Logistyka

eDoradca ds. zestawów transportowych

7 stycznia 2020

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie zestawami transportowymi i ciągle poszerzające się możliwości ich konfiguracji firma STILL Polska uruchomiła na swojej stronie internetowej narzędzie wspomagające dobór ich elementów.

W czasach dynamicznego poszerzania się oferty elementów zestawów transportowych, włącznie z rozwiązaniami automatyzacji i półautomatyzacji, samodzielny dobór ciągników może skutkować przeoczeniem najlepszych rozwiązań. Mając to na uwadze, firma STILL Polska wprowadziła w ostatnim czasie usługę kompleksowego doradztwa intralogistycznego, w ramach której eksperci podsuwają pomysły umożliwiające najbardziej wydajną organizację pracy. By jeszcze bardziej usprawnić działania w tym obszarze, firma zamieściła na swojej stronie internetowej elektronicznego asystenta konfiguracji zestawów transportowych: m.still.pl/zestawy-transportowe. W oparciu o odpowiedzi potencjalnych klientów doradcy intralogistyczni STILL Polska przygotowują się do spotkania konsultacyjnego i dalszej, bardziej szczegółowej analizy procesów transportu wewnętrznego.

– Dobierając elementy zestawów transportowych trzeba wziąć pod uwagę szereg kryteriów. Do najważniejszych z nich należą: rozmiary i rodzaje obsługiwanych ładunków oraz masa przypadająca na jeden nośnik ładunku. Znaczenie ma także specyfika pracy i przebieg trasy (Jakie dystanse pokonywane między przystankami? Czy występują rampy i progi? Czy ciągniki wyjeżdżają na zewnątrz magazynu? Jak szerokie są korytarze robocze?). Pod kątem tych czynników wybiera się optymalne – najbardziej ergonomiczne, efektywne i energooszczędne – rozwiązanie – mówi Rafał Pańczyk, Advanced Applications Manager STILL Polska. – eDoradca STILL pozwala jeszcze przed pierwszym spotkaniem zgromadzić w jednym miejscu informacje potrzebne, by rozpocząć analizę procesów transportu wewnętrznego i docelowo wybrać najlepiej dopasowane do potrzeb klienta rozwiązanie – dodaje.

źródło: More&More Marketing