Zarządzanie

CANPACK wśród sygnatariuszy UN Global Compact

24 stycznia 2020

Grupa CANPACK, dla której idee zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowy element strategii biznesowej i kultury organizacyjnej, podjęła decyzję o przystąpieniu do inicjatywy United Nations Global Compact. Zaangażowanie w działania tej światowej organizacji, angażującej biznes w realizację celów zrównoważonego rozwoju, jest równoznaczne z deklaracją podjęcia aktywnych działań w tym obszarze oraz wypełniania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

– Myśląc i działając w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, uznajemy naszą odpowiedzialność jako pracodawcy, producenta opakowań, członka lokalnej społeczności i partnera biznesowego. Nasze trzy filary zrównoważonego rozwoju Care. Sustain. Recycle. w czytelny sposób definiują kierunek działań CANPACK oraz odzwierciedlają oczekiwania wszystkich interesariuszy firmy – podkreślił Roberto Villaquiran, CEO Grupy CANPACK. – Cieszymy się, że możemy być częścią tej inicjatywy i wspólnie podejmować działania na rzecz globalnej gospodarki oraz lokalnych społeczności, w których prowadzimy działalność – dodał.

United Nations Global Compact to największa, światowa inicjatywa, wzywająca firmy do tworzenia strategii i działań w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad, dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Od 2000 roku do Inicjatywy przystąpiło już ponad 13 500 członków ze 170 krajów.

źródło: Grupa CANPACK