Zarządzanie

Troax AB przejmuje Natom Logistic

16 listopada 2020

Troax AB zawarł umowę nabycia udziałów w polskiej spółce Natom Logistic Sp. z o.o.

Firma Natom to czołowy producent wyposażenia magazynów na rynku europejskim. Siedziba Natom znajduje się w miejscowości Chocicza w Polsce, a druga zaś w Kościanie. Natom został założony w 2006 roku przez Tomasza Świątka, który przez lata rozwijał Natom z lokalnego startupu w wiodącego producenta w swoim segmencie w Europie. Natom zatrudnia 180 pracowników, ma sprzedaż na poziomie około 20 milionów euro i solidną marżę operacyjną.

Nabycie zostanie sfinansowane z istniejących środków pieniężnych Troax na zasadzie bezgotówkowej / wolnej od długu. Dopłata uzależniona od wyników może nastąpić w 2020 i 2021 r., pod warunkiem utrzymania wysokiego zysku operacyjnego. Transakcja została zamknięta 3 listopada. Nie przewiduje się, aby pojawienie się kosztów transakcyjnych w IV kwartale było istotne.

Oczekuje się, że Natom pozytywnie wpłynie na zysk na akcję Troax począwszy od IV kwartału 2020 r., a zadłużenie netto Troax / EBITDA wzrośnie poprzez przejęcie do 1,5-1,6 w ujęciu rocznym.

Sebastian Chrzanowski-Sawicki dyrektor zarządzający polskim oddziałem Troax: Cieszę się bardzo, że taka spółka jak Natom Logistics dołącza do naszej rodziny. Rośniemy w siłę po to aby jeszcze lepiej chronić procesy produkcji i logistyki, a przede wszstkim ludzi. Jak głosi nasze hasło – „For a safer tommorow”.
Źródło: zrobotyzowany.pl