Inteligentne technologie

Raport IDC MarketScape 2020: IFS wśród liderów rynku aplikacji ERP

30 lipca 2020

IFS został umieszczony wśród liderów w raporcie IDC MarketScape dotyczącym aplikacji ERP przeznaczonych dla dużych przedsiębiorstw i działających w technologii SaaS lub w chmurze.

Wyniki IFS odzwierciedlają stabilny trend wzrostowy. W pierwszym półroczu 2020 roku przychody związane z oprogramowaniem wzrosły o 26% w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2019. W przypadku rozwiązań chmurowych analogiczny wskaźnik wyniósł aż o 56%, co stanowi kolejne potwierdzenie skuteczności przyjętej strategii „cloud-first”. Biorąc pod uwagę kompleksową ofertę produktów i strategię działania firmy, autorzy raportu IDC MarketScape umieścili IFS w grupie ogólnoświatowych liderów. Szczególnie zwrócono uwagę na następujące aspekty:

  • Bliskie relacje z klientami: według IFS o sukcesie klientów decyduje dogłębna znajomość konkretnych branż. Eksperci w dziedzinie produkcji od kilku dziesięcioleci współpracują z klientami, starając się udoskonalić stosowane przez nich rozwiązania. Niektórym przedsiębiorstwom udało się nawet dwukrotnie zwiększyć zwrot z inwestycji.
  • Elastyczność produktu: system IFS wspiera produkcję w modelu mieszanym, udostępnia graficzne narzędzia typu „przeciągnij i upuść” w ramach funkcji planowania operacyjnego i harmonogramowania, zawiera także zintegrowane funkcje zarządzania wpływem na środowisko i zarządzania serwisem oraz kompletny zestaw funkcji do zarządzania cyklem życia produktu.
  • Rozwiązania przeznaczone dla chmury i innowacyjność: strategia rozwoju pakietu IFS Applications jest oparta na projektowaniu z myślą o środowisku chmury. IFS inwestuje znaczne środki w projekty adaptacji i przygotowania pakietu IFS Applications do pracy w chmurze. Dział IFS Labs już teraz zajmuje się weryfikacją koncepcji, które okażą się potrzebne klientom w przyszłości i pozwolą im zwiększyć produktywność, efektywność i atrakcyjność środowiska pracy.

Duże przedsiębiorstwa stykają się obecnie z bardziej złożonymi problemami biznesowymi. Rynek szybciej się rozwija, rośnie ilość przetwarzanych danych i poszerza się zakres globalnej wymiany handlowej — powiedziała Mickey North Rizza, wiceprezes firmy IDC. Wdrażane w chmurze inteligentne aplikacje ERP pozwalają zrealizować potrzeby pojawiające się w takim złożonym środowisku, z uwzględnieniem nowych zasobów. Pracownicy są w stanie uzyskać więcej wartościowych informacji dzięki zautomatyzowaniu transakcji i uwzględnieniu szerszego zakresu danych, a w rezultacie szybko podejmować trafniejsze decyzje.

Cały czas inwestujemy także w nowe technologie, takie jak zrobotyzowana automatyzacja procesów, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Nasi klienci mogą dzięki temu skonstruować nowe mechanizmy interakcji, ułatwiające współpracę w całym przedsiębiorstwie, a zatem zmaksymalizować korzyści z inwestycji w rozwiązania IFS — powiedział Antony Bourne, wiceprezes ds. rozwiązań branżowych i marketingu produktów w firmie IFS.

Informacje o raportach IDC MarketScape

Celem modelu oceny producentów stosowanego w raportach IDC MarketScape jest przegląd zdolności konkurencyjnej dostawców rozwiązań teleinformatycznych działających na danym rynku. Metodologia badawcza jest oparta na rygorystycznej ocenie kryteriów jakościowych i ilościowych, a w jej wyniku powstaje graficzne przedstawienie pozycji każdego z dostawców w obrębie danego rynku. Ocena możliwości to wskaźnik opisujący produkt dostawcy, sposób jego wprowadzenia na rynek i realizację działań biznesowych w perspektywie krótkookresowej. Ocena strategii mierzy poziom dopasowania strategii dostawcy do wymagań klientów w okresie od 3 do 5 lat. Wielkość kół na wykresie reprezentuje udział poszczególnych dostawców w rynku.

Źródło: IFS