Zarządzanie

Nowoczesne środowisko pracy

7 stycznia 2020

Cyfrowa transformacja, konieczność zwiększenia efektywności pracy czy coraz większe znaczenie etycznego aspektu funkcjonowania biznesu i rosnące oczekiwania pracowników, to jedne z najważniejszych wyzwań, którym muszą sprostać współczesne firmy. To one zadecydują o tym, w jaki sposób będzie kształtowało się środowisko pracy. Kluczem do większości z nich jest umiejętne korzystanie z potencjału nowoczesnych technologii.

Rosną oczekiwania wobec społecznego zaangażowania biznesu

Wyniki badań zrealizowanych na zlecenie Ricoh w ramach projektu „The Future of Work”[1] pokazują, że pracownicy oczekują od swoich firm, jako beneficjentów postępu technologicznego włączenia się w dużo większym zakresie niż dotychczas w rozwiązywanie ważnych problemów społecznych. Z takim stwierdzeniem zgodziło się aż 65 proc. badanych. Natomiast 63 proc. uważa, że uzyskane przez firmy zyski z automatyzacji powinny być ponownie inwestowane w społeczności, w których funkcjonują. Skala problemów i skuteczne przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz nierównościom społecznym wymaga ścisłej współpracy agencji rządowych, organizacji non-profit i biznesu.

Nowoczesne technologie otwierają drogę do 4-dniowego tygodnia pracy

Automatyzacja zadań i coraz szersze wykorzystanie możliwości oferowanych przez Sztuczną Inteligencję mają ogromny wpływ na to jak zmienia się nasz styl pracy. Według badań Ricoh[2] 57 proc. europejskich pracowników wierzy, że dzięki nowoczesnym technologiom czterodniowy tydzień pracy już niedługo może stać się nowym standardem.

Technologia to sprzymierzeniec a nie zagrożenie

Pracownicy dostrzegają pozytywny wpływ, jaki na ich pracę mają nowoczesne technologie. 63 proc. badanych uważa, że technologia jest kluczowa dla zwiększenia efektywności wykonywania codziennych, służbowych obowiązków. Za ważne instrumenty, które pozytywnie wpłyną na poziom i wydajność pracy, uznawane są automatyzacja (44 proc.) i sztuczna inteligencja (39 proc.). Problemu nie stanowi również poziom kompetencji i umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi. 77 proc. badanych przyznaje, że biorąc pod uwagę najbliższe 10 lat, ma odpowiednie kwalifikacje, aby móc pracować i dostosowywać się do nowych wymogów rynku pracy.

źródło: Ricoh


[1] Badanie zrealizowano w 2019 r. na puli badawczej 3 000 europejskich pracowników biurowych.

[2] Badanie przeprowadzono w 2019 r. na grupie 4580 europejskich pracowników.