Automatyka i robotyka

Raport Deloitte: Inteligentna Automatyzacja 2020

15 grudnia 2020

Organizacje, które wprowadzają inteligentną automatyzacją na większą skalę cechuje zupełnie inne podejście do zmiany.

Firmy wprowadzając ponad 50 automatycznych rozwiązań, firmy mają okazję nie tylko zmodyfikować istniejące zadania czy procesy, ale przede wszystkim mogą na nowo zdefiniować swoje działania. Przyjmują nowe podejście do wykonywania pracy, co przekłada się na większe ambicje i pozwala na odejście od małych kroków na rzecz osiągania radykalnych zmian.

Rynek zautomatyzowanych technologii, takich jak zrobotyzowana automatyzacja procesów biznesowych (robotic process automation, RPA), rośnie w tempie 40,6 proc. rocznie i prawdopodobnie osiągnie wartość 25,66 miliardów dolarów do 2027 roku. Potwierdzają to wyniki naszego badania przeprowadzonego w połowie tego roku. Do udziału w badaniu dotyczącym strategii w zakresie inteligentnej automatyzacji, roli chmury, automatyzacji, jako usługi (automation as-a-service) oraz wpływu pandemii COVID-19 na biznes zaprosiliśmy przedstawicieli kadry kierowniczej. Na podstawie wyników pięciu dorocznych badań okazało się, że liczba firm, które wprowadziły ponad 50 automatycznych rozwiązań wreszcie osiągnęła dwucyfrowy poziom. Trzynaście procent respondentów badania potwierdziło, że rozpoczynają wprowadzanie automatyzacji na szerszą skalę.

Kluczowe wnioski z raportu „Inteligentna automatyzacja 2020”

Organizacje starają się wykorzystywać potencjał inteligentnej automatyzacji na coraz szerszą skalę; obserwujemy rosnące ambicje w zakresie redukcji kosztów, zwiększenia produktywności, poprawy dokładności i udoskonalenia doświadczenia klienta, jednak tempo wprowadzania nowoczesnych rozwiązań ustępuje szybkości, z jaką pojawiają się innowacje. Likwidacja barier stojących na drodze do pomyślnego ich zastosowania wymaga dodatkowej pracy.

  • Rozdrobnienie procesów: Organizacje reprezentujące wszystkie poziomy dojrzałości są zgodne – technologie służące do monitorowania oraz eksploracji danych (data mining) mogą przyczynić się do osiągania lepszych wyników, jednak jak na razie większość firm waha się przed ich wykorzystaniem. Zastosowanie technologii eksploracji danych pozwoli na uzyskanie dokładnego, opartego o dane obrazu oraz skali rozdrobnienia i złożoności procesów. Co więcej, należy pamiętać, aby każdemu wdrożeniu narzędzi do monitorowania procesów towarzyszył jasny komunikat podkreślający rolę pracowników w firmie, ich produktywność i skuteczność działań, zapewniający o etycznym stosowaniu technologii.
  • Brak gotowości w sferze IT: Spośród wszystkich interesariuszy to właśnie dział IT jest jednym z największych zwolenników wprowadzania innowacji, jednak organizacje wciąż zmagają się z procesem integracji narzędzi inteligentnej automatyzacji z technologią funkcjonującą w firmie. Infrastruktura chmurowa udowodniła swoją skuteczność w nadążaniu za spełnianiem oczekiwań oraz możliwością wykorzystania jej usług zarówno na szeroką, jak i wąską skalę, przez co powinna być bardziej popularnym rozwiązaniem, zapewniającym ciągłą optymalizację wydajności.
  • Brak jasnej wizji: Solidna i realistyczna strategia na poziomie organizacji pozwoli na wytyczenie jasnego kierunku w zakresie inwestowania w inteligentną automatyzację. W tego rodzaju strategii należy uwzględnić „sztukę osiągania tego, co możliwe”, stosując automatyczne technologie i dokonując przeformułowania dotychczasowych działań. Kolejnym krokiem jest dostosowanie średnio- i długoterminowej wizji organizacji do nowych metod pracy opartych na wzajemnie uzupełniających się narzędziach i technologiach.
  • Opór na zmianę: Organizacje powinny zmodyfikować szkolenia rozwojowe w taki sposób, aby odzwierciedlały ich oczekiwania dotyczące przyszłych miejsc pracy, skupiały się na typowo ludzkich umiejętnościach oraz wspierały kulturę ciągłego doskonalenia; tradycyjne kwalifikacje i kompetencje stają się przestarzałe, dlatego też wyposażenie pracowników w odpowiedni zestaw umiejętności może pozytywnie na nich wpłynąć. Poza tym warto zastanowić się nad zaangażowaniem pracowników w proces współtworzenia automatyzacji, aby uzyskać ich wsparcie.
Więcej informacji na stronie: Raport: Inteligentna Automatyzacja 2020

Źródło: zrobotyzowany.pl , Deloitte