Utrzymanie ruchu | Zarządzanie

Eesti Energia ograniczyła emisję CO2

21 stycznia 2020

Strategiczne podejście firmy Eesti Energia zakładające ograniczenie bezpośredniego spalania ropy łupkowej przy wytwarzaniu energii elektrycznej oraz zwiększenie produkcji paliw płynnych i energii ze źródeł odnawialnych przyczyniło się do redukcji emisji dwutlenku węgla przez Grupę o prawie 50 procent w ciągu roku.

Dzięki wsparciu Grupy Eesti Energia, całkowita emisja CO2 w Estonii zmniejszyła się w ciągu roku o około jedną czwartą. Unia Europejska postawiła sobie cel ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 50–55 proc. do 2030 r. (w porównaniu do 1990 r.). Estonia przyjęła jeszcze bardziej ambitny plan, dzięki któremu już zmniejszyła emisję o niemal 65 proc.

– Nasz lokalny przemysł energetyczny rozwija się zgodnie z zasadą neutralności węglowej. Pomogliśmy Estonii stać się państwem najszybciej ograniczającym emisję CO2 w Europie. Eesti Energia będzie kontynuować działania w tym kierunku, zwiększając produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz paliw płynnych i wspierając rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym – powiedział Hando Sutter, prezes zarządu Eesti Energia.

W ciągu 2019 r. produkcja energii odnawialnej Eesti Energia potroiła się

Za znaczną część wzrostu odpowiada należąca do Grupy spółka Enefit Green, największy producent energii wiatrowej w krajach bałtyckich. Produkcja energii odnawialnej wzrosła również w elektrowniach cieplnych zlokalizowanych w estońskiej prowincji Virumaa Wschodnia, w których spółka wytwarza energię elektryczną z odpadów drzewnych.

W nadchodzących latach Eesti Energia dostrzega największy potencjał rozwoju energii odnawialnej na Litwie. W portfolio deweloperskim Enefit Green na litewskim rynku znajdują się trzy farmy wiatrowe o łącznym potencjale mocy 350 MW. Grupa chce także kontynuować budowę elektrowni wiatrowej Tootsi w Estonii, jeśli uda się pozyskać grunt pod budowę na drodze aukcji.

Produkcja paliw płynnych przez Eesti Energia osiągnęła w ubiegłym roku rekordowy poziom

W procesie produkcji ropy z łupków bitumicznych dochodzi do emisji trzy razy mniejszych ilości CO2 niż przy wytwarzaniu energii elektrycznej. Dalsze plany Eesti Energia zakładają budowę do 2024 r. nowego zakładu produkującego ropę łupkową w oparciu o technologię Enefit. Działanie służy osiągnięciu celu określonego w Narodowym Planie Rozwoju Sektora Energetycznego, zakładającego wzrost wykorzystania kogeneracji opartej na ropie, energii elektrycznej i gazie.

– Dalszy rozwój sektora, czyli utworzenie zakładu wstępnej rafinacji we współpracy z innymi producentami ropy, stworzy dodatkowy strumień przychodów i spowoduje wzrost inwestycji w rozwój energii odnawialnej, przyczyniając się do osiągnięcia neutralności węglowej – powiedział Sutter.

W 2019 r. Eesti Energia rozpoczęła także produkcję paliw płynnych i energii elektrycznej ze zużytych opon, które stanowią poważny problem środowiskowy. Grupa analizuje także możliwość wytwarzania ropy z odpadów z tworzyw sztucznych.

źródło: Grayling Poland