Relacje | Zarządzanie

Jak pracują polskie firmy produkcyjne w czasie pandemii?

26 marca 2020

Z różnych stron docierają do nas informacje na temat stanu polskiej produkcji i sytuacji pracowników w wielu przedsiębiorstwach. Scenariusze są bardzo różne, jednak najczęściej oparte na wycinkowych danych. Współpracując z ponad 180 firmami i karmiąc 34 000 pracowników w całej Polsce obserwujemy jak sytuacja wygląda u naszych Partnerów. Dysponując dużym zbiorem codziennie gromadzonych danych postanowiliśmy przyjrzeć się temu bliżej i zobaczyć jak faktycznie pracują polskie firmy produkcyjne w czasie pandemii. Zebrane informacje przedstawiliśmy w postaci SmartLunch Index, uzupełniając go o nasze komentarze, które przedstawiamy poniżej.


Celem naszych obserwacji jest uzyskanie informacji o frekwencji pracowników w firmach produkcyjnych w Polsce. Po ogłoszeniu pandemii część pracowników przeszła w tryb pracy zdalnej i wykonuje swoje obowiązki z domu. Inaczej sytuacja wygląda w firmach produkcyjnych. Zachowanie ciągłości produkcji wymaga pracy bezpośrednio na halach fabrycznych. Aby sprawdzić jak wygląda frekwencja pracowników możemy opierać się na danych o ilości zamówionych posiłków oraz liczby pracowników składających zamówienie. W SmartLunch dostarczamy posiłki bezpośrednio do miejsca pracy, dlatego na podstawie tego, czy pracownik zamówił posiłek, możemy wnioskować, czy pojawił się danego dnia w pracy.


Skąd pozyskujemy dane?

Wszystkie dane bazują na reprezentatywnej próbie 10 000 pracowników ze współpracujących z nami firm. Są to firmy zatrudniające od 100 do 2 000 pracowników w jednej lokalizacji. Aby uzyskać jak najlepszą jakość danych, uwzględniamy tylko pracowników zamawiających regularnie posiłki do pracy. Informacje dotyczą całej Polski, a statystyki z danego dnia są porównywane z analogicznym dniem w tygodniu poprzedzającym wprowadzenie kwarantanny w Polsce. Jako tydzień bazowy, który posłużył nam jako benchmark uznaliśmy okres pomiędzy 2 a 6 marca 2020. W raporcie bierzemy pod uwagę tylko dni robocze.


Jak wnioskujemy na podstawie danych?

Nasze wnioski o frekwencji pracowników w firmach opieramy na ilości złożonych zamówień przez pojedynczego użytkownika systemu. Obserwujemy, jak wyglądają różnice pomiędzy frekwencją pracowników biurowych i produkcyjnych oraz jak kształtują się statystyki jeśli chodzi o różne branże.

 

Ponad 60-procentowa frekwencja pracowników w firmach produkcyjnych

 

W tygodniu następującym po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce odnotowaliśmy pierwszy spadek frekwencji pracowników w firmach produkcyjnych (szacowany na podstawie ilości zamówionych posiłków). Jednak już w środę 18 marca sytuacja zaczęła się stabilizować. Na początku drugiego tygodnia pandemii frekwencja pracowników w firmach produkcyjnych wynosi około 61%.

 

Pracownicy produkcyjni na halach,  biurowi na home office

Wyraźne różnice widać w trybie pracy pracowników biurowych i produkcyjnych. Pracownicy biurowi, do których odnosi się nasza analiza, to m.in. pracownicy administracyjni na różnych poziomach zarządzania i osoby, których wykonują swoje obowiązki głównie przy komputerze. Wśród pracowników produkcyjnych są m.in. mechanicy, technicy czy pracownicy linii produkcyjnych. Odnosząc się do danych z 25 marca widać znacznie większą frekwencję pracowników produkcyjnych (67%). Można przypuszczać, że większość pracowników biurowych przeszła w tryb pracy zdalnej bądź wzięła urlopy zdrowotne.

Stabilna sytuacja w produkcji opakowań

Pod uwagę wzięliśmy również analizę frekwencji pracowników w firmach produkcyjnych z podziałem na branże. Bazując na reprezentatywnych danych obserwujemy największą frekwencję pracowników w produkcji opakowań (74%). W branży automotive obecnych w pracy w fabrykach bądź w biurach jest około 51% pracowników.

Gdzie można zobaczyć SmartLunch Index?

Na początku drugiego tygodnia pandemii w Polsce obserwujemy stabilizację. Nie ma dużych zmian w ogólnej frekwencji pracowników. Podobnie jeśli chodzi o podział na pracowników produkcyjnych i tych pracujących w biurach. Sytuacja z pewnością będzie się zmieniać w kolejnych dniach, natomiast na bieżąco można ją śledzić na specjalnie przygotowanej do tego stronie.

Podsumowanie SmartLunch Index.

Źródło: SmartLunch Index