Zarządzanie

Darmowe webinary z Rami Goldrattem!

26 marca 2020

Kiedy uderza w nas kryzys, jesteśmy zmuszeni zweryfikować nasze obecne praktyki i dokonać fundamentalnych zmian.

Wprowadzanie zmian w sytuacji kryzysu jest bardziej ryzykowne niż w czasach spokoju. Po co zatem czekać?

W normalnych czasach my jako managerowie przyłapywani jesteśmy na inercji – postępujemy ciągle w zgodzie z tymi samymi praktykami, nawet jeśli wiemy, że istnieje potrzeba znaczącej zmiany. Zamiast wprowadzać fundamentalne zmiany w sposobie zarządzania systemem, wolimy optymalizować wyniki uwzględniając nasze aktualne ograniczenia.

Na przykładzie trzech prawdziwych historii (sieć sklepów jubilerskich, automotive, szkolnictwo wyższe) Rami Goldratt przedstawi w jaki sposób można pokonać inercję i osiągnąć rezultaty, które wydawałyby się niemożliwe do osiągnięcia. Wniosek jest oczywisty – nie powinniśmy czekać na kryzys, aby wprowadzić zmianę.

Link do zapisów na bezpłatne webinary: https://www.goldrattschool.pl/

Żródło: Flow Consulting