Zarządzanie

Climate Leadership – społeczność liderów realnej zmiany

10 stycznia 2020

Program Climate Leadership skupia firmy, które są świadome swojej roli w procesie osiągania neutralności klimatycznej. Te, które potrafią dostrzec w zmianie szansę na rozwój. Uczestniczy programu podejmują zatem konkretne działania, które w wymierny sposób zmniejszają negatywny wpływ produktów i usług na środowisko lub są odpowiedzią na wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu (w tym szczególnie, zachowania jakości życia człowieka). Misją programu Climate Leadership jest doprowadzenie do neutralności klimatycznej biznesu.

Ideą programu jest sprawienie, by firmy podjęły konkretne i wymierne zobowiązania w zakresie działań rynkowych i własnych, dotyczących zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat. Z kolei celem programu Climate Leadership jest wsparcie systematycznego wdrażania rzeczywistych zmian w ofercie rynkowej największych firm – nowe produkty/usługi, zmiana istotnych cech oferowanych produktów/usług, zmiana procesu wytwarzania, zmiany w łańcuchu dostaw – będących odpowiedzią na kryzys klimatyczny i związane z nim zagrożenia.

Najważniejsze jest przy tym eksperckie wsparcie, ponieważ podjęte w ramach programu zobowiązania będą konsultowane z zewnętrznymi ekspertami. Twórca programu udzieli też wsparcia w komunikacji, aby aktywnie nagłośnić zgłoszone zobowiązania, w ramach dedykowanej platformy internetowej włączającej w inicjatywę konsumentów, środowiska naukowe i pozarządowe. Aby propagować zgłoszone działania, będą również prowadzone działania komunikacyjne wraz z partnerem medialnym i z użyciem mediów społecznościowych.

źródło: Ranking Odpowiedzialnych Firm