Inteligentne technologie

A U D I O B O O K
Człowiek w epicentrum przyszłości

Ireneusz Borowski 16 września 2019

A U D I O B O O K

Człowiek w epicentrum przyszłości

Renesans przemysłu: cztery propozycje dla przywództwa

 

Pojawienie się technologii cyfrowych zmieniło diametralnie sposób, w jaki ludzie współpracują, komunikują się i prowadzą biznes. W dzisiejszych czasach informacja i dane stały się nową walutą, a wiedza i pomysły – nową formą kapitału. Co to właściwie oznacza dla menedżerów ery cyfrowej? Temat wydaje się bardzo interesujący, ponieważ stawia ważne pytanie: w jak dużym stopniu transformacja cyfrowa zależy od postępu technologicznego? Moim zdaniem, w mniejszym, niż nam się wydaje.

Przywykliśmy postrzegać tematykę „przemysłu przyszłości” z perspektywy technologicznej. Warto by się zastanowić, czy nie osiągnęliśmy już granic dalszego rozwoju. Z badania przeprowadzonego przez firmę badawczą IDC wynika, że 90 procent respondentów traci zbyt wiele czasu na koordynację wewnętrzną. Z tego względu powinniśmy przygotować się do kolejnego kroku, który w Dassault Systèmes nazywamy „renesansem przemysłu”.

Renesans oznacza „odrodzenie”, co – moim zdaniem – trafia w sedno, ponieważ cyfryzacja jest kluczem do odrodzenia europejskiego przemysłu i przywrócenia mu utraconego potencjału. Epoka renesansu umożliwiła nam przejście ze średniowiecza do współczesności. Kontynuując tę myśl, renesans przemysłowy powinien zainicjować odejście od tradycyjnego pojmowania przemysłu i struktur IT na rzecz zupełnie nowych modeli biznesowych i organizacji bazujących na danych.

Propozycja pierwsza: ludzie na czele cyfryzacji

Warunkiem powodzenia cyfryzacji jest ukierunkowanie na człowieka. Potrzebujemy liderów, którzy zmotywują swoje zespoły do stosowania nowych technologii, wizjonerów, którzy dzięki swoim nowatorskim pomysłom udoskonalą modele biznesowe, klientów, którzy wierzą w poprawę efektywności dzięki cyfryzacji, oraz pracowników, zarówno fizycznych, jak i umysłowych, którzy będą chcieli korzystać z nowych technologii i rozwijać się zawodowo.

Wielu ludzi obawia się dehumanizacji spowodowanej przez technologie cyfrowe. W Dassault Systèmes widzimy to zupełnie inaczej.

Z ostatniego badania ManpowerGroup, przeprowadzonego w lipcu 2018 r., wynika, że 51 proc. firm w Polsce boryka się z problemem niedoboru wykwalifikowanych pracowników. Najgorzej pod tym względem jest w dużych przedsiębiorstwach – aż 75 proc. z nich zgłasza braki w tym zakresie. Nawet jeśli cyfryzacja prowadzi do redukcji ogólnej liczby zadań i pozwala technologii na przejęcie czynności, które potrafi wykonać bardziej efektywnie. Skutkuje to zwiększeniem bezpieczeństwa pracy dzięki wyeliminowaniu zaangażowania człowieka w czynności niebezpieczne lub trudne fizycznie. Komputery przewyższają nas wydajnością pod względem wykonywania czynności powtarzalnych, złożonych obliczeń, gromadzenia i łączenia danych.

Na koniec to jednak my oceniamy i kontrolujemy działanie sztucznej inteligencji i podejmujemy ostateczne decyzje. Co więcej, cechuje nas zdolność do podejmowania nowych projektów z kreatywnością, intuicją i inteligencją emocjonalną.

Propozycja druga: Technologia nie jest decydująca

Wspomniane wcześniej ukierunkowanie na człowieka sugeruje także bazowanie na procesach. Firmy słabo zorganizowane nie poprawią wydajności przez cyfryzację niedoskonałych procesów. W większości wypadków transformacja z dnia na dzień jest niemożliwa do osiągnięcia, ponieważ sukces musi nastąpić w ramach bieżącej działalności, cyfryzacja zaś następuje etapami.

Ważne jest określenie konkretnego celu do osiągnięcia oraz odpowiednie przygotowanie organizacji na zmiany, np. przez powołanie interdyscyplinarnych zespołów oraz rozszerzenie bazy wiedzy. Przepływ informacji między działami organizacji musi być stały – przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo danych.

Propozycja trzecia: cyfryzacja oznacza twórczy chaos

„Jedyną szansą dla firm na przetrwanie w przyszłości będzie ich zdolność do samozniszczenia, gdy zajdzie taka konieczność” – powiedział Frank Thelen na łamach niemieckiej edycji magazynu „Wired”. Musimy wykazać się odwagą do przetestowania naszych modeli biznesowych.

Zakłócenie dotychczasowego porządku oznacza pokonanie ograniczeń funkcjonalnych, zerwanie z rutyną i zaniechanie najlepszych praktyk. W dzisiejszych czasach potrzebujemy zwinności, elastyczności i współpracy. Nowe technologie pozwalają na łączenie rozproszonej wiedzy w jednej platformie z dostępem w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie. Tworzy to nowy poziom transparentności, z którym jeszcze nie potrafimy sobie radzić, ale który pozwala na utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Propozycja czwarta: cyfryzacja nie zaczyna się w firmie

Im bardziej dojrzałe i gotowe do zastosowania stają się technologie, tym bardziej całościowo musimy je postrzegać. Podstawę kompetencji w tej dziedzinie można zbudować przez edukację. Zgodnie z danymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce liczba kandydatów na studia inżynieryjne jest nadal niewystarczająca w relacji do potrzeb rynku. Sytuację pogarsza duży udział procentowy osób, które są skreślane z listy studentów po pierwszym roku studiów.

A jak wygląda oferta edukacyjna dla studentów nauk ścisłych i technicznych? Czy możliwa jest wymiana między wydziałami inżynierii mechanicznej, elektrycznej i technologii informatycznych? Firma Dassault Systèmes stara się to umożliwić, m.in. dzięki udostępnieniu platformy 3DEXPERIENCE studentom specjalności „Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Studia nowatorsko i praktycznie kształcą „konstruktorów przyszłości”.

Podsumowując, chciałbym podkreślić, że wszystko jest w naszych rękach. Cytując Williama Gibsona: „Przyszłość jest już dziś, tylko nierówno rozłożona”.

Technologie ewoluują szybciej niż ludzie, a poszczególne jednostki zmieniają się szybciej niż całe organizacje. Używając terminu „renesans przemysłu”, odnoszę się także do europejskiej tradycji radzenia sobie ze zmianami technologicznymi i społecznymi. Z tego względu sugeruję, abyśmy wykorzystali posiadaną wiedzę do dalszego kształtowania transformacji cyfrowej pod przewodnictwem człowieka.

Autor:

Ireneusz Borowski, Country Manager Poland, Dassault Systèmes.


Artykuł ukazał się w nr 4(22) sierpień-wrzesień 2019 czasopisma „Production Manager”.