decyzji w niepewnych czasach jest działalność firmy B&R Enclosures, dostawcy specjalistycznych szaf, obudów i regałów dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych i energetycznych. B&R Enclosures w 2019 r. wdrożyła platformę 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes. Platforma rozwija możliwości cyfrowe B&R Enclosures i pozwala firmie osiągać większą sprawność operacyjną.

Pandemia spowodowała przerwanie łańcucha dostaw i niepewność w kwestii zapotrzebowania – mówi Chris Bridges-Taylor, dyrektor generalny B&R Enclosures. – Jednocześnie nadal istniało zapotrzebowanie na projekty infrastrukturalne i duże projekty przystosowane do potrzeb klientów. Czasem stawały się one nawet pilniejsze wraz ze wzrostem wykorzystania energii i środków komunikacji przez społeczność. Musieliśmy zadbać o elastyczność i możliwości przystosowania działalności operacyjnej i zarządzania zasobami.

Ponieważ wszystko działo się w trakcie dokładnie zaplanowanej cyfrowej transformacji, firma B&R Enclosures przyspieszyła i przystosowała realizację strategii do nowych sposobów funkcjonowania. Przedsiębiorstwo wdrożyło zintegrowane podejście do bezpieczeństwa i higieny we wszystkich obiektach, wprowadziło procesy wykorzystujące lokalne zasoby i zwiększające przejrzystość przy opracowywaniu wycen, zamówień i projektów, przystosowało zarządzanie łańcuchem dostaw i włączyło systemy zarządzania wirtualnymi zespołami w celu ograniczenia wpływu lockdownu na pracę.

Udało nam się przyspieszyć wdrożenie projektów zakładających wykorzystanie danych generowanych w czasie rzeczywistym w całej firmie, co pozwoliło podejmować lepsze decyzje na podstawie dostępnych informacji, sprawniej reagować i mądrzej zarządzać zasobami – stwierdza Chris Bridges-Taylor. – Przyspieszenie projektu wdrożenia usług pulpitu zdalnego (remote desktop services) umożliwiło naszemu zespołowi projektowemu pracę z domu. Pracownicy mogli korzystać z kilku ekranów i zyskali dostęp do dużych modeli 3D we wspomaganym komputerowo oprogramowaniu inżynierskim i projektowym, w bezpiecznym środowisku z wieloskładnikowym uwierzytelnianiem. Co więcej, znacznie usprawniliśmy przejście na cyfrowe raporty i zarządzanie procesami.

 

Łączenie łańcucha wartości

Aż 94 proc. spółek z listy Fortune 1000 doświadczyło zakłóceń w łańcuchu dostaw z powodu pandemii COVID-19 do marca 2020 r. Jak zauważył Ke Wang, dyrektor zarządzający, Industry X.0 w Accenture: – Tylko wgląd w cały łańcuch dostaw, tzn. od zamówień i dostępności zapasów po własne możliwości wytwórcze i logistyczne, umożliwi producentom jego koordynację, aby móc szybko i precyzyjnie reagować na wszelkie zakłócenia. Do tego potrzebna jest ścisła współpraca z dostawcami oraz dokładny podgląd całego łańcucha dostaw. Obejmuje on stany zapasów, planowanie produkcji i dostępność surowców po stronie dostawców, jak również ich plany stabilizacji w wypadku wyłączenia części własnego łańcucha.

Niewiele rozwiązań spełnia wymagania złożonych, wielowarstwowych i połączonych ze sobą łańcuchów dostaw. Ważne jest, aby rozwiązanie planistyczne uwzględniało wszystkie reguły biznesowe i ograniczenia firmy i mogło być w pełni dostosowane do jej realiów. Zatem system planowania, który nie jest skonfigurowany tak, aby sprostać stojącym przed organizacją wyzwaniom, nie może zapewnić jej pełnego wachlarza korzyści. Dla dużych przedsiębiorstw produkcyjnych zaś złożone wyzwania nie są wyjątkiem, lecz normą.

 

DELMIA Quintiq

Inteligentne rozwiązanie planistyczne, jak DELMIA Quintiq, które działa w ramach platformy 3DEXPERIENCE, może tworzyć wiele różnych harmonogramów, które będą propagowały i wyświetlały skutki zmian, decyzji i zakłóceń w czasie rzeczywistym w odniesieniu do wszystkich etapów produkcji. Będzie ono mogło również automatycznie sprawdzać dostępność wszystkich zasobów, takich jak materiały, opakowania i personel o odpowiednich kompetencjach.

DELMIA Quintiq stanowi pojedynczy, wydajny pakiet oprogramowania, który można w pełni skonfigurować w celu sprostania wszystkim wyzwaniom – jest to ważna funkcja każdego narzędzia służącego do planowania w dzisiejszym zróżnicowanym środowisku produkcyjnym. Elastyczne i konfigurowalne rozwiązanie pozwala łatwo modyfikować system w celu dostosowania go do zmian w modelu biznesowym i wsparcia przyszłego rozwoju.

System DELMIA Quintiq pomógł czołowym firmom na świecie poprawić efektywność operacyjną, pokonać złożone ograniczenia, zoptymalizować zasoby i zwiększyć produkcję bez zwiększania nakładów inwestycyjnych. Rozwiązanie to jest w pełni zintegrowane i wyposażone w zaawansowane technologie optymalizacyjne i analityczne, dając firmom elastyczność i zdolność do zarządzania wszystkimi etapami w ramach łańcucha dostaw.

 


Artykuł ukazał się w nr 6(30) grudzień 2020-styczeń 2021 czasopisma „Production Manager”.

Więcej interesujących treści w naszym najnowszym wydaniu. Dołącz do klubu naszych prenumeratorów ▶ http://www.production-manager.pl/prenumerata/