Inteligentne technologie

Nowy dyrektor ds. operacyjnych w Dassault Systèmes

25 marca 2020

Firma Dassault Systèmes ogłosiła, że 50-letni Pascal Daloz został powołany na stanowisko dyrektora ds. operacyjnych. Jest to nowe stanowisko, stworzone w celu rozszerzenia i wzmocnienia pozycji nowego pokolenia liderów i wspierania strategicznego rozwoju firmy w najbliższych latach. Pascal Daloz nadal pozostanie dyrektorem finansowym Dassault Systèmes, tę rolę pełni od 2018 r.

Jako dyrektor ds. operacyjnych, Pascal Daloz będzie kierował Komitetem Wykonawczym ds. Operacyjnych (Executive Operations Committee), tj. nową jednostką organizacyjną, która będzie wspierała ambitne dążenie spółki do wprowadzania innowacji w dziedzinach takich jak biotechnologia i ochrona zdrowia, niektóre gałęzie produkcji przemysłowej, infrastruktura czy rozwój miast. Pascal Daloz będzie koordynował proces decyzyjny na poziomie operacyjnym dla wszystkich strategicznych obszarów przedsiębiorstwa, w tym dla platformy 3DEXPERIENCE i jedenastu marek, współpracy z przemysłem, obecności firmy na świecie, HR i administracji.

– Ogromna wiedza Pascala na temat Dassault Systèmes oraz jego umiejętności z różnych dziedzin, m.in. nauk ścisłych i inżynierii, są wielkim atutem, który pomoże mu pełnić jednocześnie obydwie funkcje: dyrektora ds. operacyjnych i dyrektora finansowego. Jego nominacja odzwierciedla również nasz plan dotyczący przyszłości przedsiębiorstwa, z zachowaniem ciągłości zarządzania i wizji, jaką mają jego liderzy. W ciągu zaledwie dwóch lat pracy jako dyrektor finansowy, Pascal opracował nowe cele strategiczne i finansowe spółki – powiedział Bernard Charlès, wiceprezes i dyrektor generalny Dassault Systèmes. – Z tych właśnie powodów, Pascal jest odpowiednią osobą do pomocy w urzeczywistnianiu wizji Dassault Systèmes, dotyczącej wprowadzania zmian w przemyśle, na rynkach i w doświadczeniu użytkownika dzięki platformie 3DEXPERIENCE. Pascal pomoże również w realizowaniu holistycznej, nastawionej na rozwój strategii przedsiębiorstwa i w zarządzaniu jego wynikami.

Mając silne przekonanie, że przełomowe technologie i ewolucję społeczną należy traktować jako połączone ze sobą zjawiska, Pascal Daloz wniósł decydujący wkład do Dassault Systèmes, co umożliwiło przedsiębiorstwu współpracę z nowymi sektorami, a w następnej kolejności osiągnięcie obecnego, wyjątkowo dużego, zasięgu rynkowego. Umiejąc przewidywać przyszłe trendy i organizować współpracę zespołów złożonych z wysoko wykwalifikowanych pracowników, realizuje interdyscyplinarne i multidyscyplinarne podejście do rozwoju przedsiębiorstwa i jego dążeń. Warto wspomnieć, że Pascal Daloz odegrał kluczową rolę w podjęciu strategicznej dla Dassault Systèmes decyzji o przejęciu Medidata w 2019 r., co sprawiło, że biotechnologia stała się drugą w kolejności największą dziedziną, na której skupia się działalność przedsiębiorstwa.

Pascal Daloz ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu strategiami i innowacjami technologicznymi. Pracę w Dassault Systèmes rozpoczął w 2001 r. jako wiceprezes ds. badań i rozwoju, zarządzający rozwojem rynkowym. W 2003 r. został mianowany wiceprezesem ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, a w 2007 r. wiceprezesem wykonawczym ds. strategii i marketingu. W 2010 r. Pascal Daloz został odpowiedzialny za wszystkie marki przedsiębiorstwa, początkowo jako wiceprezes wykonawczy ds. strategii przedsiębiorstwa i rozwoju rynkowego, a następnie, w 2014 r., jako wiceprezes wykonawczy ds. marek i rozwoju przedsiębiorstwa. W 2018 r. został mianowany dyrektorem finansowym i dyrektorem wykonawczym ds. strategii.

Pascal Daloz rozpoczął swoją karierę w 1992 r. jako konsultant ds. technologii i analityk technologii wspierających sprzedaż w Credit Suisse. Ukończył École des Mines de Paris w Paryżu. Wspólnie z innymi autorami opracował kilka pozycji książkowych na temat innowacyjności. W 2010 r. otrzymał nagrodę Hermès de l’Innovation za zasługi w organizowaniu relacji w miejscu pracy.

źródło: Dassault Systèmes