Automatyka i robotyka | Zarządzanie

Powstaje Polish Automotive Production Hub

25 listopada 2020

Polish Automotive Production Hub (PAPH) to projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM).

Polska Grupa Motoryzacyjna to stowarzyszenie zrzeszające polskich producentów części i komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego. PGM uruchamia projekt Polish Automotive Production Hub skierowany do firm zainteresowane lokalizowaniem w Polsce produkcji przemysłowej, w szczególności z branży motoryzacyjnej.

Cele projektu:

  • promocja polskiego przemysłu motoryzacyjnego
  • wspieranie konkurencyjności polskich producentów części i komponentów z branży automotive
  • włączenie polskich producentów części motoryzacyjnych  do nowych łańcuchów dostaw
  • animowanie współpracy pomiędzy inwestorami zagranicznymi a polskimi producentami motoryzacyjnymi np. w formule  Joint Venture lub w innych wariantach kooperacji

Struktura PAPH została oparta na kilku centrach zadaniowych, które będą obsługiwały poszczególne aspekty tej międzynarodowej współpracy i które zostały powierzone doświadczonym specjalistom z poszczególnych dziedzin. Więcej informacji dostępne jest na stronie internetowej PGM w zakładce „PAPH”.

Polish Automotive Production Hub to tylko jeden z wielu projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna, które ma na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich producentów z branży automotive oraz przemysłu motoryzacyjnego Polsce. Stowarzyszenie PGM jest koordynatorem klastra o takiej samej nazwie i od roku 2019 posiada status Krajowego Klastra Kluczowego, przyznawany przez Ministerstwo Rozwoju tylko takim organizacjom klastrowym, które mają kluczowy wpływ na polską gospodarkę.

Więcej informacji o projekcie: https://pgm.org.pl/o-projekcie-paph/

Źrodło: Polska Grupa Motoryzacyjna