Automatyka i robotyka | Relacje

Fabryka przyszłości w Krakowie

14 lipca 2020

Roboty podłączone do sieci, okulary AR, mobilne roboty autonomiczne, analiza danych i symulacje – to tylko niektóre z nowych technologii, które wkrótce będzie można zobaczyć w krakowskim showroomie fabryki przyszłości.

Jest to element krakowskiego Hubu Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hub DIH), który powstaje przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju jako jedno z pięciu konsorcjów naukowo-biznesowych powołanych do transformacji polskich firm na drodze transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Przedsiębiorcy, głównie z województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, będą mogli uzyskać tam wielopoziomową pomoc we wchodzeniu w przestrzeń rozwiązań przemysłu 4.0.

Za inicjatywą tą stoi założenie, że robotyzacja, automatyzacja  i cyfryzacja nie tylko wspomagają konkurencyjność firm, podnosząc produktywność, ale także pozwalają zwiększać ich dochody. Z kolei firma, która powiększa swoje dochody, ma także większą pulę pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników, a lepiej wynagradzani pracownicy budują lepsze organizacje.

Nasze przedsiębiorstwa potrzebują specjalistycznego wsparcia – wiedzy, doświadczenia i doradztwa w zakresie planowania inwestycji. Dlatego kluczowa na drodze do przemysłu 4.0 jest współpraca i otwartość firm oraz instytucji otoczenia biznesu. Po to, aby łączyć wiedzę, kompetencje i doświadczenia, umożliwiać dostęp do infrastruktury technicznej i wspólnie wspierać firmy w ewolucji do fabryki przyszłości.

Showroom fabryki przyszłości w Krakowie to dobry przykład tego typu współpracy. Powstaje on w ramach hub4industry Digital Innovation Hub, dzięki połączeniu sił doświadczonej, polskiej firmy ASTOR, międzynarodowego telekomu T-Mobile (inkubatora technologicznego hub:raum) oraz Krakowskiego Parku Technologicznego.

Za inicjatywą tą stoi założenie, że robotyzacja, automatyzacja  i cyfryzacja nie tylko wspomagają konkurencyjność firm, podnosząc produktywność, ale także pozwalają zwiększać ich dochody.

Więcej na stronie: https://hub4industry.pl/

Źródło: Ministerstwo Rozwoju