Zarządzanie

Rynkowe wędrówki menedżerów

Kamil Tomczyk 14 października 2019

Rynkowe wędrówki menedżerów

10 ofert menedżera produkcji

 

Pozyskanie pracownika, szczególnie w przypadku wąskich specjalizacji w branży przemysłowej, stanowi problem dla 50 proc. pracodawców. Co najbardziej motywuje specjalistów do zmiany? Jak wynika z raportu Antal – aż trzech na czterech specjalistów i menedżerów przyznaje, że rozważy ofertę, jeżeli firma zaoferuje mu wynagrodzenie wyższe od dotychczasowego oraz atrakcyjne stanowisko z możliwością rozwoju kariery zawodowej.

Rynek pracy w sektorze firm produkcyjnych stawia wiele wyzwań przed pracodawcami. Struktury wymagają solidnej restrukturyzacji, ponieważ nie spełniają już wymogów rosnącego zapotrzebowania na solidny zestaw kompetencji. Pomimo dużego zaplecza kadrowego w branży przemysłowej, wciąż pojawiają się problemy ze znalezieniem osób wyspecjalizowanych w wąskich kategoriach: strategicznych stanowisk specjalistycznych w łańcuchu dostaw lub inżynierii. Oprócz wiedzy technicznej kandydaci powinni również posiadać szeroki zasób tzw. kompetencji miękkich, czyli np. umiejętnego zarządzania zespołem, analitycznego myślenia czy otwartości na innowacje. Zapotrzebowanie jest duże, konkurencja o pracowników wzrasta, a kandydaci w większości przypadków nie poszukują aktywnie zmian.

 Oferty pracy na wyciągnięcie ręki

Specjaliści i menedżerowie otrzymują średnio dziewięć ofert pracy rocznie. Dokładna liczba różni się w zależności od branży. W przypadku pracowników IT statystycznie jest to 17 ofert rocznie, w sektorze inżynieryjnym – 10. Dziewięć zaproszeń do rekrutacji otrzymają również pracownicy księgowości i finansów. Intensywny rozwój technologii obserwowany w branży przemysłowej mógłby wskazywać na to, że część stanowisk zniknie z rynku pracy. Okazuje się jednak, że niekoniecznie. A nawet przeciwnie – liczba otrzymywanych ofert w środowisku produkcyjnym rośnie i średnia z bieżącego roku jest wyższa o dwa w porównaniu z rokiem 2017. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że poziom robotyzacji i automatyzacji procesów nie jest jeszcze rozwinięty w każdym zakładzie produkcyjnym. Chociaż postęp w tym aspekcie jest duży nadal na rynku potrzebna jest duża liczba specjalistów na stanowiskach technicznych. Zapotrzebowanie wzrasta wraz z mnożącymi się na terenie całego kraju inwestycjami o charakterze produkcyjnym. Nawet w przypadku wysokiego stopnia zautomatyzowania zakładów, organizacje potrzebują wykwalifikowanych specjalistów do obsługi nowoczesnej infrastruktury.

Dodatkowo, coraz częściej w polskich oddziałach międzynarodowych organizacji potrzebne są też stanowiska o charakterze regionalnym, przykładowo w działach centralnego engineeringu, planowania, czy też regionalnych centrach R&D. Zazwyczaj w ich przypadku, oprócz kompetencji twardych wymagana jest również znajomość języków obcych (nie tylko angielskiego) oraz świadomość biznesowa.

Oferty pracy w branży produkcyjno-logistycznej

Specjaliści i menedżerowie branży produkcyjno-logistycznej należą do grona pożądanych pracowników na rynku pracy zaraz po pracownikach IT. Obecnie średnio w ciągu roku otrzymują 10 propozycji zmiany pracy.

Wyk.1. Oferty pracy we wszystkich branżach

Czego kandydat wymaga od pracodawcy?

Wraz ze wzrastającą liczbą ofert pracy przypadających na jednego kandydata, rośnie świadomość zapotrzebowania na nowych pracowników. A to z kolei pociąga za sobą coraz wyższe oczekiwania, także finansowe.

Finanse – Kandydaci rozważający zmianę pracy deklarują chęć zarobków wyższych średnio o 22 proc., w stosunku do obecnie zarabianej kwoty. Tak wysokie oczekiwania z pewnością nie wynikają z ogólnego braku podwyżek u obecnych pracodawców, ponieważ w ciągu ostatniego roku podwyżki otrzymało 66 proc. badanych specjalistów i menedżerów branży. Warto zwrócić uwagę, że 15 proc. specjalistów i menedżerów otrzymało podwyżkę wyższą niż 20 proc. ich dotychczasowych zarobków.

Wobec ogólnej presji związanej z zapotrzebowaniem na kadrę specjalistyczną i menedżerską nie należy zapominać, że wysokie oczekiwania kandydatów nie zawsze mają odzwierciedlenie w ich kompetencjach. Na rynku jest wielu kandydatów, którzy próbują wykorzystać obecną sytuację i podczas procesu rekrutacji podają nieadekwatne do swoich kompetencji oczekiwania finansowe.

Rozwój i atrakcyjność stanowiska – Na czoło listy powodów z jakich specjaliści i menedżerowie decydują się na zmianę pracy w tym roku wysunęły się bardziej atrakcyjne możliwości kariery, które są decydujące dla 45 proc. respondentów. Dla porównania propozycja wyższego wynagrodzenia jest kluczowa dla 40 proc. badanych, podobnie jak w ubiegłym roku. W następnej kolejności specjaliści i menedżerowie wskazują złe zarządzanie i  atmosferę w dotychczasowym miejscu pracy. Pokazuje to, że pracodawcy oprócz atrakcyjnych wynagrodzeń oraz możliwości rozwoju muszą prezentować kompleksowe podejście do zarządzania zespołem, dbając nie tylko o korzyści wymierne.

Co to oznacza dla firm?

Z danych Antal prezentowanych w raporcie „Aktywność Specjalistów i Menedżerów” wynika, że tylko 6 proc pracowników szuka aktywnie pracy. Właśnie dlatego to pracodawcy muszą dotrzeć do potencjalnych kandydatów i zachęcić ich do zmiany zatrudnienia. Tylko 32 proc. respondentów w badaniu Antal, zadeklarowało swoją otwartość na zmianę pracy. Zatem co trzeci uczestnik rynku pracy aktywnie przegląda oferty w mediach i odpowiada na ogłoszenia rekrutacyjne. Natomiast aż 62 proc. nie poszukuje zatrudnienia, przy czym jest otwarta na propozycje zawodowe, które trafiają do nich poprzez headhunterów, portale networkingowe takie jak LinkedIn czy Goldenline lub znajomych. Podsumowując – kandydaci są otwarci na zmiany, ale w dalszym ciągu inicjatywa leży po stronie pracodawców.

W jaki sposób powinni działać rekrutujący pracodawcy?

Warto zauważyć, że ze względu na dużą liczbę ofert, wyższe oczekiwania kandydatów zaczynają się już na poziomie procesu rekrutacji. Tylko 16 proc. spośród badanych osób, które uczestniczyły w ciągu ostatniego roku w procesach rekrutacyjnych oceniło je jako prowadzone bezbłędnie. Najczęściej rozczarowanie specjalistów i menedżerów budzi długi czas oczekiwania na decyzję pracodawcy o zatrudnieniu czy przejściu do kolejnego etapu procesu rekrutacyjnego (44 proc.). Idąc dalej, istotnymi aspektami w rozmowach dla kandydatów są: wyższe wynagrodzenie (75 proc.) oraz umowa o pracę (56 proc.). Zaraz za nimi są elastyczne godziny pracy – 51 proc. respondentów. Jednocześnie do największych atutów zawartych w ofercie pracy należą: dogodna lokalizacja (szczególnie w przypadku firm produkcyjnych – 50 proc.) oraz atrakcyjne narzędzia pracy (laptop, telefon służbowy) – 42 proc. wskazań. Pracodawcy powinni przede wszystkim wystrzegać się najczęściej popełnianych błędów, które zniechęcają wymagających kandydatów do podjęcia współpracy z firmą. Ogłoszenia o pracę i same oferty warto konstruować w sposób odpowiadający na indywidualne potrzeby potencjalnego pracownika.

Autor:

Kamil Tomczyk

Senior Consultant w firmie rekrutacyjnej, Antal, Engineering & Operations


Artykuł ukazał się w nr 4(16) sierpień-wrzesień 2018 czasopisma „Production Manager”.