Zarządzanie

Jaka jest znajomość nowych technologii?

5 listopada 2019

Mazars, międzynarodowa firma doradczo-audytorska, wydała nowy raportu „Czy nadążasz za zmianami technologicznymi? Globalne inwestycje i wdrożenia wokół technologii transformacyjnych” (ang.“Are you missing the Tech Train? Global investment and implementation surrounding transformative technologies”). Ponad 600 dyrektorów wykonawczych z sześciu krajów (Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone), działających w różnych gałęziach przemysłu, sektorach i różnej wielkości organizacjach, podzieliło się wiedzą na temat zmieniających się technologii, zainteresowaniem dokonywania inwestycji w tym obszarze, a także barier, z którymi muszą się zmierzyć podczas ich wdrażania i tym, jak je przezwyciężyć.

Chiny i Indie na prowadzeniu, Francja i Wielka Brytania w tyle

Znajomość technologii: Najbardziej zaznajomieni z 5 kluczowymi technologiami są liderzy w Chinach (79 proc.). Kolejno w Niemczech (71 proc.), Indiach (69 proc.) i USA (64 proc.). Francja i Wielka Brytania zajmują ostatnie pozycje (odpowiednio 53 proc. i 44 proc.). Najwięcej respondentów zna technologię sztucznej inteligencji (rys.1.).

Rys.1. Poziom znajomości pięciu technologii – sztuczna inteligencja, blockchain, planowanie zasobów przedsiębiorstwa – ERP, Internet Rzeczy, robotyzacja – według krajów

Inwestycje: Respondenci z Indii są najbardziej zorientowani na zwiększenie nakładów na omawiane typy technologii, podczas gdy respondenci z Francji i Wielkiej Brytanii są najmniej zdecydowani, by zwiększyć budżet na technologie (rys.2.).

Rys.2. Odsetek respondentów, którzy planują zwiększenie udziału w budżetach IT we wszystkich pięciu technologiach o 10 proc. lub więcej

Wdrożenie: Prawdopodobieństwo, że Chiny oraz Indie wdrożą przynajmniej jedną z wymienionych technologii jest największe. Mają również najwyższe wskaźniki przyjęcia dla wszystkich pięciu technologii. Najmniej prawdopodobne jest natomiast, że Francja i Wielka Brytania wdrożą którąkolwiek z tych technologii.

Podział sektorów

Ubezpieczenia i produkcja, są najważniejszymi sektorami, w których implementowano już wszystkie omawiane technologie. Liderzy w sektorze publicznym najprawdopodobniej w najmniejszym stopniu wdrożyli którąkolwiek z pięciu – 50 proc. respondentów pracujących w sektorze publicznym powiedziało, że „nic się nie dzieje” w związku z tymi technologiami.

Korzyści i ograniczenia

Przewiduje się, że oszczędność kosztów (27 proc.), przekształcenie modelu biznesowego (26 proc.) i poprawa jakości (24 proc.) to trzy najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia tych technologii.

Z kolei, najczęściej wymienianymi barierami utrudniającymi wdrożenie nowych technologii na świecie są: pozyskanie niezbędnych zasobów finansowych (25 proc.), znalezienie pracowników którzy w pełni rozumieją i potrafią wykorzystać nowe technologie (23 proc.) oraz dojrzałość rynku (22 proc.) – czy jest to właściwy czas na przyjęcie technologii przez organizację, czy też nie.

Nasze ustalenia wskazują na rozmach w odniesieniu do pięciu kluczowych nowych technologii – z Chinami i Indiami na czele. Ogólnie rzecz biorąc, poziom znajomości tych technologii jest wysoki, liderzy dostrzegają pozytywny wpływ, jaki mogą przynieść i planują zwiększenie inwestycji. Istnieją również obszary budzące niepokój, a niektóre sektory i kraje mają coraz mniejsze znaczenie w porównaniu z innymi – komentuje Guillaume Devaux, Partner, Lider Sektora Technologii w Mazars. – Liderzy, którzy myślą, że nie nadążają za zmieniającym się światem, muszą zrozumieć, które technologie doprowadzą do uzyskania znaczącej przewagi konkurencyjnej dla ich organizacji. Powinni jednak pamiętać, że aby osiągnąć sukces przekształcenia technologicznego potrzebne jest ogromne wsparcie – ze  strony kierownictwa firmy i całego zespołu. Liderzy mogą wyznaczyć wizję, ale muszą współpracować z innymi, aby ją zrealizować – dodaje.

Polska zna pięć najnowszych technologii, ale wciąż wdraża je niewiele biznesów

Co prawda raport „Are you missing the tech train?” (Czy nadążasz za zmianami technologicznymi?”) nie uwzględniał w swoich analizach sytuacji w Polsce, ale podczas rozmów z klientami zaobserwowano pewne tendencje w rozwoju najnowszych technologii. Rośnie ich znaczenie w polskim biznesie, jednakże kraj nie jest do końca przygotowany na potencjalne możliwości.

– Nieprzygotowanie Polski na adaptację nowych technologii wynika z faktu licznych barier rozwoju przynajmniej jednej z wymienionych 5 technologii. Dotyczą one m.in. trudności w znalezieniu pracowników, którzy w pełni rozumieją i potrafią wykorzystać nowe technologie, a ponadto wciąż niewystarczających zabezpieczeń narzędzi Internetu Rzeczy i niskiego wskaźnika inwestycji w technologie, które mogą wynikać m.in. z niemożności pozyskania niezbędnych zasobów finansowych – komentuje Jarosław Bochenek, biegły rewident i Partner w Mazars Polska.

Polskie przedsiębiorstwa charakteryzują się bardzo niskim stopniem cyfryzacji, a w dziedzinie integracji technologii cyfrowych i adaptacji technologii e-biznesu (np. rozwiązań e-commerce) nasz kraj również pozostaje w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej. Dla kontrastu, Polska wypada bardzo dobrze na tle UE, jeśli chodzi o wykorzystanie blockchain. Mimo że nadal nie osiągnął on pełnego potencjału, jest coraz częściej wykorzystywany jako platforma optymalizująca i usprawniająca procesy biznesowe, np. w obszarze trwałego nośnika, programów lojalnościowych, obsługi organów spółek, a także dematerializacji akcji.

– Polska powoli, ale skutecznie realizuje projekty związane z wdrażaniem najnowszych technologii codziennego użytku w firmach i skoro na chwilę obecną już zauważalny jest wzrost potencjału wykorzystania technologii bloków, to myślę, że po pokonaniu barier finansowych wzrosną nakłady na inwestycje w nowe technologie, a absolwenci wykształceni w kierunku IT oraz sztucznej inteligencji, także w Polsce, będą mieli okazję wykorzystywać swoją wiedzę w praktyce. Wszystko to, może sprawić, że Polska stanie się miejscem dynamicznego rozwoju biznesu w nowym wymiarze – zauważa Jarosław Bochenek.

Pełna wersja raportu „Are you missing the tech train?” (Czy nadążasz za zmianami technologicznymi?”) jest dostępna na stronie internetowej www.mazars.pl.

źródło: Mazars