Inteligentne technologie

VENDO.Alice z godłem Quality International Product 2020

17 lipca 2020

Firma CFI Systemy Informatyczne została laureatem konkursu Quality International 2020. Kapituła Programu pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jednogłośną decyzją przyznała CFI Systemy Informatyczne sp z o.o. tytuł Laureata oraz Srebrne Godło w kategorii QI Product – za „VENDO.Alice” – autonomiczny system planowania i sterowania produkcją”. Jest to innowacja produktowa na skalę międzynarodową. Żadna polska firma nie oferuje tak zaawansowanego oprogramowania klasy APS do planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją opartego na metodach z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML).

VENDO.Alice to autonomiczny system planowania (doboru środków do realizacji wyznaczonych zadań produkcyjnych w zadanym horyzoncie czasowym i osiągnięcia postawionych celów) i sterowania (uruchamiania, nadzorowania i zapewnienia realizacji zadań produkcyjnych) produkcją. System oparty jest na metodach z zakresu sztucznej inteligencji (Artifical Intelligence) i uczenia maszynowego (Machine Learning). Alice umożliwia integrację z systemami ERP/MRP w celu wymiany danych do zarządzania produkcją oraz zapewnia interfejs komunikacji, pozwalający na wymianę danych pomiędzy nim a pracownikami i maszynami. VENDO.Alice jest odpowiedzią na czwartą rewolucję przemysłową i wpisuje się w cyfrową transformację przemysłu.

Wprowadzenie na polski rynek systemu VENDO.Alice stanowi innowację produktową na skalę międzynarodową. Oprogramowanie klasy APS jest kolejnym produktem oferowanym przez firmę CFI Systemy Informatyczne sp. z o.o. Żadna polska firma nie oferuje tak zaawansowanego oprogramowania klasy APS do planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją opartego na metodach z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). Istniejące rozwiązania oferowane przez zagranicznych producentów nie odznaczają się tak zaawansowanymi cechami innowacyjnymi, które zaoferuje VENDO.ALICE.

Zastosowanie VENDO.ALICE gwarantuje:

  • skrócenie czasu rozplanowania: 100 000 operacji do czasu poniżej 10 sekund,
  • skrócenie cyklu produkcyjnego o min. 40% a max.65%,
  • wzrost produktywności (wydajności) o min. 15% a max.30%,
  • zmniejszenie produkcji w toku 45 max 65,
  • redukcja zapasów półproduktów o min. 30% max. 65%,
  • wzrost terminowości dostaw – obniżenie wskaźnika opóźnionych zleceń, min. 50% max. 95% w stosunku do poziomu sprzed wdrożeniem system Alice.

W każdym z powyższych VENDO.ALICE osiąga wyższą poprawę wszystkich wskaźników niż oprogramowanie konkurencyjne.

Jesteśmy dumni, że nasze rozwiązanie VENDO.Alice otrzymało tę nagrodę. To tylko potwierdza jego unikatowość. Alice otrzymała także opinię o innowacyjności – „Innowacja procesowa w skali świata – poniżej roku”. Innowacja ta polega na udoskonaleniu metody produkcji w oparciu właśnie o Alice zintegrowaną z systemem ERP. Alice to system samouczący się – potrafi doskonalić się przy pomocy zgromadzonych danych i na tej podstawie nabywania nowej wiedzy. Alice działa z każdym systemem ERP, niezależnie od producenta, dlatego może z niej skorzystać każde przedsiębiorstwo, które ma harmonogramowanie, sterowanie i planowanie produkcji. Nasi klienci bardzo doceniają jej współpracę.– powiedział Bartłomiej Lux, współwłaściciel CFI Systemy Informatyczne

Poznaj Alice -> https://www.youtube.com/watch?v=X-RiHa096cA

Źródło: VENDO.ERP